S vill satsa på ambulanssjukvården

Arbetstider, arbetsvillkor och kompetens. Det var i fokus när tre företrädare från Socialdemokraterna träffade ambulanssjuksköterskor i Värnamo. – Besöket övertygade mig om att vi är helt rätt ute när vi går till val på att satsa stort på sjukvården, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

”Vi är väldigt oroliga för hur framtiden ska se ut.” Det medskicket gjorde Sören Johansson, ambulanssjuksköterska i Värnamo och förtroendevald för Vårdförbundet, i samband med att han träffade riksdagsledamoten Johanna Haraldsson, regionrådet Marcus Eskdahl och kommunalrådskandidaten i Värnamo kommun Azra Muranovic. Han pekade bland annat på att jourarbetet innebär att ambulanspersonalen arbetar över 40 timmar i veckan och att flera kollegor flyttat till angränsade landsting där arbetsvillkoren är bättre.

”Ger oss möjlighet att investera i sjukvården”

– Med anledning av att vi nu gör en ambulansutredning i Region Jönköpings län, där vi tittar på de framtida behoven för akut- och ambulanssjukvård, känns det väldigt positivt att regeringen nu satsar resurser på detta. Det ger oss möjligheten att investera i fler ambulanser och bygga kvalitet kring ambulanspersonalen och deras arbetsmiljö, säger regionrådet Marcus Eskdahl

Socialdemokraternas vallöfte är att anställa ytterligare 14 000 personer i vården fram till och med 2022. För Jönköpings län skulle detta innebära 500 personer. Partiets satsar också särskilt på ambulanssjukvården och har som mål att den genomsnittliga väntetiden för ett prio 1-larm ska vara 15 minuter.

”Vi behöver mer personal”

– Det känns så oerhört bra att vi går till val på att investera stort i sjukvården. Besöket hos ambulanssjukvården i Värnamo övertygade mig om att vi är helt rätt ute. Vi behöver mer personal och bättre arbetsmiljö för att säkra framtidens sjukvård i Jönköpings län, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

facebook Twitter Email