Jönköpings län ska vara helt uppkopplat år 2025

År 2025 ska Jönköpings län ha ett helt utbyggt bredband som når alla länets invånare. Region Jönköpings län har antagit två nya strategier som ska skynda på arbetet för att länet ska bli bäst i Sverige på digitalisering.

Region Jönköpings län har nu antagit både en ny digitaliseringsstrategi och en ny bredbandsstrategi. Huvudmålet är att Jönköpings län ska vara bäst i Sverige på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. För att komma dit krävs en kraftfull bredbandsutbyggnad som når alla hushåll, arbetsplatser och fritidsaktiviteter år 2025.

– Ska vi få hela Jönköpings län att utvecklas krävs att alla hushåll och företag, och framförallt på landsbygden, får tillgång till snabbt bredband. Med digitaliseringens möjligheter kan fler personer i hela länet skapa nya företag och ta del av både kultur och samhällstjänster på ett mer jämlikt sätt, säger regionråd Marcus Eskdahl (S) som är ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

För ett helt uppkopplat län till år 2025 ska den regionala strategin för bredbandsutbyggnad åstadkomma tre saker.

  1. Ett förbättrat samarbetet mellan länets olika bredbandsaktörer.
  2. En bättre och tydligare samordning av de offentliga aktörernas agerande för att underlätta utbyggnad och användande av bredbandstjänster hos företag och hushåll.
  3. Beskriva aktiviteter och ansvar för att nå de nationella och regionala målen.
facebook Twitter Email