Så ska S förbättra hälso- och sjukvården i Jönköpings län

Efter snart tolv år i opposition i landstinget/Region Jönköpings län anser Socialdemokraterna att det behövs en stor förändring och ett nytt ledarskap med en ny inriktning för att på allvar kunna förbättra hälso- och sjukvården. Det innebär både satsningar på att förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö och på att utveckla sjukvården.

Socialdemokraterna presenterade sina tio åtgärder för en bättre hälso- och sjukvård på en presskonferens i Värnamo under förmiddagen, den 27 augusti. Socialdemokraterna ska genomföra de satsningarna om partiet tar över ledningen i Region Jönköpings län efter valet.

   – Vi vill ta över ledningen och storsatsa på vårdpersonalen och få till en bättre grundbemanning. Genom de nationella satsningarna från S-regeringen kan vi anställa 500 nya medarbetare inom hälso-och sjukvården i Jönköpings län. En socialdemokratisk ledning i regionen efter valet och en fortsatt S-ledd regering är en garanti för fortsatta satsningar så att vi kan klara vårdbehovet, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Nya utbildningar

   – Region Jönköpings län behöver ta på sig ledartröjan så att vi kan säkra upp och försörja hälso- och sjukvården med personal i framtiden. Vi vill att Jönköping University startar en utbildning för tandläkare. Fler sjuksköterskor och undersköterskor ska kunna gå specialistutbildningar på arbetstid. Vi måste även se till så att det utbildas fler kompetenta undersköterskor i Jönköpings län, säger regionrådskandidaten Rachel De Basso (S).

Utan personal – inga sjukhus

    – Under hela den nuvarande mandatperioden har vi försökt få den politiska ledningen att ta vårdpersonalens i många fall ohållbara situation på allvar. Värnamo sjukhus har dränerats på kompetens. Om vi kan ta över ledningen i Region Jönköpings län efter valet kommer vi se till att personalfrågan får högsta prioritet. För utan vårdpersonal så har vi heller inga akutsjukhus, säger Desiré Törnqvist (S), regionpolitiker från Värnamo.

Kräver nytt ledarskap

   – Höglandssjukhuset har vid flera tillfällen befunnit sig i stabsläge. Det får inte bli en normalitet. För att komma ur den anstränga situationen krävs ett nytt politiskt ledarskap som tar vårdpersonalens situation på största allvar. All vårdpersonal ska känna att arbetsgivaren är på deras sida, säger Per Svenberg (S), regionpolitiker från Bodafors.

Sveriges bästa digitala vårdtjänster

Socialdemokraterna vill även se till att vården blir mer tillgänglig i hela Jönköpings län. Patienter som har återkommande besvär ska både kunna ringa och träffa ett bekant ansikte på vårdcentralen i form av en fast vårdkontakt. Telefonsupporten hos 1177 ska flyttas till vårdcentralerna och närmare länsinvånarna. Ett tydligt mål är även att Region Jönköpings län ska ha Sveriges bästa digitala vårdtjänster.

 

Lista: 10 satsningar för en bättre hälso- och sjukvård i Jönköpings län

 1. Anställa 500 fler i vården
  Socialdemokraterna går nationellt till val på att anställa 14 000 fler i vården i Sverige de kommande fyra åren. För Jönköpings län innebär det drygt 500 nya medarbetare.
 1. Vårdplatser efter behov
  Region Jönköpings län har för få vårdplatser. Det skapar stress hos personalen som behöver leta efter plats på sjukhuset. Patienter riskerar att skickas iväg i förtid. Förutom en sämre arbetsmiljö innebär det ett hot mot patientsäkerheten.
 1. Fasa ut hyrläkarna
  Beroendet av bemanningsföretag inom vården fortsätter att öka och kostar många miljoner kronor extra. Arbetsmiljön blir lidande. Rekryteringen av egen personal ska därför prioriteras hårdare.
 1. Rätt till fast vårdkontakt
  Ingen patient ska falla mellan stolarna. Patienter med behov ska ha rätt till en fast vårdkontakt som tar den samordnande rollen över alla planerade vårdinsatser.
 1. Heltid ska omvärderas
  Region Jönköpings län behöver som arbetsgivare pröva nya arbetstidsmodeller. Veckoarbetstiden behöver stå bättre i relation till arbetsbelastningen. All vårdpersonal ska kunna orka arbeta heltid.
 1. Nya utbildningar
  Jönköping University behöver starta utbildningar för tandläkare och tandsköterskor. Sjuksköterskor och undersköterskor ska erbjudas betald specialistutbildning. Det behövs fler YH-utbildningar för undersköterskor i Jönköpings län.
 1. Flytta och utveckla 1177
  Många får vänta alldeles för länge i telefonsupporten hos 1177 Vårdguiden. Det är oacceptabelt. Vi vill flytta resurserna och medarbetarna från 1177 till vårdcentralerna och därmed närmare länsinvånarna.
 1. Sveriges bästa digitala vård
  Region Jönköpings län ska ha Sveriges bästa digitala vårdtjänster och leda utvecklingen inom e-hälsa. Alla vårdcentraler ska få bidra med kunskap och resurser.
 1. Anställa fler psykiatriker
  För att möta den ökade psykiska ohälsan i samhället behöver det anställas fler psykiatriker. Det behövs även bättre samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan och socialtjänsten.
 1. Snabbare ambulans
  Målet på sikt är att ingen ska behöva vänta längre än en kvart på ambulans efter ett högprioriterat larm. För att det ska finnas tillräckligt med personal vill vi även öka antalet platser på specialistutbildningar för ambulanssjukvårdare.
facebook Twitter Email