Så fördelar S sina ledande uppdrag i Region Jönköpings län

Marcus Eskdahl blir ny ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö och förste vice ordförande i regionstyrelsen. Rachel De Basso blir ny ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Så fördelar Socialdemokraterna sina ledande uppdrag i Region Jönköpings län.

Sedan tidigare är det klart vilka partier som får vilka ledande poster i styrelser och nämnder i Region Jönköpings län. Nu är det även bestämt vilka personer från Socialdemokraterna som får de ledande uppdragen. Regionråd Marcus Eskdahl kommer att leda nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) under de kommande fyra åren. Han blir även förste vice ordförande i regionstyrelsen och kommer att sitta med i arbetsutskottet där regionstyrelsens ärenden bereds.

   – Vi behöver stärka det regionala ledarskapet och föra en bättre dialog med exempelvis kommunerna, näringslivet och högskolan. Nya Koalition för Region Jönköpings län är ett lagbygge och vi ska öka tempot för att få till bättre hållbar regional utveckling. Vi behöver stärka miljömedvetandet och nå bättre resultat. Vårt hållbarhetsprogram är viktigt i det arbetet, säger Marcus Eskdahl (S).

   – Det viktigaste uppdraget inom TIM-nämnden blir att höja förtroendet för buss- och tågtrafiken. Som resenär ska du inte behöva dubbelkolla tidtabellen varje morgon, tågen ska gå på utsatt tid. Tåglinjer ska elektrifieras och vi ska tillsammans med höglandskommunerna satsa på att göra Nässjö till ett nationellt center för järnvägsutbildningar, säger regionråd Marcus Eskdahl (S)

Investera i personalen

Regionråd Rachel De Basso har tidigare suttit med som ersättare i nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS) men nu tar hon steget till att bli ordförande. De Basso blir även ordförande i den nya personaldelegationen.

   – Det är hedrande att ha fått det här förtroendet från partiet och jag är ödmjuk inför det nya uppdraget som ordförande i FS-nämnden. Den främsta uppgiften blir att länsinvånarna ska erbjudas en jämlik sjukvård. Det kräver investeringar och satsningar på personalen och på att förbättra arbetsmiljön. Vi behöver få fler att vilja arbeta inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län, säger regionråd Rachel De Basso (S).

Formellt kommer besluten att fattas av distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Jönköpings län. Fördelningen är beslutad av distriktsstyrelsens verkställande utskott.

facebook Twitter Email