Marcus Eskdahl (S) får nytt nationellt uppdrag inom Svensk kollektivtrafik

Eskdahl tar plats nationellt! Regionrådet Marcus Eskdahl (S) kommer att få ett nytt nationellt uppdrag i styrelsen för Svensk kollektivtrafik. Eskdahl kommer att väljas in under årsstämman den 22 maj. Region Jönköpings län har tidigare inte varit representerat inom branschorganisationen som arbetar för att utveckla och stärka kollektivtrafik som en naturlig del av ett hållbart samhälle.

Socialdemokratiska regionrådet Marcus Eskdahl från Habo är sedan årsskiftet ordförande för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län. Eskdahl är föreslagen att ingå som ersättare i styrelsen för Svensk kollektivtrafik och kommer formellt att väljas på årsstämman i Stockholm den 22 maj. Region Jönköpings län får därmed sin första egna representant i branschorganisationen och blir en mer inflytelserik part i det nationella samarbetet för att utveckla Svensk kollektivtrafik.

   – Det är väldigt roligt att jag får det här förtroendet inom Svensk kollektivtrafik. Vi är inne i en spännande tid där det händer mycket inom trafikområdet med teknikutveckling och stora investeringar. Folk förväntar sig att resor med tåg och buss ska gå smidigt både inom och över länsgränser. Det kan vi underlätta genom gemensamma biljettsystem och enkel information om avgångstider och eventuella förändringar direkt i telefonen, säger Marcus Eskdahl.

   – Jag kommer särskilt att lyfta fram värdet av att komma igång med byggnationen av nya stambanor för höghastighetståg. Det är trångt på vårt befintliga järnvägsnät. Nya stambanor kommer både att avlasta de nuvarande tåglinjerna och bygga ihop landet. Människor vill kunna och ställer krav på att få resa smidigt mellan boende, arbete och fritidsaktiviteter, säger Marcus Eskdahl.

Stor nytta med samverkan

Tidigare i år valdes Marcus Eskdahl in som ordinarie i styrelsen för Svenskt Ambulansflyg. Organisationen bildades 2016 och arbetar för att bygga upp en verksamhet där alla regioner i Sverige ska ha tillgång till ambulansflyg. Syftet är att effektivisera ambulansflyg och öka patientsäkerheten genom samordning.

   – Alla uppdrag inom alla forum för samverkan möjliggör att länsinvånarna och resenärerna ska kunna få bättre service utifrån de behov som finns. Ett uttalat mål för Region Jönköpings län är att andelen som reser med kollektivtrafik ska öka. Vi ser att när regionerna arbetar tillsammans får vi en större gemensam nytta och sparar skattemedel för våra länsinvånare, säger regionrådet Marcus Eskdahl.  

Fakta: Svensk kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik är en branschorganisation för regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag som erbjuder kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt. Organisationen stödjer och företräder sina medlemmar nationellt och internationellt, vill utveckla kollektivtrafiken och arbetar för att stärka varumärket Kollektivtrafik som en självklar del av ett hållbart samhälle.
Källa: www.svenskkollektivtrafik.se

facebook Twitter Email