S och MP: Håll nere avgifterna och investera i personalen

Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer att hålla nere avgifterna för besök hos tandläkare, besök på akuten och inom kollektivtrafiken. En ökad skattesats ska gå till att investera i personalen inom Region Jönköpings län. Den regionala utvecklingen går för långsamt och därför väljer de rödgröna att göra en ökad satsning för att få en bättre samverkan mellan de olika samhällsaktörerna i Jönköpings län.

Under en presskonferens på måndagen 22 oktober presenterade Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt gemensamma budgetförslag för 2019 i Region Jönköpings län. Skattesatsen på 11 kronor och 76 öre ska gå till att göra nödvändiga investeringar i personalen och för att säkra tillgången till kompetens framöver. Tandvårdstaxan för besök hos tandläkare eller tandhygienist ska inte ökas utan sättas enligt Socialstyrelsens referenspris för allmäntandvård. Avgiften för besök hos akutsjukvården eller färd med ambulans ska vara oförändrad och inte höjas.

   – Efter flera stora investeringar i nybyggnation är det nu på allvar dags att investera i personalen. Vi vill ta fram modeller för kortare arbetstid. Alla ska orka arbeta heltid och vi behöver öka grundbemanningen. För att öka attraktiviteten hos Region Jönköpings län som arbetsgivare vill vi erbjuda de nästan 10000 anställda ett månadskort med länstrafiken som är 25 procent billigare än ordinarie pris, säger regionråd Marcus Eskdahl (S)

   – För att ställa om till ett mer hållbart samhälle behöver andelen som reser med kollektivtrafiken öka. Därför behöver vi ha avgifter hos Länstrafiken som inte avskräcker att resa. Kollektivtrafikens biljettpriser ska enbart justeras med hälften av indexuppräkningen. Länstrafiken ska införa ett prisvärt seniorkort som gäller dygnet runt i hela länet för dem som fyllt 65 år. Sommarlovskortet för skolelever ska kompletteras med kostnadsfri färdtjänst för elever som har funktionsnedsättning, säger gruppledare Sibylla Jämting (MP).

   – Region Jönköpings län behöver öka takten för att vi ska nå bättre hållbar regional utveckling. Annars riskerar vi att hamna efter jämfört med andra regioner och län. Vi har en tydlig ambitionshöjning för att få till en bättre och mer fungerande samverkan mellan de olika samhällsaktörerna. Om arbetet med den regionala utvecklingsstrategin ska kunna intensifieras krävs betydande ökade resurser och mer personal för att stärka det hållbara utvecklings- och tillväxtarbetet, säger regionråd Rachel De Basso (S).

facebook Twitter Email