Nya stambanor i fokus under Almedalsveckan

Jönköpings läns samlade aktörer har lyft behovet av nya stambanor för höghastighetståg på flera seminarier under Almedalsveckan. Regionråd Marcus Eskdahl (S) har argumenterat för att stambanorna kommer att underlätta rekryteringen av nya medarbetare till länets kommuner, företag och till Region Jönköpings län. Eskdahl har även träffat infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) om behovet av att snabba på processen för att få spaden i marken.

Marcus Eskdahl betonade under seminarierna på Jönköpings läns scen – En smart arena – under Almedalsveckan att det inte behövs några nya argument. Nya stambanor kommer att underlätta för företagen och offentlig sektor att hitta ny kompetent arbetskraft, det kommer att bidra till ett mer hållbart resande, restiderna kommer att kortas och det kommer att öka kapaciteten för både person- och godstrafiken.

   – Stambanor för höghastighetståg måste ses som ett nationellt projekt som ger möjligheter för hela Sverige. Det handlar om landsbygdsutveckling och stadsbyggnad. Människor är mer rörliga idag, vilket gör detta till en demokratifråga men också en jämställdhets- och tillgänglighetsfråga ur ett hållbarhetsperspektiv. På regional nivå är denna investering i infrastruktur en förutsättning för att stärka kompentensförsörjningen där vi ha stora behov. Det är samtidigt en utmaning att koppla regional trafik till de tre tänkta stationerna och här måste vi agera tillsammans, sa Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län.

Kommunernas perspektiv viktigt

När Marcus Eskdahl träffade infrastrukturminiter Thomas Eneroth pratade han om behovet av att återuppta den så kallade åtgärdsvalsstudien som har pausats. Studien anger var och hur de nya stambanorna ska byggas utifrån den sträckning som beslutats.

   – De kommuner där de nya stambanorna ska byggas har ett stort planeringsarbete framför sig och de behöver få påbörja detta nu. Kommunernas perspektiv är viktigt här och vi behöver tillsammans skapa trygghet för våra invånare och markägarna i hur arbetet ska fortsätta och vilka möjligheter det kommer innebära.  Det gäller för vårt län och för övriga landet, säger Marcus Eskdahl.

Se hela seminariet om nya stambanor från Jönköpings län – En smart arena – från tisdagen via den här länken!

facebook Twitter Email