Strand (S) vill se digitalt system för bygglov

För att göra det enklare att ansöka om bygglov vill den socialdemokratiske riksdagsledamoten från Jönköpings län, Thomas Strand, att det införs ett nationellt digitalt system för bygglov. För att driva på i frågan har han skrivit en skriftlig fråga till bostadsminister Peter Eriksson.

En rapport som Teknikföretagen tagit fram visar att missnöjet ökar bland företag kring hur kommuner hanterar bygglovsansökningar och att detta bromsar företagens utveckling. Andra studier pekar på att skillnaden är stor kring hur olika kommuner hanterar bygglov vad gäller handläggningstider, avgifter och effektivitet.

”Vi ska ha höga ambitioner”

– Samtidigt saknas i stor utsträckning nationella digitala lösningar när det gäller bygglov. I sju av tio kommuner går det inte ansöka om bygglov med e-legitimation, och ett antal kommuner använder sig fortfarande av pappersblanketter. Vi ska ha höga ambitioner när det gäller den offentliga sektorns digitalisering, säger riksdagsledamoten Thomas Strand.

Nationellt digitalt system

Han vill därför se ett nationellt digitalt system för bygglov, och har med anledning av detta skrivit en skriftlig fråga till bostadsminister Peter Eriksson där han undrar vad regeringen gör för att tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och berörda myndigheter gör för att ett sådant system ska komma på plats.

facebook Twitter Email