Visar alla poster med taggen:Region Jönköpings län

S och MP satsar på både bättre fysisk och psykisk hälsa för äldre

Oppositionspartierna Socialdemokratera och Miljöpartiet väljer att fokusera på de äldre när deras inriktningar för hälso- och sjukvården inför 2019 presenteras. Partierna vill förbättra arbetet med den psykiska ohälsan hos de äldre, införa konceptet äldremottagning och mobila närsjukvårdsteam samt ha mer jämlika förutsättningar för rehabilitering.

S och MP i Region Jönköpings län presenterade sina prioriterade inriktningar för hälso- och sjukvården för 2019 under mötet med nämnden för folkhälsa och sjukvård tisdagen den 26 juni. Bland annat väljer partierna att prioritera en utredning om hur den psykiatriska vården för äldre kan utvecklas i hela länet. Enligt Socialstyrelsen lider cirka 20 procent…

Läs mer

Så vill S lösa arbetsplatsernas stora utmaningar med att hitta personal

Socialdemokraterna i Jönköpings län vill ha en kraftfullare politisk ledning för att kunna lösa de stora utmaningarna i samhället där både offentlig sektor och näringslivet har stora problem med att hitta rätt personal. Fokus ligger på att öka länets attraktivitet genom en rad förslag. En åtgärd är att flytta över resurserna från 1177 till länets vårdcentraler och närmare medborgarna.

Strax efter lunch torsdag den 7 juni presenterade Socialdemokraterna i Jönköpings län sitt regionalpolitiska handlingsprogram under en presskonferens på Jönköpings folkhögskola. Det genomgående temat är åtgärder för att lösa välfärdsutmaningen där både offentlig verksamhet och näringslivet har svårt att hitta rätt personal. Rätt person med rätt kompetens ska knytas till rätt arbetsplats.     – Det…

Läs mer

S sätter fullt fokus på länets vårdcentraler

Under de två kommande veckorna sätter Socialdemokraterna i Region Jönköpings län fullt fokus på länets vårdcentraler. Det görs genom besök på nästan samtliga vårdcentraler i länet och genom samtal med verksamhetschefer och anställda. Syftet är att skaffa sig ökad kunskap om vårdcentralernas villkor, vilket sedan ska ligga till grund för framtidens hälso- och sjukvård.

Det är de socialdemokratiska ledamöterna i regionfullmäktige som ska besöka nästan samtliga vårdcentraler i Region Jönköpings läns under veckorna 10-11. Socialdemokraterna besöker både regionens egna Bra liv samt de privata vårdcentralerna. På så sätt kan ledamöterna skaffa sig en ännu bättre uppfattning om arbetet i primärvården och om de anställdas situation. Bättre förutsättningar till jämlik…

Läs mer

Rödgröna: Vi utgår från att Alliansen ställer sina platser till förfogande

Under sena onsdagskvällen röstade regionfullmäktige igenom oppositionspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget för 2018 med flerårsplan 2019-2020 för Region Jönköpings län. Beslutet skedde med stöd av Vänsterpartiet.

– Det känns oerhört skönt att vi kan satsa på välfärden och att den ambition vi har med den rödgröna regeringen nu kan komma länsinvånarna till del. Nu förväntar vi oss att borgarna ställer sina platser till förfogande, säger regionråd Carina Ödebrink (S). ”Stöd för en mer jämlik budget” – Det visar på att vi…

Läs mer
facebook Twitter Email