Rachel De Basso (S) ska bedöma nya nationella screeningprogram

Regionråd Rachel De Basso (S) har blivit utsedd av Socialstyrelsen att ingå i myndighetens nationella screeningråd. Hon kommer att vara representant för Sydöstra sjukvårdsregionen och deltar på sitt första möte under fredagen. Som ledamot i screeningrådet kommer De Basso att värdera och göra en helhetsbedömning om det går att införa nya screeningprogram i Sverige.

Under fredagen den 14 juni kommer regionråd Rachel De Basso (S) att delta på sitt första möte i det nationella screeningrådet. Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram rekommendationer om nationella screeningprogram och att skapa en nationell samordning kring screening som ska ge bra förutsättningar för en jämlik vård. Screeningrådet fungerar som ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Screening innebär att systematisk undersöka en specifik del av befolkningen för att hitta personer med stor risk för framtida ohälsa.

   – Att bli invald i Socialstyrelsens nationella screeningråd är väldigt hedrande. De nationella screening-programmen kan vid rätt utformning bli ett oerhört stort hjälpmedel för att förbättra folkhälsan och upptäcka sjukdomar tidigt. Därför kommer det här uppdraget och arbetet att bli så viktigt, säger Rachel De Basso (S) som är ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Stor betydelse

I riktlinjerna i budgeten inför 2020 inom hälso- och sjukvården framgår det att Region Jönköpings län ska påbörja ett arbetssätt för screening av tjock- och ändtarmcancer. Det ska även undersökas hur det går att införa organiserad testning av prostatacancer i Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län).

   – För länsinvånarna och patienterna inom Region Jönköpings län har screening en stor betydelse. Vi har redan mammografi, screening för vidgning av stora kroppspulsådern och för livmoderhalscancer. Under 2020 ska vi börja införa screening av tjock- och ändtarmscancer. Det nationella screeningrådet har en avgörande roll vid införandet av nya screeningar, säger Rachel De Basso (S).

Fakta: Nationella screeningrådet

Socialstyrelsens nationella screeningråd har en rådgivande funktion och arbetar fram nya rekommendationer om nationella screeningprogram.  Rådet består av representanter från regionpolitiker i hälso- och sjuvårdsregionerna, representanter från myndigheter och rent sakkunniga. De huvudsakliga uppgifterna består av att värdera och göra en helhetsbedömning om screeningprogram kan införas enligt Socialstyrelsens modell utifrån det samlade faktaunderlaget och vetenskaplig grund.
Källa: Socialstyrelsen.se

facebook Twitter Email