Rödgröna: Så här tar vi kontroll över besöken hos nätdoktorer

De rödgröna oppositionspartierna ser fördelar men även stora risker med den explosionsartade marknaden för besök hos e-doktorer som sker utan att Region Jönköpings län har kontroll över den. Partierna vill därför att det inrättas en gemensam digital vårdtjänst som samtliga vårdcentraler i länet får bidra med kunskap och resurser till, ungefär som hos en jourcentral.

Som det ser ut i nuläget med besöken hos privata e-doktorer ser S, MP och V stora risker med att det inte är behovet av vård som får styra. Starka ekonomiska intressen kan påverka, vårdkedjan för patienten är osäker och det finns ingen gräns för hur mycket skattepengar som Region Jönköpings län måste betala ut till vårdföretag.

   – Vi ser givetvis stora fördelar med digitala vårdtjänster. Men vi behöver ta kontroll för att garantera patientsäkerheten och undvika skenande kostnader. Alla vårdcentraler behöver bidra med sin kompetens för att säkra upp att det finns en skattefinansierad digital vårdtjänst som används på ett ansvarsfullt och jämlikt sätt, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Lämnat in motion

De rödgröna partierna har tillsammans lämnat in en motion som föreslår att Region Jönköpings län inrättar en gemensam digital vårdtjänst. Förslaget är att regionens egenutvecklade digitala vårdtjänst Bra liv nära byter benämning och uppdrag till att inkludera alla vårdcentraler som får bidra med kunskap och resurser.

   – Som det är nu finns det en risk att patienter kan falla mellan stolarna. Flera nationella nätdoktorer har ingen kännedom om lokala riktlinjer eller hur det fungerar i patientens region. Vi har sett att diagnoser ibland ställs utifrån otillräckligt underlag, vilket kan leda till felaktig behandling, säger Sibylla Jämting (MP), gruppledare.

   – Precis som när länets alla vårdcentralerna bidrar till jourcentralerna kan de enligt samma modell bidra med bemanning och resurser till den gemensamma e-tjänsten. På det sättet ser vi att länets alla invånare kan få enkel tillgång till en ansvarsfull digital vårdstjänst, säger Mikael Ekvall (V), gruppledare.

facebook Twitter Email