Debatt: Vinsten ska återinvesteras i välfärden

Att låta regelverket vara kvar som det är nu är detsamma som att godkänna att svenska skattepengar slungas ut till privatpersoner och ut ur landet. Så skriver Carina Ödebrink, oppositionsråd i Region Jönköpings län, och Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Småland och Blekinge.

För oss är det solklart, vi vill att våra gemensamma skattemedel som är avsedda för välfärden, ska gå till just skola, vård och omsorg. Vi vill utveckla och stärka välfärden genom att säkerställa att våra avsatta medel går till det de är avsedda för istället för vinstuttag i privata välfärdsbolag.  Att en samlad näringslivslobby tillsammans med en högljudd klick av borgerliga debattörer tycker annorlunda är för oss inte så konstigt. Dock ska man inte blanda ihop det med folkets stöd där åtta av tio svenska vill ha en vinstbegränsning inom välfärden.

Vi delar strävan efter att reglera och ställa större krav på välfärdsföretag. Vi värnar om den skattefinansierade välfärden och vi måste ställa den stora frågan om grundtanken med den svenska välfärdsmodellen. Det är ett vägval.

Stort stöd hos svenska folket

Det finns ett stort stöd och förankring hos svenska folket för att vinst inte ska kunna plockas ut till privatpersoner eller ut ur landet. Enligt den undersökning som gjordes av Kantar Sifo vill åtta av tio svenskar ändra möjligheterna för privata välfärdsföretag inom skolan, vården och omsorgen att ta ut vinster. Endast en av tio personer vill ha kvar de nuvarande reglerna utan vinstbegränsning.

Mot det här starka folkliga stödet kan vi ställa de enorma ekonomiska krafterna som lobbar för ett fortsatt obegränsat vinstuttag ur välfärdsföretag. Den här vinstlobbyn försöker göra förslaget om vinstbegränsning till en fråga om valfrihet. Men det handlar inte om valfriheten, det handlar om att säkra den solidariskt finansierade välfärden.

Det pågår en stor ägarkoncentration bland privata aktörer på välfärdsmarknaden. Allt färre och större bolag tar andelar, däribland internationella koncerner som drivs primärt av vinstintresset, och som plockar ut stora summor i vinst. Utvecklingen har inte bidragit till en ökad mångfald på välfärdsmarknaden. Det har istället blivit valfrihet för företagen men inte för individen.

Vi ska inte kunna välja fel

Vi invånare i Sverige är inte kunder på en välfärdsmarknad. Vi är människor som ha rätt till en bra välfärd. Äldre som behöver flytta till boende ska aldrig behöva tänka på att de måste göra ett aktivt val för att få bra omsorg. Elever ska inte kunna välja fel och få en skola som inte lever upp till kraven. Folkets förväntan är att samhället ska leverera välfärdslösningar i världsklass och för att säkerställa att inte vården blir en marknad där en medborgare likställs med en handelsvara likt ett kylskåp behöver vi komma ifrån marknadstänket inom välfärden.

Socialdemokraternas och LO:s utgångspunkt är att skattemedel ska gå dit de är avsedda. Vi välkomnar därför förslag som går i riktningen att vinster inom välfärden ska återinvesteras i verksamheten, det är avgörande för vår gemensamma solidariskt finansierade välfärd. Vi måste betrakta vinstlobbyn för vad den är, ett särintresse för en liten grupp investerare som vill ha avkastning. Att låta regelverket vara kvar som det är nu är detsamma som att godkänna att svenska skattepengar slungas ut till privatpersoner och ut ur landet.

Carina Ödebrink
Ordförande Socialdemokraterna i Jönköpings län

Thomas Olsson
Ordförande LO-distriktet i Småland och Blekinge

facebook Twitter Email