Debatt: Vem styr regionen?

Med anledning av senaste regionfullmäktige skriver Eva Eliasson, Per Svenberg och Rachel De Basso ett debattinlägg med frågan om vem som styr Region Jönköpings län. De tre socialdemokratiska ledamöterna anser det väldigt märkligt att oppositionen ska ställas till svars för alliansledningens beslut.

Det är märkligt att oppositionen ska ställas till svars för hur vården inom Region Jönköpings län sköts. Under senaste regionfullmäktige diskuterades vad den politiska alliansledningen gör för att säkerställa patientsäkerheten under kommande sommar. Det dras ner på ännu fler vårdplatser och det är svårt att rekrytera personal till sommarperioden. Tidigare har både läkare och sjuksköterskor slagit larm om hotad patientsäkerhet. Hur ska då alliansledningen lösa detta? I det läget väljer det ansvariga regionrådet Maria Frisk (KD) i talarstolen att vända sig till Socialdemokraterna och kräva svar på hur vi vill lösa situationen.

Vid två tillfällen under debatten kände regionstyrelsens ordförande, Malin Wengholm (M), sig nödgad att visa upp statistiken och bilden av att Region Jönköpings län har bäst sjukvård i Sverige. Det var enda svaret hon hade i den debatten.

Gäller ett reellt problem

Erik Lagärde (KD) gick dessutom så långt att han krävde att alla måste vara goda ambassadörer för regionens verksamhet, att det inte får pågå någon svartmålning. Den inställningen är oerhört bekymmersam och beklaglig. Alliansledningen måste ta fullt ansvar för sin politik. Ingen annan.

Vi Socialdemokrater är fullt medvetna om att vi har en bra hälso- och sjukvård i Region Jönköpings län. Inget nytt. Men nu handlade frågan om ett reellt problem. Situationen handlar inte om vården som helhet utan om fel och brister. Inga system är perfekta. Men i det läget väljer alltså alliansledningen att bolla tillbaka frågan till oppositionen. Hur vill vi göra?

Inställning och planering

Det är alliansens budget, som med stöd av Sverigedemokraterna, har gett upphov till den besvärliga situationen som är inom vården. Det är alltså alliansen och Sverigedemokraterna som är ansvariga. Hade Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget gått igenom hade mer resurser lagts på sjukvården för att säkra upp bland annat personalförsörjningen. Det här visar återigen på alliansledningens oförmåga att leda regionens verksamhet.

Det handlar om inställning. Det går inte att, som alliansledningen, dra ner på antalet vårdplatser och därmed öka personalens arbetsbelastning och samtidigt tro att det inte påverkar patientsäkerheten. Det handlar om planering. Att ha en god grundbemanning inom vården är avgörande för att kunna lösa situationen på sommaren. Vårdpersonalens situation måste tas på största allvar.

Eva Eliasson (S)
Per Svenberg (S)
Rachel De Basso (S)
Ledamöter fullmäktige
Region Jönköpings län

facebook Twitter Email