Partidistriktets expedition

Följande personer arbetar på Socialdemokraterna i Jönköpings läns partiexpedition.

Thomas Gustavsson
1:e ombudsman

Thomas har övergripande ansvar för Jönköpings läns partidistrikt.

Telefon: 036-16 51 40
Mobil: 070-615 00 25
Mail: tg@socialdemokraterna.se

Simon Johansson
Kommunikationsombudsman

Simon ansvarar för mediekontakter, webb och trycksaker. Önskar du besök av någon av länets riksdagsledamöter är det också Simon du ska kontakta i första hand.

Telefon: 036-16 51 40
Mobil: 070-296 88 25
Mail: simon.johansson@socialdemokraterna.se

Aneth Amundsson
Facklig-politisk ombudsman

Aneth ansvarar för det facklig-politiska arbetet i partidistriktet.

Telefon: 070-452 31 60
Mail: aneth.amundsson@socialdemokraterna.se

Camilla Ymer
Verksamhetsassistent

Camilla ansvarar för bland annat medlemsregister och ekonomi.

Telefon: 036-16 51 40
Mail: camilla.ymer@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email