Riksdagen

53 miljoner kronor – så mycket får länets kommuner för att öka bostadsbyggandet

Elva av länets kommuner har beviljats att få ta del av regeringens byggbonus för att stimulera bostadsbyggandet i kommunen. En av kommunerna är Vetlanda där man använder pengarna för att anställa ytterligare en person på plansidan för att snabba på planprocesserna. – Det är en jättebra satsning, tycker kommunalrådet Henrik Tvarnö (S).

För att möta det ökade behovet av bostäder har den socialdemokratiskt ledda regeringen infört en så kallad byggbonus som ska stimulera kommuner till att bygga mer. För 2017 är det 11 av länets 13 kommuner som får ta del av byggbonusen.   – För Vetlanda kommun får vi ett tillskott på drygt 3,9 miljoner kronor. Det…

Läs mer

Värnamobesök ledde till ministerfråga

I samband med ett besök på yrkesvuxutbildningarna i Värnamo fick riksdagsledamoten Johanna Haraldsson med sig synpunkter kring att mindre kommuner ofta har svårt arrangera utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med anledning av detta har hon skrivit en skriftlig fråga till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

”Vilka initiativ tar statsrådet och regeringen för att underlätta för kommuner att ha en bredd när det gäller yrkesvuxutbildningar?” Det frågar den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johanna Haraldsson från Vetlanda gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i en skriftlig fråga. Bakgrunden till frågan är att hon, under ett besök på yrkesvuxutbildningar i Värnamo kommun, fick synpunkter på att…

Läs mer

Värnar om Vättern i motion till riksdagen

Klassificera Vättern som ett riksintresse och lös sjöns vattenreglering. Detta föreslår riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköping i en motion till riksdagen. – Utifrån Vätterns betydelse som dricksvattentäkt är det rimligt att den ges ett starkare skydd och förklaras som riksintresse, säger Peter Persson.

Vättern är utsatt för ett föroreningstryck med både gamla och nya försyndelser. Samtidigt vill fler och fler använda sjön som en vattentäkt. Med anledning av detta föreslår Peter Persson, riksdagsledamot från Jönköpings län, i en motion till Sveriges riksdag att Vättern ska kvalificeras som ett riksintresse samt att vattenreglering löses. Angeläget med starkare skydd –…

Läs mer

Politikkaos i Jönköping har fått Peter Persson (S) att agera

Den som lämnar ett parti ska också genom det partiets initiativ kunna tvingas lämna de politiska uppdrag som utsetts indirekt. Det tycker riksdags- ledamoten Peter Persson som har motionerat till riksdagen i frågan. – Jag har upprörts över att ledande företrädare i Jönköpings kommun lämnar sitt parti, men ändå har kvar sina uppdrag som tilldelats av fullmäktige eller kommunstyrelse, säger Peter Persson.

I borgerligt styrda Jönköpings kommun har fem ledande lokala moderater lämnat sitt parti och bildat partiet Demokraterna. Samtidigt behåller de sina uppdrag i nämnder och kommunstyrelse. En liknande situation finns i Region Jönköpings län där uteslutna Sverigedemokrater inte lämnat sina poster i fullmäktiges presidium och nämnder. Upprörts över situationen – Jag har upprörts över den…

Läs mer

En budget för jobb och ökad jämlikhet

Höjt barnbidrag, sänkt pensionärsskatt, investeringar i polisen och försvaret. Det är några av de satsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen i dag lade fram i sitt budgetförslag för 2018.

– Den budgeten som lagts fram av regeringen är mycket positiv för Jönköpings län och dess invånare. Under två decennier har klyftorna i Sverige ökat. Budgetens inriktning är därför att minska klyftorna, säger riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköping.Budgeten innehåller bland annat sänkningar av pensionärsskatten, höjt bostadstillägg för de pensionärerna med lägst inkomst, en höjning av…

Läs mer

Glädjande besked från regeringen – skatten på pension sänks ytterligare

I dag berättade regeringen att skatten för pensionärer sänks kraftfullare än tidigare sagt. Satsningen fördubblas, och redan från 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år. I Jönköpings län får 77 procent av alla personer över 65 år en genomsnittlig skattesänkning med 3 077 kronor enligt förslaget.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde 2014 har ekonomiskt underskott vänts till överskott. För att den starka svenska ekonomin ska komma alla till del tar därför regeringen nya steg för att sänka skatten för pensionärer. År 2020 ska skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare vara borta. –De borgerliga regeringarnas stora ofinansierade skattesänkningar genom jobbskatteavdraget ledde till…

Läs mer

Helene Petersson slutar i riksdagen

Sedan 2002 har Helene Petersson från Stockaryd i Sävsjö kommun representerat Socialdemokraterna i riksdagen. Den här mandatperioden kommer bli henne sista, och efter 2018 lämnar hon uppdraget som riksdagsledamot. – Efter många år i demokratins tjänst känner jag att det är dags att lämna över till nya krafter, säger Helene Petersson om beslutet.

I valet 2002 blev Helene Petersson invald som riksdagsledamot för Socialdemokraterna, och hon är nu inne på sin fjärde mandatperiod. Det kommer också bli hennes sista, då hon har meddelat att hon inte kommer låta sig nomineras till en ny mandatperiod. – Det är ett beslut som har mognat fram under den här mandatperioden. Efter…

Läs mer

Resultatet av regeringens politik: Två nya kuratorer i Tranås kommun

Psykisk ohälsa löpte som en röd tråd mellan de besök som riksdagsledamoten Johanna Haraldsson genomförde i Tranås kommun tillsammans med oppositionsrådet Mikael Stenquist och regionpolitikern Tobias Gyllensten. Där träffade de bland annat skolkuratorer på Holavedsgymnasiet som var glada över att kommunen så sent som förra hösten kunde anställa fler kollegor – något som delvis blivit möjligt genom den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar.

Under vecka 21 fokuserar de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i hela Sverige särskilt på unga och äldres hälsa. En anledning till detta är att de vill samla in proffsen synpunkter på hur verksamheten kan förbättras. Därför besökte riksdagsledamoten Johanna Haraldsson Tranås kommun där hon bland annat träffade skolkuratorer på Holavedsgymnasiet och personal på arbetscentrum. Två nya kuratorer…

Läs mer

Så vill S lyfta unga och äldres hälsa

Unga och äldres hälsa är i fokus för de socialdemokratiska riksdagsledamöterna under vecka 21. Då genomförs en nationell kampanj för att lyfta dessa viktiga frågor och få inspel från professionen om vilka ytterliga satsningar som behövs. I Jönköpings län startade kampanjen under måndagen då riksdagsledamoten Peter Persson besökte äldreboendet Tornet tillsammans med företrädare från Kommunal.

På äldreboendet Tornet på Barnarpsgatan bor de 30 stycken äldre. Sedan det invigdes i början av 1990-talet har boendet drivits i privatregi av olika utförare. Sedan 2013 är det dock kommunen som är huvudman.  Under måndagen den 22 maj besökte riksdagsledamoten Peter Persson äldreboendet. Där träffade han personal och äldre för att höra vad de tycker…

Läs mer

Marcus Eskdahl välkomnar regeringens patientmiljard

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar en miljard kronor på att korta väntetiderna inom primärvården och för att ge bättre förutsättningar som helhet för patienter med stora vårdbehov. Regionråd Marcus Eskdahl anser att en köfri vård är en mer jämlik vård.

Inom primärvården ska de nya pengarna möjliggöra att vården ska gå snabbare än med dagens vårdgaranti. Tillgängligheten ska öka genom ett förändrat arbetssätt. Konkret innebär det ändrade öppettider, rekrytering av personal och digitala kontaktvägar för patienterna.    – Det är en fråga som vi socialdemokrater i regionen drivit länge för att ge bättre tillgänglighet för…

Läs mer
facebook Twitter Email