Rachel De Basso (S): Vården behöver flyttas närmare människan

På initiativ från Socialdemokraterna genomfördes en fokusdag om framtidens hälso- och sjukvård under tisdagen. Under dagen diskuterades frågor som vårddokumentation, träffpunkter och nya tekniska lösningar. För regionråd Rachel De Basso står det klart att mer resurser behöver flyttas från sjukhusvården och ut närmare länsinvånarna, både via ny teknik och med mobila vårdjourer.

Socialdemokraterna och övriga Koalition för Region Jönköpings län har tidigare beslutat om att det ska tas fram en plan för framtidens hälso- och sjukvård som garanterar tre akutsjukhus på lång sikt. Som en del i det arbetet arrangerades en seminariedag med dialog och diskussioner om framtidens hälso- och sjukvård idag den 7 maj. Regionråd Rachel De Basso (S) hälsade samtliga inbjudna delatagare välkomna på tisdagsförmiddagen. På plats fanns regionpolitiker från nämnden för folkhälsa- och sjukvård, tjänstemän och verksamhetsföreträdare, kommunala företrädare, patientföreträdare och fackförbund.

– Utmaningen ligger i att kunna ta hand om en allt både större och äldre befolkning på effektivaste sätt. Vi behöver flytta över resurser från sjukhusvården och närmare människan. Det handlar både om vårdcentralernas arbete men även om bättre förebyggande folkhälsa i vardagslivet. Här kommer både mobila vårdjourer och ny digital teknik att bli oerhört viktigt, säger Rachel De Basso (S) som är ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Förändrade arbetssätt

Sjukvårdsdirektör Mats Bojestig gav både en framtidsspaning om ny teknik och la fram diskussionsunderlag för de omkring 50 deltagarna. Han visade bland annat upp en bild av att alla tre akutsjukhus i länet nu byggs ut för stora summor pengar. Bojestig sa att antalet anställda nog kommer att vara ungefär samma i framtiden men det är inte säkert att de kommer att göra samma saker.

– För att kunna garantera tre akutsjukhus i framtiden behöver vi arbeta långsiktigt strategiskt. Både med arbetsmiljön för personalen och med nyrekrytering. Vården blir bättre med fler händer. Samtidigt behöver vi ställa om och se till att de anställda gör rätt saker. Nya levnadsmönster, ny teknik och kunskap ställer höga krav på Region Jönköpings län som vårdgivare. Men här finns även stora möjligheter att förändra arbetssätten till att bli mer personcentrerade och effektiva, säger Rachel De Basso.

facebook Twitter Email