Stadgar

Partiets stadgar är fastställda vid partikongressen 2015.

Partiets stadgar kan du läsa här.

facebook Twitter Email