Eskdahl (S): Nu när jourcentral blir närakut kan vi korta vårdköerna

I november ska jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov och samtidigt byta namn till närakut. Patienterna ska ha lättare att hitta rätt dörr till rätt vård utefter behovet. Samtidigt har den socialdemokratiskt ledda regeringens statsbidrag fördelats i handlingsplaner och totalt rör det sig om 205 miljoner som ska gå bland annat till att förbättra tillgängligheten på vårdcentraler, åtgärder mot psykisk ohälsa och till en bättre bemanning inom förlossningsvården i Region Jönköpings län.

Att jourcentralen i Jönköping ska flyttas till Ryhov-området fanns med i den sedan tidigare beslutade rödgröna budgeten som gäller för 2018. Nu har presidiet i nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län beslutat att föreslå nämnden att jourcentraler ska bli närakuter i hela länet i samband med att jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov i november. Även jourcentralerna i Eksjö och Värnamo byter namn och blir varsin närakut.

   – För oss socialdemokrater har det varit viktigt att flytta jourcentralen i Jönköping till Ryhov. De som åker till akuten under kvällstid ska få rätt vård och kan därmed lättare hänvisas till närakuten. På det sättet minskar vi trycket på akutmottagningen och på personalens arbetsbörda, säger Marcus Eskdahl (S) som är regionråd i opposition i Region Jönköpings län.

Förbättra tillgängligheten

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har satsat stort på att ge landsting och regioner bättre möjligheter till en bättre vård. Sammanlagt rör det sig om 205 miljoner kronor för Region Jönköpings län. Dessa pengar har nu fördelats ut i handlingsplaner.

   – Här ser vi styrkan med en socialdemokratiskt ledd regering. Med de här 205 miljoner kronorna i statsbidrag kan vi förbättra tillgängligheten på våra vårdcentraler, ha större åtgärder mot psykisk ohälsa och till att anställa fler i förlossningsvården. Nu kan vi korta vårdköerna, säger Marcus Eskdahl (S).

Enligt rödgröna budgeten

Handlingsplanerna kompletterar och blir en del av den sedan tidigare beslutade rödgröna budgeten med verksamhetsplan för 2018 och flerårsplan för 2019-2020. Pengarna ska bland annat gå till att förstärka vårdgarantin, vilket innebär att patienterna ska få en medicinsk bedömning inom tre dagar på sin vårdcentral. Patienter med behov ska ha rätt till fast vårdkontakt. Personer med psykisk ohälsa, yngre och äldre, ska nås genom både tidigare insatser och genom bättre rehabilitering. Alla kvinnor och deras familjer ska känna trygghet och få en säker vård i samband med graviditet och förlossning genom förbättrad arbetsmiljö och fler anställda.

facebook Twitter Email