S-regeringen gör stor satsning på mer tillgänglig vård och kortare köer

Vård av kroniker och de patienter med särskilda behov kommer att vara större underlag för ersättning från den nya uppdaterade kömiljarden som socialminister Lena Hallengren (S) presenterade under förmiddagen. Regionråd Rachel De Basso (S) ser väldigt positivt på att särskild hänsyn tagits till patienter som ofta besöker vården. Skillnaden mot den tidigare kömiljarden är att regioner inte behöver tävla mot varandra.

Socialminister Lena Hallengren (S) presenterade under förmiddagen den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på mer tillgänglig vård och kortare köer. Totalt rör det sig om 9,4 miljarder kronor. För Region Jönköpings län innebär det minst 263 miljoner till vården för 2019. Nästan häften är tänkta att gå till vårdens medarbetare, en stor del för att göra vården mer jämlik och mer tillgänglig. En stor del går till en ny uppdaterad kömiljard som ska minska vårdköerna. Därutöver satsas det också på att motverka psykisk ohälsa och specifikt för att korta köerna till cancervården.

   – Det här betyder jättemycket för Region Jönköpings län. Behoven ska styra och därför är det väldigt bra att den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar på den nära vården och på vårdpersonalen. För länsinvånarna kommer det betyda bättre förutsättningar och kortare vårdköer. En av Socialdemokraternas viktigaste frågor är att korta vårdköerna, säger Rachel De Basso (S) som är ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Tar hänsyn till olika förutsättningar

Den nya uppdaterade kömiljarden är en del av januariavtalet och tar hänsyn till regionernas skilda förutsättningar. Den nya modellen innebär att varje landsting får pengar om det kortar väntetiderna till besök inom specialistvården eller till operation, jämfört med föregående år. Oavsett vilken nivå man startar från. Första utbetalningen sker i juni. Andra utbetalningen, som sker i december i år, baserat på förbättringar i form av kortare väntetider inom specialistvården. Regioner kan även kvalificera sig till att ta del av medlen genom att ha en hög uppfyllnadsgrad av vårdgarantin. Medlen betalas ut genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

   – Det är bra att den nya uppdaterade kömiljarden tar hänsyn till varje regions olika förutsättningar. Med den nya modellen behöver Region Jönköpings län inte tävla med andra regioner. Nu kan vi prioritera kroniker och de med stora vårdbehov och samtidigt få ta del av de extra resurserna. Tidigare spelade det ingen roll vilket behov patienten hade, det var enbart antal vårdbesök som avgjorde, säger Rachel De Basso (S).

Preliminär fördelning 2019 till Region Jönköpings län

  • 114 miljoner till vårdens medarbetare
  • 85 miljoner till primärvården
  • 41 miljoner till arbetet med psykisk hälsa
  • 11 miljoner för en ny uppdaterad kömiljard
  • 12 miljoner för kortare väntetider i cancervården

Läs mer på regeringens hemsida!

facebook Twitter Email