Jönköping University – öppna upp för politiska partier

Det är alltid viktigt att värna demokratin och det demokratiska samtalet. I slutet av förra veckan kunde vi läsa i Jönköpings-Posten att Jönköpings University fattat beslutet att inte tillåta politiska partier på högskolan. Enligt tidningen beror detta på att högskolan bedömer att de inte kan garantera säkerheten för vissa partier. Därför har högskolan beslutat att säga nej till alla.

Vi tycker att Jönköpings Universitys beslut är fel och vill med den här skrivelsen uppmana högskolans styrelse att ändra beslutet.

I höst är det val till kommun, region och riksdag. Vi vet av erfarenhet att detta höjer intresset för politik och får fler att engagera sig partipolitiskt. Detta är något som är positivt för demokratin. Därför är det extra beklagligt att högskolan nu vill stänga ute politiska partier och neka studenter möjligheterna att, på deras hemmaplan, samtala med olika politiska företrädare och själva bilda sig en uppfattning. Högskola och universitet fyller en viktig roll för både idédebatt och för att uppmuntra studenter att bli aktiva medborgare i vårt demokratiska samhälle.

En liknande diskussion har länge funnits kring grund- och gymnasieskolor. På grund av otydlighet kring vad som är tillåtet har skolor ibland valt att inte bjuda in politiska partier. För att undvika otydlighet har därför skollagen ändrats, och det är nu möjligt att begränsa antalet inbjudna partier till exempelvis de som sitter i riksdagen eller är representerade i kommunfullmäktige.

Vi tycker att det vore önskvärt om Jönköping University fattade ett liknande beslut och tillåter de partier som är representerade i Sveriges riksdag att ha exempelvis bokbord på högskolan för att uppmuntra idédebatt och politiskt engagemang. Allt annat vore mycket olyckligt för de demokratiska samtalen och demokratin.

Carina Ödebrink
Distriktsordförande för Socialdemokraterna i Jönköpings län

Gottlieb Granberg
Förbundsordförande för Moderaterna i Jönköpings län

Raymond Pettersson
Distriktsordförande för Centerpartiet i Jönköpings län

facebook Twitter Email