DEBATT: Vi satsar på vårdpersonalen för att garantera patientsäkerheten

Socialdemokraterna och Miljöpartiet skriver i en debattartikel om partiernas satsningar i det gemensamma budgetförslaget i Region Jönköpings län. Den 7-8 november beslutar regionfullmäktige om budgeten för 2018.

Vi vill investera i vårdpersonalen för att få fler att vilja arbeta inom Region Jönköpings län. Det här är en ödesfråga för vården och regionen. Vi vill ändra på utvecklingen där vårdpersonal säger upp sig och drar vidare.

Den rödgröna regeringen gör det möjligt för regionen att storsatsa på hälso- och sjukvården och därmed på välfärden. Region Jönköpings län får över 170 extra miljoner kronor för 2018. Pengarna ska inte läggas på hög. De ska gå till det som de är ämnade för, att anställa fler barnmorskor, att öka patienternas delaktighet och till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Alliansledningens nuvarande budget, som röstades igenom med stöd av Sverigedemokraterna, har innehållit anmärkningsvärt lite satsningar. Istället har alliansen och SD direkt ökat stressen hos vårdpersonalen. Det har dragits ner på personalstyrkan och på antalet vårdplatser och därmed bidragit till hotad patientsäkerhet. Bristen på personal är en direkt konsekvens av uteblivna satsningar.

Region Jönköpings län har även en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Regionen ska driva en kraftfull klimatpolitik som ska prägla verksamheten och därigenom sprida sig ut i övriga samhället. Det är också en politik för framtidens jobb. Användningen av fossila bränslen ska avvecklas och regionen behöver ta en samordnande roll för produktionen av biogas i länet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer att prioritera tre områden i partiernas gemensamma förslag till budget för 2018 i Region Jönköpings län men med särskilt fokus på vårdpersonalen. Har vi inte tillgång till den personal som vi behöver har vi heller ingen sjukvård att erbjuda medborgarna.

Garantera patientsäkerheten

Det går inte att dra ner på antalet vårdplatser och på personalen och tro att det inte påverkar patienterna. Vårdplatser ska finnas utifrån det behov som finns i vårt län. Vi måste investera i personalen för att kunna knyta till oss fler kompetenta medarbetare till regionen. Först då kan vi garantera patientsäkerheten.

Bättre tillgänglighet på vårdcentraler

Alltför många får vänta för länge på sin vård. Tillgängligheten på vårdcentraler ska bli bättre genom generösare öppettider och det ska finnas tillräckligt med personal med rätt kompetens. Kontakten med vården ska fungera snabbt, personligt och smidigt. Vi ska också öka den digitala tillgängligheten för att möta framtidens behov.

Prisvärd kollektivtrafik

För att få fler att resa kollektivt vill vi sänka biljettpriserna generellt inom länstrafiken. Precis som med den lyckade satsningen på ett prisvärt ungdomskort vill vi göra en liknande satsning för äldre med ett seniorkort. Om fler åker kollektivt bidrar det till att vi lättare kan ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Politik är att vilja. Vi ser inte att alliansledningen och SD har viljan att varken försöka förbättra arbetsmiljön inom vården eller miljön i samhället. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ha ett jämlikt och hållbart Region Jönköpings län.

Carina Ödebrink (S), regionråd

Marcus Eskdahl (S), regionråd

Sibylla Jämting (MP), gruppledare

facebook Twitter Email