Koalitionen agerar både kort- och långsiktigt mot sommarsituationen

För att möta den ansträngda situationen inom vården på sommaren kommer Koalition för Region Jönköpings län att både agera kortsiktigt och långsiktigt. Till sommaren kommer pensionerad personal att erbjudas extra ersättning för att ta pass. Medarbetare som tillfälligt arbetar på Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset kommer att erbjudas möjlighet till övernattning. På lång sikt finns det en strategi med flera åtgärder.

För att hitta lösningar till sommarperioden inom sjukvården har styrande Koalition för Region Jönköpings län initierat flera förslag som HR-avdelningen arbetar utifrån.

  • Semesterpersonal får möjlighet till övernattning i Eksjö och Värnamo.
  • Pensionerade sjuksköterskor och barnmorskor som tar pass får lön motsvarande 130 procent.
  • Akuten i Eksjö, Värnamo och på Ryhov får överanställa personal.
  • Personal som avstår sommarsemester garanteras sammanhängande ledighet senare.
  • Större ansträngning för att få deltidspersonal att arbeta heltid.


– Koalitionen tillträdde först vid årsskiftet men vi tar semesterperioden på största allvar. Med start till sommaren erbjuds pensionerad personal som går in extra pengar utöver grundlönen och det kommer att vara en löpande åtgärd framöver. Vi kommer att jobba strategiskt långsiktigt för att ha en bättre grundbemanning. Arbetsmiljön blir bättre med fler händer inom vården, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Strategi för bättre grundbemanning

Alla chefer och HR-personal inom regionen arbetar intensivt med rekrytering inför sommaren. Den nya kompetensförsörjningsenheten jobbar redan med nya åtgärder, bland annat med tidigare rekrytering av studenter vid Hälsohögskolan. Planeringen av kommande semesterperioder kommer att inledas tidigare. Inom kirurgi och medicin på Värnamo sjukhus och på Höglandssjukhuset införs nu arbetstidsmodellen 80/10/10 som innebär 80 procents arbete, 10 procents fortbildning och 10 procents friskvård för de anställda. Om modellen faller väl ut kan den komma att införas på fler arbetsplatser inom sjukvården. Insatserna ingår i en strategi för bättre grundbemanning. Politisk har det inrättats en särskild personaldelegation under regionstyrelsen.

   – Sommarsituation är besvärlig i hela landet och regionerna och sjukhusen konkurrerar om samma personer. Inom vissa verksamheter är det extra ansträngt men vi arbetar med en långsiktigt hållbar lösning för hela länet. Vårt fokus ligger på att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Det här handlar både om personalens hälsa och om patientsäkerheten, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA), förste vice ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Fakta om kollektivavtalet

Region Jönköpings län följer kollektivavtal och betalar kvalificerad övertidsersättning till heltidsanställda motsvarande 240 procent. Barnmorskor med en månadslön på 36000 kronor får 4189 kronor för en dags övertid (åtta timmar). Specialistsjuksköterskor med månadslön på 35200 kronor får 4096 kronor för en dags övertid. Undersköterskor med månadslön på 26300 kronor får 3060 kronor för en dags övertid.

facebook Twitter Email