Patienterna är nöjda med länets vårdcentraler

Länets vårdcentraler får bra betyg av patienterna enligt en ny undersökning. Ansvarigt regionråd Rachel De Basso (S) ser det som ett bra utgångsläge i arbetet med att ställa om till mer nära vård och där vårdcentralerna får än viktigare roll.

När Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade årets Nationell patientenkät primärvård tisdagen den 4 februari har vårdcentralerna i Jönköpings län förbättrat sitt omdöme inom sex av de sju områden som undersöks. Region Jönköpings län hamnar nu totalt på en sjunde plats av landets 21 regioner.

– Resultatet visar att de invånare i Jönköpings län som besökt sin vårdcentral bland annat anser att det är bra tillgänglighet. Det visar också att patienterna bemöts med respekt och att de får bra information. Det ger högt betyg även för helhetsintrycket. Samtidigt finns det områden som länets vårdcentraler behöver arbeta mer med. Att vi tar till oss av patientens upplevelser av vården är inte minst viktigt i den omställning till Nära vård som nu pågår. Det arbetet får vårdcentralen en allt viktigare roll, säger regionråd Rachel De Basso (S) som är ordförande för nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Den nationella patientenkäten, NPE primärvård, genomförs vartannat år och samlar in upplevelser och synpunkter från patienter som har besökt en vårdcentral under mätperioden.

Läs mer om patientenkäten via den här länken!

facebook Twitter Email