Nätverk

Partidistriktet i Jönköpings län driver fem nätverk inom områdena skolpolitik, socialpolitik, kulturpolitik, regionpolitik och kommunikation. Syftet med nätverken är att utveckla partidistriktets gemensamma politik på respektive område.

Skolpolitiskt nätverket
Det skolpolitiska nätverket riktar sig i första hand till dig som sitter i barn- och utbildningsutskott eller liknande i kommunen, men även för dig som är intresserad av skolpolitik i allmänhet. Ansvarig för nätverket är Thomas Strand som är socialdemokratisk riksdagsledamot från Jönköpings län och sitter i utbildningsutskottet. 

Socialpolitiskt nätverk
Det socialpolitiska nätverket riktar sig i första hand till dig som sitter i socialnämnden eller liknande i kommunen, men även för dig som är intresserad av socialpolitik i allmänhet. Ansvarig för nätverket är 

Kulturpolitiskt nätverk
Det kulturpolitiska nätverket riktar sig i första hand till dig som sitter i kulturnämnden eller liknande i kommun och region, men även för dig som är intresserad av kulturamlas politiker i arbetarekommuner och Region Jönköpings län för att diskutera och utveckla kulturpolitik. Ansvarig för nätverket är Henrik Andersson som är 2:e vice ordförande i kulturnämnden i Jönköpings kommun.

Regionalpolitiskt nätverk
Det regionalpolitiska nätverket riktar sig till dig som är intresserad av frågor som Region Jönköpings län ansvarar för. Exempelvis kan det handla om sjukvård och kollektivtrafik. Ansvarig för nätverket är Jonas Nilsson, ledamot i regionfullmäktige och i gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Region Jönköpings län. Läs mer här om kommande möten.

Kommunikationsnätverk
Kommunikationsnätverket riktar sig till dig som ansvarar för hemsida och sociala medier i arbetarekommunen samt dig som är intresserad av att vara aktiv på sociala medier och bedriva opinion för den socialdemokratiska politiken. Ansvarig för kommunikationsnätverket är Simon Johansson som är kommunikationsombudsman i partidistriktet. 

facebook Twitter Email