Riksdagen

Schyssta villkor för SMS-lån

Nu stramar den socialdemokratiskt ledda regeringen åt reglerna kring snabblån. Man föreslår att ränte- och kostnadstak införs. Syftet är att färre personer ska riskera att fastna i en skuldspiral. – Det är oacceptabelt att vissa företag utnyttjar människors ekonomiska utsatthet för att tjäna pengar. Med de här förslagen förstärks skyddet för vanliga människor, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

Jultider innebär att konsumtionen beräknas slå nya rekord. Samtidigt innebär konsumtionshetsen en risk att människor lockas att ta snabblån för att exempelvis ha råd att köpa julklappar eller handla julmat. Snabba krediter riskerar sedan bli en grogrund för att människor hamnar en skuldspiral som de inte kan ta sig ur. – Det är oacceptabelt att…

Läs mer

Ökade kommunala kostnader för LSS – nu vill Haraldsson (S) ha svar från ministern

Från många kommuner i Jönköpings län rapporteras det om skenande kostnader när det gäller assistansersättning. Med anledning av detta har riksdagsledamoten Johanna Haraldsson (S) ställt en skriftlig fråga till statsrådet Åsa Regnér där hon undrar på vilket sätt staten avser att kompensera kommunerna för dessa ökade kostnader.

Sedan tillämpningen av LSS-lagstiftningen (Lagen om Stöd och Service) förändrades, i samband med ett antal vägledande domar från Högsta förvaltningsdomstolen, har kostnader för personlig assistans i hög grad flyttats från statlig till kommunal nivå. 30 miljoner dyrare än budget Detta har inneburit skenande kostnader för assistansersättningen för många kommuner i Jönköpings län. Media har bland…

Läs mer

Persson (S) nöjd med finansministerns svar

I samband med avslöjandet om Paradisläckan skrev riksdagsledamoten Peter Persson (S) en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson där han frågade vilka åtgärder som regeringen vidtar för att reglera skattekonsultbranschen. Nu har finansministerns svar kommit.

I samband med den så kallade Paradisläckan uppdagades det att tusentals svenskar flyr skatt genom olika bolagskonstruktioner. Detta möjliggörs bland annat av skattekonsulter. I en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson frågade riksdagsledamoten Peter Persson vilka åtgärder som vidtas för att reglera den här branschen. Tillsatt en utredning I sitt svar skriver finansministern att regeringen…

Läs mer

53 miljoner kronor – så mycket får länets kommuner för att öka bostadsbyggandet

Elva av länets kommuner har beviljats att få ta del av regeringens byggbonus för att stimulera bostadsbyggandet i kommunen. En av kommunerna är Vetlanda där man använder pengarna för att anställa ytterligare en person på plansidan för att snabba på planprocesserna. – Det är en jättebra satsning, tycker kommunalrådet Henrik Tvarnö (S).

För att möta det ökade behovet av bostäder har den socialdemokratiskt ledda regeringen infört en så kallad byggbonus som ska stimulera kommuner till att bygga mer. För 2017 är det 11 av länets 13 kommuner som får ta del av byggbonusen.   – För Vetlanda kommun får vi ett tillskott på drygt 3,9 miljoner kronor. Det…

Läs mer

Peter Persson pressar på regeringen i två aktuella frågor

SMS-lån och skatteplanering. De två aktuella ämnena är i fokus för två skriftliga frågor som riksdagsledamoten Peter Persson (S) har skickat till finansmarknadsminister Per Bolund respektive finansminister Magdalena Andersson.

I SVT:s konsumentprogram Plus togs frågan om dyra SMS-lån nyligen upp. Med anledning av det har riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköping skrivit en fråga till finansmarknadsminister Per Bolund där han undrar vilka åtgärder som vidtas för att åtgärda problemen med dessa lån. – SMS-lån bidrar till att fattiga människor får låna pengar oerhört dyrt och…

Läs mer

Tar fortsatt strid för kontanthanteringen

Riksdagsledamoten Peter Persson fortsätter att ta strid för kontanthanteringen, och han har tillsammans med partikollegan Erik Ezelius skrivit en motion där de bland annat skriver att banker bör tvingas att erbjuda kontanthantering.

Just nu genomförs en parlamentarisk utredning om det penningpolitiska ramverket som bland annat ska titta på Riksbankens ansvar för en väl fungerande kontanthantering. I en motion till Sveriges riksdag föreslår riksdagsledamoten Peter Persson, tillsammans med partikollegan Erik Ezelius, att åtgärder snabbt ska presenteras så snart utredningen lämnat sitt förslag. Lämna inte grupper i sticket –…

Läs mer

Persson (S) vill se snabbspår på högskolan

För att fler ska få möjlighet att komma i arbete vill riksdagsledamoten Peter Persson att Jönköping University får ta del av snabbspåren för akademiker. Med anledning av detta har han skrivit en skriftlig fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

För att fler nyanlända ska komma snabbt ut i arbetslivet satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen på snabbspår som kombinerar praktik, språkträning och utbildning. Bland annat finns det snabbspår för lärare och förskollärare, men inte i Jönköpings län. Snabbspår i hela landet – När jag träffade Arbetsförmedlingen i Jönköping tryckte de på vikten av att snabbspåren…

Läs mer

Värnamobesök ledde till ministerfråga

I samband med ett besök på yrkesvuxutbildningarna i Värnamo fick riksdagsledamoten Johanna Haraldsson med sig synpunkter kring att mindre kommuner ofta har svårt arrangera utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med anledning av detta har hon skrivit en skriftlig fråga till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

”Vilka initiativ tar statsrådet och regeringen för att underlätta för kommuner att ha en bredd när det gäller yrkesvuxutbildningar?” Det frågar den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johanna Haraldsson från Vetlanda gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i en skriftlig fråga. Bakgrunden till frågan är att hon, under ett besök på yrkesvuxutbildningar i Värnamo kommun, fick synpunkter på att…

Läs mer

Strand (S): Stärk medvetenhet om religionens roll i biståndsarbetet

Stärk medvetenheten och kunskapen om religionens roll i utvecklingsarbetet. Det föreslår den socialdemokratiska riksdagsledamoten Thomas Strand i en motion till Sveriges riksdag.

I fattiga länder är kyrkan, moskén eller templet den enda bärande strukturen i samhället. För att göra bistånds- och utvecklingsarbetet mer effektivt måste därför religionen bli en väsentlig del av analysen och underlaget i Sveriges utvecklingsstrategier. – I svenskt utvecklingssamarbete saknas tyvärr ofta kunskap om religion. Detta riskerar att bli ett hinder för ett effektivt…

Läs mer

Värnar om Vättern i motion till riksdagen

Klassificera Vättern som ett riksintresse och lös sjöns vattenreglering. Detta föreslår riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköping i en motion till riksdagen. – Utifrån Vätterns betydelse som dricksvattentäkt är det rimligt att den ges ett starkare skydd och förklaras som riksintresse, säger Peter Persson.

Vättern är utsatt för ett föroreningstryck med både gamla och nya försyndelser. Samtidigt vill fler och fler använda sjön som en vattentäkt. Med anledning av detta föreslår Peter Persson, riksdagsledamot från Jönköpings län, i en motion till Sveriges riksdag att Vättern ska kvalificeras som ett riksintresse samt att vattenreglering löses. Angeläget med starkare skydd –…

Läs mer
facebook Twitter Email