Persson vill se krafttag för Vättern

Klassificera Vättern som ett riksintresse och tappa mer vatten ur sjön. Det föreslår riksdagsledamoten Peter Persson i en motion till Sveriges riksdag. – Det går inte komma ifrån att Vättern är utsatt för ett föroreningstryck samtidigt som allt fler vill ha sjöns vatten, säger Peter Persson.

I en motion till Sveriges riksdag målar riksdagsledamoten Peter Persson upp tre hot mot Vättern: 1) Klimathotet med stigande medeltemperatur; 2) Miljögifter; 3) Att nya arter förs i sjön.

– Jag anser att Vättern måste klassificeras som ett riksintresse och få ett tydligare skydd. De miljögifter som hamnar i Vättern blir kvar där under en väldigt lång tid vilket gör att sjön är mycket känsligare än andra sjöar. Försvarsmaktens verksamhet med utökade skjutningar över Vättern är inte bra för vattenkvaliteten. Samma farhågor gäller borrning efter fossil metangas samt ansökan om att starta en gruva i sjöns omedelbara närhet, säger Peter Persson.

Undvika översvämningar i Jönköping

I sin motion lyfter riksdagsledamoten också Vätterns vattenreglering och hotet som ett höjt vattenstånd skulle innebära för Jönköping som stad.

– Sedan 1958 har staten ansvar för att reglera Vätterns vattenstånd genom en så kallad vattendom. Jag anser att den här domen behöver ändras så att mer vatten kan tappas ur sjön. Kostnaderna för en eventuell översvämningskatastrof i Jönköping riskerar att bli enorma, säger Peter Persson.

facebook Twitter Email