Så vill S lösa arbetsplatsernas stora utmaningar med att hitta personal

Socialdemokraterna i Jönköpings län vill ha en kraftfullare politisk ledning för att kunna lösa de stora utmaningarna i samhället där både offentlig sektor och näringslivet har stora problem med att hitta rätt personal. Fokus ligger på att öka länets attraktivitet genom en rad förslag. En åtgärd är att flytta över resurserna från 1177 till länets vårdcentraler och närmare medborgarna.

Strax efter lunch torsdag den 7 juni presenterade Socialdemokraterna i Jönköpings län sitt regionalpolitiska handlingsprogram under en presskonferens på Jönköpings folkhögskola. Det genomgående temat är åtgärder för att lösa välfärdsutmaningen där både offentlig verksamhet och näringslivet har svårt att hitta rätt personal. Rätt person med rätt kompetens ska knytas till rätt arbetsplats.

    – Det har länge saknats en större strategi för hur vi i Jönköpings län ska lösa det stora problemet med att både behålla och rekrytera ny personal. Det är den största enskilda samhällsutmaningen för att uppnå regional tillväxt och utveckling. Vi har nu ett stort batteri av åtgärder för att kunna lösa den här välfärdsutmaningen, säger Carina Ödebrink, regionråd och ordförande för Socialdemokraterna i Jönköpings län.

Flytta över resurser från 1177

Många av handlingsprogrammets åtgärder rör hälso- och sjukvården. För S är det viktigt att satsa på vården eftersom det även kommer att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen.

   – Vi har sett att telefonsupporten hos 1177 inte fungerar. Det är ibland långa köer och ofta blir det ett onödigt dubbelarbete när patienterna ändå hänvisas vidare till sin vårdcentral. Vi vill föra över resurserna från 1177 och flytta personal till vårdcentralerna. Det innebär att vården kommer närmare medborgarna, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

”Krävs ett nytt politiskt ledarskap”

I handlingsprogrammet finns även förslag på rätt till fast vårdkontakt, mer tillgänglig ambulans, nya utbildningar, utökat stöd till folkhögskolor och studieförbund, satsningar på billigare resor för pensionärer och studenter, ett regionalt innovationsråd samt att erbjuda företag validering så fler får möjlighet till jobb.

   – Ska vi uppnå regional utveckling krävs ett nytt politiskt ledarskap som på allvar vill förändra och utveckla länet. Vi socialdemokrater vill leda Region Jönköpings län och ska tillsammans med kommunerna, näringslivet, Jönköping University, Science Park och andra samhällsaktörer skapa bättre förutsättningar för regional utveckling, säger regionrådskandidaten Rachel De Basso (S).

Här kan du läsa mer om det regionalpolitiska handlingsprogrammet

facebook Twitter Email