Rödgrön politik ger 103 miljoner till satsningar på vårdpersonalen

Den rödgröna regeringen fördelar nu ut 103 miljoner kronor till satsningar på vårdpersonalen i Jönköpings län. Nu kan Region Jönköpings län börja genomföra de personalsatsningar som står med i den genomröstade budgeten från Socialdemokraterna och Miljöpartiet som gäller 2018.

I höstas röstades den rödgröna budgeten igenom i Region Jönköpings län för 2018. För Socialdemokraterna och Miljöpartiet löper satsningar på personalen som en röd tråd genom budgeten. Nu kommer regeringens fördelade pengar ut till regionerna och lanstingen. För Region Jönköpings län innebär det 103 miljoner kronor som ska förbättra personalens situation.

   – Det här ger oss möjligheter att ge vår personal fler jobbarkompisar. Satsningar på personal är en prioriterad fråga för oss. Även Vänsterpartiet har stöttat S och MP och vi har haft gemensamma förslag på personalsatsningar. Nu är det viktigt att pengarna kommer ut i verksamheten, säger regionråd Carina Ödebrink (S).

Historisk satsning

Regeringen tillför sjukvården totalt 5,5 miljarder kronor 2018, vilket är en historiskt stor satsning. Pengarna ska gå till att stärka grundbemanningen inom vården och till insatser för att personalen ska kunna utbilda sig vidare inom en befintlig anställning, exempelvis när sjuksköterskor läser till specialister och när vårdbiträden vidareutbildar sig till undersköterskor. Pengarna ska även användas till chefers utvecklingsarbete, förbättra planering och organisation och verksamhetsstöd för personalen.

   – Jag är väldigt glad över att denna regering förstår att en god hälso- och sjukvård kräver satsningar på personalen. Kompetent personal som trivs på sin arbetsplats är en förutsättning för god vård. För att kunna rekrytera och behålla personal inom sjukvården måste arbetsmiljön och arbetsförhållanden förbättras, säger Sibylla Jämting (MP), gruppledare.

Tillsammans med V

Satsningarna på vårdpersonalen är en del av regeringens budget för 2018, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

facebook Twitter Email