Rachel De Basso (S) diskuterade nära vård med socialministern

Regionråd Rachel De Basso (S) diskuterade hur den nära vården ska utvecklas med socialminister Lena Hallengren (S) under ett seminarium i Almedalen. För De Basso innebär det både att arbeta mer personcentrerat med patientkontrakt och fast vårdkontakt och att ställa om till mer digitaliserat arbetssätt. Region Jönköpings län behöver göra arbetet tillsammans med kommunerna.

Panelsamtalet under tisdagsmorgonen med rubriken ”Så utvecklar vi den nära vården” arrangerades i Jönköpings läns tält ”En smart arena” i Almedalen. Diskussionen leddes av sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och Anette Nilsson som är utvecklingsstrateg. Panelen bestod av bland andra regionråd Rachel De Basso (S) och socialminister Lena Hallengren (S).

   – Äldre och kroniker är oftast de som har störst behov som patient och behöver en mer personcentrerad vård. Vi behöver både arbeta med fast vårdkontakt och arbetssättet patientkontrakt som är en plan för alla planerade vårdinsatser. Men vi behöver samtidigt ställa om och möta människor med nya digitala verktyg. En del vård går att få direkt via telefonen, säger Rachel De Basso som är ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

   – Omställning till nära vård handlar om en vård som utgår från personen. Den är viktig och handlar både om vad vi gör på nationell nivå och vad som görs regionalt och lokalt, säger Lena Hallengren (S).

Mer livsstilsförändring

I inriktningarna inför 2020 i nämnden för folkhälsa och sjukvård har Koalition för Region Jönköpings län beslutat att perspektivet ska förflyttas till att möta människor tidigare i livet, långt innan de behöver hamna på sjukhus. 

   – Vi behöver arbeta mer med livsstilsförändring och förebyggande folkhälsoarbete. Målet är att möta människor i deras vardagsliv och förändra ohälsosamma vanor. Men det arbetet kan medarbetarna i Region Jönköpings län inte göra själva utan här behöver vi utöka samarbetet med alla kommuner och föreningslivet. Exempelvis vill vi att hela länet ska ha liknande koncept som Värnamo hälsocenter, säger Rachel De Basso.

Fakta: Paneldeltagarna

Lena Hallengren (S) – Socialminister
Mia Frisk (KD) – Ordförande i regionstyrelsen i Region Jönköpings län
Rachel De Basso (S) – Ordförande nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län
Henrik Åhnfors – Patientrepresentant
Åsa Furén-Thulin – Sektionschef på avdelning vård och omsorg hos SKL
Anna Nergårdh – Särskild utredare
Moderatorer
Anette Nilsson – Utvecklingsstrateg i Region Jönköpings län
Mats Bojestig – Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län

facebook Twitter Email