Ödebrink (S): Hög tid att införa ett seniorkort inom länstrafiken

Miljön, frihet och ett mer jämlikt resande. Det finns flera anledningar till att införa ett seniorkort inom länstrafiken, enligt regionråd Carina Ödebrink (S). Socialdemokraterna har länge drivit den frågan och nu inför Kalmar län ett seniorkort.

Under två dagar pågår budgetberedningen för de ledande politikerna inom Region Jönköpings län. Carina Ödebrink (S), som är regionråd i opposition, anser att det är hög tid att införa ett seniorkort för de äldre, liknande det ungdomskort som infördes för ett par år sedan. Båda dessa kort är förslag från Socialdemokraterna men som också stödjs av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

   – Vi vill att fler äldre får möjlighet att resa kollektivt till en låg kostnad. Vi ser att denna möjlighet ges på andra håll i landet, bland annat nu i Kalmar. Ett seniorkort är och kommer därför vara prioriterat för oss i vårt kommande budgetförslag 2018. Den exakta utformningen återkommer vi till, säger Carina Ödebrink (S), regionråd i opposition.

Under måndagen den 4 september presenterade till exempel den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Landstinget i Kalmar län ett seniorkort inom sin länstrafik.

   – Det här är en prioriterad fråga för oss och som vi har drivit i flera år för att få till ett ökat kollektivt resande. Det är bra för miljön, ökar individens frihet och gör resandet mer ekonomiskt jämlikt, säger Carina Ödebrink

facebook Twitter Email