Strand (S): Ett viktigt besked för Jönköpings län

För att även gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet för högre utbildning har den socialdemokratiskt ledda regeringen lagt ett förslag om att utöka yrkesprogrammen från 2 500 poäng till 2 700 eller 2 800 poäng. – Detta är ett mycket bra förslag för att öka yrkesprogrammens attraktivitet, säger riksdagsledamoten Thomas Strand som tycker detta är ett viktigt besked för Jönköpings län.

På tolv år har andelen elever som väljer ett yrkesprogram på gymnasiet minskat med drygt 12 procentenheter. Enligt Skolverket beror det minskade intresset bland annat på att det blivit svårare att läsa in högskolebehörigheten. Med anledning av detta förslår regeringen därför att högskolebehörigheten ska ingå i yrkesprogrammens grundutförande, men att elever som vill ska kunna välja bort dem.

”Viktigt för företagen i länet”

– Att plocka bort högskolebehörigheten fick dramatiska effekter för yrkesprogrammens attraktivitet. I ett läge där företag ropar efter yrkesutbildad personal har denna utveckling varit mycket olycklig, inte minst för ett industritätt län som Jönköpings län. Därför är det ett viktigt besked för företagen i länet. Yrkesprogrammen är basen för industrin och välfärdens kompetensförsörjning. Därför är jag glad att regeringen nu går fram med det här förslaget, säger riksdagsledamoten Thomas Strand som sitter i riksdagens utbildningsutskott.

Estetiska ämne på alla program

Förslaget är ett led i regeringens satsning att stärka industrin och välfärdens kompetensförsörjning. Tidigare har regeringen bland annat infört ett nytt kunskapslyft.

Regeringen föreslår i samma remiss att estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program på gymnasieskolan.

facebook Twitter Email