Satsning på smidigare resor med tåg och bussar

Nu är det beslutat att kollektivtrafiken ska få nya uppdaterade teknik- och biljettsystem som ska göra det smidigare för resenärerna att åka med tåg- och busstrafiken i Jönköpings län. Enligt regionråd Marcus Eskdahl kommer resenärerna framöver att få bättre service om tidtabeller och eventuella trafikförändringar.

Tidigare har den S-ledda nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) godkänt investeringarna på nytt så kallat teknikhus och nytt biljettsystem inom kollektivtrafiken. I tisdags tog även regionfullmäktige beslutet som innebär att nästan 54 miljoner kronor satsas på att göra resorna smidigare för resenärerna. Den stora huvudanledningen till bytet beror på att systemen som används idag är föråldrade.

   – Med ett nytt teknik- och biljettsystem kan vi höja förtroendet för buss- och tågtrafiken. Resorna kommer att bli smidigare och resenärerna ska nu få bra och enkel information i exempelvis telefonen om avgångstider och eventuella förseningar. Som resande inom Länstrafiken ska du känna att det är hög standard och prisvärda resor, säger regionråd Marcus Eskdahl (S), som är ordförande i TIM-nämnden.

Nöjdare resenärer

Målet med investeringarna är att Jönköpings Länstrafik ska få nöjdare kunder och förare/medarbetare, bättre kundinformation som ger möjlighet att kunna planera ett bättre trafikutbud, och få ökad lönsamhet genom säkrare informations- och dataflöde. Det nya betalsystemet har tagits fram tillsammans med ett flertal andra län.

– Vi behöver ställa om och vårt mål är att fler människor ska välja att åka tillsammans. Det är bättre för miljön. Den här satsningen på ny teknik inom Länstrafiken är ett steg på vägen för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Resor ska vara smidiga och tåg och buss behöver vara ett starkt alternativ till att ta bilen, säger Marcus Eskdahl (S).

Nya teknik- och biljettsystemet

  • Resenärer ska få snabb och precis trafikinformation.
  • Länstrafiken ska kunna hantera trafikdata bättre, vilket ska minimera risken att resenärer får felaktig information om utbud.
  • På fordonen kommer det installeras nya system för kundräkning, wifi, informationsskärmar, elcentraler och kommunikationsenheter.
  • Nya biljettsystemet möter bättre de nya kraven på moderna tekniska lösningar.
  • Det ska bli enklare att resa över länsgränserna.

facebook Twitter Email