Rachel De Basso (S): Intressant med nytt perspektiv i förlossningsvården

När regionråd Rachel De Basso (S) träffade representanter från BB-marschen presenterades ett nytt perspektiv inom förlossningsvården. Synsättet innebär att kvinnor som föder ska ses utifrån ett folkhälsoperspektiv och inte utifrån ett vårdperspektiv. Rachel De Basso tycker att perspektivet är väldigt intressant att ta med sig eftersom förlossningen är en naturlig del av livet och som inte går att jämföra med övrig specialistsjukvård med traditionella patienter.

Under torsdagsförmiddagen träffade regionråd Rachel De Basso (S) representanter för BB-marschen på Länssjukhuset Ryhov. Med på mötet fanns också tjänstemän och medarbetare från sjukvården. Emily Wallstedt och Malin Bohman Wallismo från BB-marschen presenterade sitt arbete i den mindre än ett år gamla ideella föreningen som syftar till att lyfta fram patientperspektivet inom förlossningsvården. Deras slutsats är att kvinnor som föder barn är en samhällsgrupp och inte en patientgrupp. Perspektivet bör därför flyttas från att vara ett vårdperspektiv till att vara ett folkhälsoperspektiv.

   – Att se förlossningen ur ett folkhälsoperspektiv och inte i första hand ur ett vårdperspektiv är väldigt intressant. Födseln är en normal livshändelse och går inte att jämföra med övrig specialistsjukvård. Mammorna vill heller inte se sig som patienter. Med rätt insatser kan Region Jönköpings län bli pionjär för ett nytt systematiskt personcentrerat arbete runt förlossningsvården, säger regionråd Rachel De Basso (S).

Tar med synsättet till budgetarbetet

Mötet innebar också att BB-marschen formellt lämnade över ansvaret för det nya perspektivet till länets kvinnokliniker och tjänstemännen inom folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län. De engagerade i föreningen känner inte att de har tiden och orken att driva frågan vidare ideellt. BB-marschen lämnade över sitt ”Förslag till systematiskt arbete med patientperspektiv och patientmedverkan i förlossningskedjan i Region Jönköpings län”.

   – Nya perspektiv är viktiga för att utveckla den personcentrerade vården. Det här nya synsättet att se mammorna utifrån ett folkhälsoperspektiv går helt i linje med hur den Socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar. Vi kommer att få statsbidrag för förlossningsvård och kvinnors hälsa. Här i Region Jönköpings län kommer jag att ta med perspektivet i det pågående budgetarbetet inför 2020, säger Rachel De Basso (S).

facebook Twitter Email