Distriktsordförande kommenterar valet av partiordförande

Under söndagseftermiddagen beslutade den socialdemokratiska kongressen i Göteborg att ge Stefan Löfven fortsatt förtroende att leda partiet i ytterligare fyra år. – Jag känner mig stolt för hur han tar ansvar för både landet och partiet, säger socialdemokraternas distriktsordförande i Jönköpings län Carina Ödebrink som är på plats under partikongressen.

En av punkterna som avhandlas under den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg är val av partiledning, däribland partiledare. Under söndagseftermiddagen beslutade kongressen att enhälligt välja Stefan Löfven som partiledare i ytterligare fyra år. Det beslutet gladde Carina Ödebrink, ordförande för Socialdemokraterna i Jönköpings län.

Aktuellt tema

– Det känns skönt att känna kraften att vi står bakom vår partiordförande. Jag känner mig stolt för hur han tar ansvar för både landet och partiet, särskilt med tanke på det läge vi befinner oss i sedan fredagens händelse i Stockholm. Temat för kongressen, Trygghet i en ny tid, känner mer aktuellt än någonsin, säger Carina Ödebrink.

”Ett tydligt tal”

I samband med valet av partiordförande höll även Stefan Löfven sitt linjetal.

– Det jag särskilt tar fasta på är hans ord om att vi bygger samhället tillsammans, och att alla människor har ett ansvar och behövs i samhällsbygget. Det var ett starkt, framåtsyftande och tydligt tal med fokus på gemenskap och trygghet, säger Carina Ödebrink.

facebook Twitter Email