Debatt: Rödgrön politik ska färga regionens verksamhet

Den rödgröna budgeten som röstades igenom för 2018 innebär en ny och annan inriktning för Region Jönköpings län. Mer fokus på jämlikhet, solidaritet, klimatomställning och hållbarhet. Läs debattartikeln från de rödgröna företrädarna.

Det var ett historiskt beslut som fattades på sena kvällen den 8 november. För första gången, sedan alliansen tillträdde 2006, röstades oppositionens budget igenom i landstinget/regionen. Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget, som också fick stöd av Vänsterpartiet, innebär en tydlig värderingsförskjutning för Region Jönköpings läns verksamhet. Det innebär också en ny och annan inriktning för den konkreta politiken som ska styra det kommande året. Mer fokus på jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Mer styrning mot klimatomställning och hållbarhet.

I den av fullmäktige beslutade budgeten står det nu tydligt: ”Vår utgångspunkt är att bygga ett samhälle som håller ihop. Där orättvisa livsvillkor utjämnas och samhällsklyftor motverkas.” Vårt ansvar gentemot kommande generationer om att minimera klimatpåverkan betonas också.

Satsa på personalen

Budgetens röda tråd handlar om satsningar på personalen. Både att knyta till oss fler engagerade medarbetare inom många yrkeskategorier men också att se till att satsa på de medarbetare vi har. Vi behöver se till att personalen vill stanna kvar. Region Jönköpings län ska vara en attraktiv arbetsgivare som i dialog med arbetsmarknadens parter skapar ett hållbart och utvecklande arbetsliv. Satsningar på personalen är helt avgörande för att länets invånare ska få den allra bästa vården med hög tillgänglighet.

Inför 2018 kan länsinvånarna tydligt se ett antal olika rödgröna politiska förslag för ett mer jämlikt och hållbart Region Jönköpings län. Här följer en lista på våra inriktningar för en bättre personalpolitik, bättre hälso- och sjukvård, för ett hållbart arbetsliv och för en bättre miljö.

 • Pröva nya modeller för kortare arbetsvecka.
 • YH-utbildningar för undersköterskor exempelvis inom ambulanssjukvård.
 • Arbeta för att starta en tandläkarutbildning i länet tillsammans med Jönköping University.
 • All regionens verksamhet ska omfattas av kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.
 • Utveckla mobila sjukvårdsteam inom primärvården för de mest sjuka och äldre.
 • Ökade öppettider hos vårdcentralerna.
 • Flytta jourcentralen i Jönköping till Ryhov.
 • Förstärkning med en ny ambulans i Jönköpingsområdet.
 • Påbörja en avveckling av det privata vårdvalet inom ögonsjukvården.
 • Fler barnmorskor i förlossningsvården.
 • Regionen ska ta en samordnande roll om produktionen av biogas i länet.
 • Fortsatt satsning på elbussar eller hybrider i kollektivtrafiken.
 • Utreda möjligheterna att inrätta elbilspooler tillsammans med kommunerna
 • En kraftfull satsning på solenergi på regionens fastigheter.
 • Upphandling av mer lokalproducerade livsmedel.
 • Unga ska få möjlighet till traineejobb och praktikplatser inom regionens verksamheter.
 • Fria kulturlivet ska lättare kunna utöva sin verksamhet på Spira till rimlig kostnad.

 

För länsinvånarnas bästa

Det här är bara ett urval. Det finns mycket mer. De prioriteringar regeringen gör för 2018 ska bli till satsningar på välfärden i vårt län istället för fortsatta skattesänkningar.  En rödgrön regering är en garanti för en solidariskt finansierad välfärd och för en omställning till ett hållbart samhälle.  Och vi lovar att kämpa för att 2018 verkligen ska bli ett förändringens år i Region Jönköpings län. För personalens bästa. För miljöns bästa. För länsinvånarnas bästa. Det är den svenska modellen.

Carina Ödebrink (S), regionråd
Marcus Eskdahl (S), regionråd
Sibylla Jämting (MP), gruppledare

facebook Twitter Email