S och MP satsar på både bättre fysisk och psykisk hälsa för äldre

Oppositionspartierna Socialdemokratera och Miljöpartiet väljer att fokusera på de äldre när deras inriktningar för hälso- och sjukvården inför 2019 presenteras. Partierna vill förbättra arbetet med den psykiska ohälsan hos de äldre, införa konceptet äldremottagning och mobila närsjukvårdsteam samt ha mer jämlika förutsättningar för rehabilitering.

S och MP i Region Jönköpings län presenterade sina prioriterade inriktningar för hälso- och sjukvården för 2019 under mötet med nämnden för folkhälsa och sjukvård tisdagen den 26 juni. Bland annat väljer partierna att prioritera en utredning om hur den psykiatriska vården för äldre kan utvecklas i hela länet. Enligt Socialstyrelsen lider cirka 20 procent av alla äldre personer av någon form av psykisk ohälsa. I takt med att befolkningen blir äldre beräknas psykisk ohälsa snart bli en av våra största folksjukdomar.

   – Arbetet med äldres psykiska ohälsa är relativt eftersatt område. Vi ser att den psykiska ohälsan för äldre växer och Region Jönköpings län måste vara bättre rustade för det. I vårt budgetalternativ väljer vi att ta ett helhetsgrepp på depressioner, demenssjukdomar och andra psykiatriska sjukdomstillstånd för våra äldre, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Bättre vård i hemmet

S och MP vill inrätta konceptet äldremottagningar på alla vårdcentraler. Alla patienter med stora vårdbehov ska få en fast läkarkontakt, direktnummer och en plan över alla vårdinsatser. Partierna vill även satsa på mobila närsjukvårdsteam som är inriktade mot multisjuka patienter som vårdas i hemmet. Även rehabilitering lyfts fram som prioriterat område. En allt större del av de som fyllt 65 år rehabiliteras numera i hemmen efter exempelvis en skada eller ett strokeanfall.

   – Vi ser ett behov av att Region Jönköpings län måste ta ett samlat grepp över rehabiliteringen av äldre. Idag har vi en otydlig ansvarsfördelning mellan regionen och kommunerna som gör att vården inte blir jämlik. Eftersom vi tycker att det är viktigt att alla med behov ska få en likvärdig rehabilitering av hög kvalitet väljer vi att ha det som prioriterat område i vårt budgetförslag. Ålder eller bostadsort ska inte vara avgörande, säger Sibylla Jämting (MP), gruppledare.

facebook Twitter Email