Riksdagen

S motionerar om ökad jämlikhet

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län vill att regeringen får i uppdrag att tillsätta en jämlikhetsutredning. Syftet med utredningen är att ta fram konkreta reformförslag för att sluta de ekonomiska klyftorna.

I en motion till Sveriges riksdag föreslår de fyra socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län (Peter Persson, Helene Petersson, Thomas Strand och Johanna Haraldsson) att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en jämlikhetsutredning som ska studera utvecklingen för fördelning av inkomster och kapital samt ta fram konkreta förslag på hur jämlikheten i Sverige kan öka….

Läs mer

Förslag på ny sexualbrottslag

Sex ska vara frivilligt. Därför lägger den socialdemokratiskt ledda regeringen förslag på att införa en ny sexualbrottslag där en samtyckeslagstiftning inför.

Antalet sexualbrott ökar i Sverige, och detta drabbar framförallt yngre kvinnor. För att vända utvecklingen lägger den socialdemokratiskt ledda regeringen fram ett förslag på en ny sexualbrottslag där bland annat samtyckeslagstiftning införs.  – Det här är ett av de viktigaste förslagen som presenterats under mandatperioden. Sex ska vara frivilligt. Annars är det kriminell handling, säger…

Läs mer

Schyssta villkor för SMS-lån

Nu stramar den socialdemokratiskt ledda regeringen åt reglerna kring snabblån. Man föreslår att ränte- och kostnadstak införs. Syftet är att färre personer ska riskera att fastna i en skuldspiral. – Det är oacceptabelt att vissa företag utnyttjar människors ekonomiska utsatthet för att tjäna pengar. Med de här förslagen förstärks skyddet för vanliga människor, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

Jultider innebär att konsumtionen beräknas slå nya rekord. Samtidigt innebär konsumtionshetsen en risk att människor lockas att ta snabblån för att exempelvis ha råd att köpa julklappar eller handla julmat. Snabba krediter riskerar sedan bli en grogrund för att människor hamnar en skuldspiral som de inte kan ta sig ur. – Det är oacceptabelt att…

Läs mer

Ökade kommunala kostnader för LSS – nu vill Haraldsson (S) ha svar från ministern

Från många kommuner i Jönköpings län rapporteras det om skenande kostnader när det gäller assistansersättning. Med anledning av detta har riksdagsledamoten Johanna Haraldsson (S) ställt en skriftlig fråga till statsrådet Åsa Regnér där hon undrar på vilket sätt staten avser att kompensera kommunerna för dessa ökade kostnader.

Sedan tillämpningen av LSS-lagstiftningen (Lagen om Stöd och Service) förändrades, i samband med ett antal vägledande domar från Högsta förvaltningsdomstolen, har kostnader för personlig assistans i hög grad flyttats från statlig till kommunal nivå. 30 miljoner dyrare än budget Detta har inneburit skenande kostnader för assistansersättningen för många kommuner i Jönköpings län. Media har bland…

Läs mer

Persson (S) nöjd med finansministerns svar

I samband med avslöjandet om Paradisläckan skrev riksdagsledamoten Peter Persson (S) en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson där han frågade vilka åtgärder som regeringen vidtar för att reglera skattekonsultbranschen. Nu har finansministerns svar kommit.

I samband med den så kallade Paradisläckan uppdagades det att tusentals svenskar flyr skatt genom olika bolagskonstruktioner. Detta möjliggörs bland annat av skattekonsulter. I en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson frågade riksdagsledamoten Peter Persson vilka åtgärder som vidtas för att reglera den här branschen. Tillsatt en utredning I sitt svar skriver finansministern att regeringen…

Läs mer

53 miljoner kronor – så mycket får länets kommuner för att öka bostadsbyggandet

Elva av länets kommuner har beviljats att få ta del av regeringens byggbonus för att stimulera bostadsbyggandet i kommunen. En av kommunerna är Vetlanda där man använder pengarna för att anställa ytterligare en person på plansidan för att snabba på planprocesserna. – Det är en jättebra satsning, tycker kommunalrådet Henrik Tvarnö (S).

För att möta det ökade behovet av bostäder har den socialdemokratiskt ledda regeringen infört en så kallad byggbonus som ska stimulera kommuner till att bygga mer. För 2017 är det 11 av länets 13 kommuner som får ta del av byggbonusen.   – För Vetlanda kommun får vi ett tillskott på drygt 3,9 miljoner kronor. Det…

Läs mer

Värnamobesök ledde till ministerfråga

I samband med ett besök på yrkesvuxutbildningarna i Värnamo fick riksdagsledamoten Johanna Haraldsson med sig synpunkter kring att mindre kommuner ofta har svårt arrangera utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med anledning av detta har hon skrivit en skriftlig fråga till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

”Vilka initiativ tar statsrådet och regeringen för att underlätta för kommuner att ha en bredd när det gäller yrkesvuxutbildningar?” Det frågar den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johanna Haraldsson från Vetlanda gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i en skriftlig fråga. Bakgrunden till frågan är att hon, under ett besök på yrkesvuxutbildningar i Värnamo kommun, fick synpunkter på att…

Läs mer

Värnar om Vättern i motion till riksdagen

Klassificera Vättern som ett riksintresse och lös sjöns vattenreglering. Detta föreslår riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköping i en motion till riksdagen. – Utifrån Vätterns betydelse som dricksvattentäkt är det rimligt att den ges ett starkare skydd och förklaras som riksintresse, säger Peter Persson.

Vättern är utsatt för ett föroreningstryck med både gamla och nya försyndelser. Samtidigt vill fler och fler använda sjön som en vattentäkt. Med anledning av detta föreslår Peter Persson, riksdagsledamot från Jönköpings län, i en motion till Sveriges riksdag att Vättern ska kvalificeras som ett riksintresse samt att vattenreglering löses. Angeläget med starkare skydd –…

Läs mer

Politikkaos i Jönköping har fått Peter Persson (S) att agera

Den som lämnar ett parti ska också genom det partiets initiativ kunna tvingas lämna de politiska uppdrag som utsetts indirekt. Det tycker riksdags- ledamoten Peter Persson som har motionerat till riksdagen i frågan. – Jag har upprörts över att ledande företrädare i Jönköpings kommun lämnar sitt parti, men ändå har kvar sina uppdrag som tilldelats av fullmäktige eller kommunstyrelse, säger Peter Persson.

I borgerligt styrda Jönköpings kommun har fem ledande lokala moderater lämnat sitt parti och bildat partiet Demokraterna. Samtidigt behåller de sina uppdrag i nämnder och kommunstyrelse. En liknande situation finns i Region Jönköpings län där uteslutna Sverigedemokrater inte lämnat sina poster i fullmäktiges presidium och nämnder. Upprörts över situationen – Jag har upprörts över den…

Läs mer

En budget för jobb och ökad jämlikhet

Höjt barnbidrag, sänkt pensionärsskatt, investeringar i polisen och försvaret. Det är några av de satsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen i dag lade fram i sitt budgetförslag för 2018.

– Den budgeten som lagts fram av regeringen är mycket positiv för Jönköpings län och dess invånare. Under två decennier har klyftorna i Sverige ökat. Budgetens inriktning är därför att minska klyftorna, säger riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköping.Budgeten innehåller bland annat sänkningar av pensionärsskatten, höjt bostadstillägg för de pensionärerna med lägst inkomst, en höjning av…

Läs mer
facebook Twitter Email