Klart: Så fördelas utskottsarbetet för länets riksdagsledamöter

Justitieutskottet, skatteutskottet och arbetsmarknadsutskottet. Så blev utskottsplaceringen för de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköping län.

I dagarna blev det klart vilka riksdagsledamöter som ska arbeta i respektive utskott. För den nyvalda riksdagsledamoten Carina Ödebrink från Vaggeryd är det arbete i justitieutskottet som gäller.

– Jag ser fram emot att ta mig an de frågor som justitieutskottet ansvarar för. För mig är det viktigt att de beslut vi fattar har ett tydligt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv med fokus på barn och unga, säger hon.

Skatteutskottet – ett ideologiskt utskott

Riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköping fortsätter även den här mandatperioden att arbeta i skatteutskottet.

– Riksdagens skatteutskott är ett mycket ideologiskt utskott där motsättningarna mellan en politisk höger, som alltid har som målsättning att sänka skatterna, och socialdemokrater, som ser skattepolitik som ett medel för att säkra resurser till välfärden och utveckla ett mer jämlikt samhälle, blir tydlig, säger Peter Persson.

”Arbetsvillkor och arbetsmiljö ligger mig varmt om hjärtat”

Johanna Haraldsson från Vetlanda byter i sin tur arbete i civilutskottet till att bli arbetande ersättare i arbetsmarknadsutskottet.

– Innan jag blev invald i riksdagen arbetade jag på en industri i Vetlanda och var aktiv i fackförbundet IF Metall. Frågor som rör arbetsvillkor och arbetsmiljö ligger mig därför väldigt varmt om hjärtat, och jag är stolt att få möjligheten att arbeta med de här frågorna i riksdagen. Det är också ett område det behövs kraftfulla åtgärder på. Under 2017 dog 55 människor i Sverige i arbetsplatsolyckor. Varje olycka är en tragedi och ett stort misslyckande för svensk arbetsmarknad, säger Johanna Haraldsson.

facebook Twitter Email