Ödebrink (S) vill se mer jämlika kulturanslag

Jönköpings län är ett av de län som får minst bidrag från staten för regional kulturverksamhet. Det vill riksdagsledamoten Carina Ödebrink (S) ändra på. – Jag vill att de statliga bidragen fördelas mer jämlikt över landet så att alla människors tillgång till kultur stärks, säger Carina Ödebrink.

Det finns stora regionala skillnader i hur statens bidrag till kulturverksamhet fördelas. Jönköpings län är ett av de län som får allra lägst bidrag enligt Kulturrådets rapport.

– Det finns säkert delvis historiska förklaringar till den stora skillnaden i statens bidrag till regional kulturverksamhet. Men att det har varit på ett visst sätt historiskt ska däremot inte hindra att vi framöver bör se över hur bidragen kan fördelas mer rättvist över landet, säger riksdagsledamoten Carina Ödebrink.

Kultur får människor att växa

Med anledning av detta har hon därför skrivit en motion till Sveriges riksdag där hon föreslår att den regionala kultursamverkansmodellen ses över så att statens bidrag till kultur fördelas mer jämlikt och likvärdigt över landet.

– Ett rikt utbud av kultur får oss att växa och utvecklas som människor och det bidrar också till en regions attraktivitet. Därför har staten en viktig roll för att stärka jämlikheten och alla människors tillgång till kultur och kulturskapande, säger Carina Ödebrink.

facebook Twitter Email