Internationellt utbyte med Alaska om hur vården kan komma närmare människan

Doug Eby från Alaska besökte Region Jönköpings län och berättade om hur de arbetat med omställningen till nära vård. Rachel De Basso (S) ser det internationella utbytet som ett bra och viktigt inslag i det regionala arbetet för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården.

Under onsdagseftermiddagen genomfördes en workshop om nära vård och samtliga ledamöter och ersättare i nämnden för folkhälsa och sjukvård var inbjudna. Workshopen genomfördes vid Rosenlunds vårdcentrum och är en del i arbetet med omställningen till nära vård när planen för att möta framtidens hälso- och sjukvård ska tas fram i Region Jönköpings län.

På workshopen deltog Douglas Eby från Alaska och han redogjorde för deras hälsovårdssystem Nuka System of Care. Sjukvården i Alaska har fått uppmärksamhet internationellt och i Sverige för hur de utgår från invånarens behov i vårdsystemet.

   – Nya erfarenheter kommer resultera i ännu bättre kvalitetsarbete. Vi behöver se hur andra runt om i världen arbetar och Alaska är ett föredöme. Hälso- och sjukvården behöver förändras i takt med tiden, säger Rachel De Basso (S) som är ordförande för nämnden för folkhälsa och sjukvård.

   – Utmaningen ligger i att kunna ta hand om en allt både större och äldre befolkning på effektivaste sätt. Vi behöver flytta över resurser från sjukhusvården och närmare människan. Det handlar både om vårdcentralernas arbete men även om bättre förebyggande folkhälsa i vardagslivet. Här kommer både mobila vårdjourer och ny digital teknik att bli oerhört viktigt, säger Rachel De Basso (S).

facebook Twitter Email