Haraldsson: Satsa på omställning för att lösa rekryteringsbehoven!

Satsa på utbildning och kompetensutveckling. Det föreslår riksdagsledamoten Johanna Haraldsson i en motion till Sveriges riksdag. – Ska Sverige och Jönköpings län även framöver vara konkurrenskraftigt behöver vi satsa på utbildning för att människor ska kunna ta framtidens jobb, säger Johanna Haraldsson.

I Jönköpings län är rekryteringsbehoven stora på många arbetsplatser. Många företag och offentliga verksamheter uppger att de har svårare att hitta rätt kunskap och kompetens till sina tjänster.

– Att företag i Jönköpings län inte hittar rätt kompetens är ett stort problem. Det hotar vår regions konkurrenskraft framöver. Samtidigt är utbildningsnivån jämfört med övriga Sverige generellt sett låg i länet vilket gör arbetsmarknaden här extra sårbar vid exempelvis en ekonomisk kris, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson från Vetlanda.

Motion till riksdagen

För att lyfta frågan har därför Haraldsson skrivit en motion till riksdagen där hon pekar på vikten av att satsa på utbildning och kompetensutveckling.

– Den tekniska utvecklingen går snabbt. Därför behöver vi verktyg så att människor får förutsättningar – men också vågar – byta inriktning i sitt yrkesliv. Det handlar dels om att satsa på högre utbildning, yrkeshögskola och vuxenutbildning och skapa större möjligheter att kombinera utbildning med arbete, och dels om att se över studiefinansieringen. Svensk konkurrenskraft är beroende av att omställningen fungerar, säger Johanna Haraldsson.

facebook Twitter Email