Ny strategi för hela länets utveckling är antagen

Jönköpings län ska vara Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Det är visionen i den nya regionala utvecklingsstrategin för 2020-2035 som nu är fastställd.

Regionfullmäktige tog idag beslut om den nya regionala utvecklingsstrategin för hela Jönköpings län. Region Jönköpings län har huvudansvaret för att se till att hela länet arbetar efter strategins innehåll. Dokumentet är framtaget tillsammans med länets 13 kommuner, Länsstyrelsen i Jönköpings län, övriga myndigheter, Jönköping University, näringsliv och civilsamhälle. Samtliga aktörer har identifierat länets behov och prioriteringar för en hållbar utveckling och tillväxt för hela länet fram till 2035.

– Den regionala utvecklingsstrategin tar sikte på 2035 och innebär att länets aktörer tillsammans kommit fram till och bestämt sig för hur länet ska vara och uppfattas i framtiden. Den gemensamma visionen stannar inte vid några gränser, utan genom att arbeta tillsammans i länet möjliggör och tillgängliggör vi ett smart län och en global tillväxtregion, säger Marcus Eskdahl (S) som är regionråd och förste vice ordförande i regionstyrelsen.

Bygger på de globala målen

Den nya regionala utvecklingsstrategin bygger på de 17 globala målen om hållbar utveckling. Dokumentet är uppdelat i sex områden där samtliga har ambitionen att vända utmaningarna till möjligheter:

  • En hållbar region
  • En attraktiv region
  • En smart region
  • En kompetent region
  • En tillgänglig region
  • En global region

Läs mer om de globala målen här!

facebook Twitter Email