Information om expeditionen med anledning av corona-viruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya corona-viruset kommer distriktsexpeditionen att vara stängd under vecka 14. Personalen arbetar hemifrån och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person.

Frågor som rör den övergripande verksamheten hanteras av Thomas Gustavsson, 070-615 00 25.

Frågor som rör medlemsregistret och ekonomi hanteras av Camilla Ymer, camilla.ymer@socialdemokraterna.se

Frågor som rör kommunikation, information och kontakt med länets riksdagsledamöter hanteras av Simon Johansson, 070-296 88 25.

Frågor som rör facklig-politisk verksamhet och studier hanteras av Aneth Amundsson, 070-452 31 60.

Under vecka 14 kommer distriktsexpeditionen att vara stängd för besök. Vad som gäller framöver kommer att kommuniceras här i slutet av respektive vecka. Planerar du att besöka expeditionen i närtid ber vi dig att först ringa 036-16 51 40 för att försäkra dig om att någon är plats.

I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är extra viktigt att vi visar hänsyn till varandra och är extra försiktiga när vi möts, samt:

  • Iakttar god handhygien, använder tvål och handsprit.
  • Undviker att röra ansiktet i onödan.
  • Hostar i armvecket.
  • Stannar hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symptom, både för din och andras skull. Alla med symptom på luftvägsinfektion uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att föra smittan vidare. 
facebook Twitter Email