Riksdagen

S vill satsa på ambulanssjukvården

Arbetstider, arbetsvillkor och kompetens. Det var i fokus när tre företrädare från Socialdemokraterna träffade ambulanssjuksköterskor i Värnamo. – Besöket övertygade mig om att vi är helt rätt ute när vi går till val på att satsa stort på sjukvården, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

”Vi är väldigt oroliga för hur framtiden ska se ut.” Det medskicket gjorde Sören Johansson, ambulanssjuksköterska i Värnamo och förtroendevald för Vårdförbundet, i samband med att han träffade riksdagsledamoten Johanna Haraldsson, regionrådet Marcus Eskdahl och kommunalrådskandidaten i Värnamo kommun Azra Muranovic. Han pekade bland annat på att jourarbetet innebär att ambulanspersonalen arbetar över 40 timmar…

Läs mer

Jönköpings län vinnare när nya YH-utbildningar presenterades

När Myndigheten för Yrkeshögskolan presenterade vilka nya utbildningar som får starta blev Jönköpings län en riktig vinnare. Totalt startas 31 nya utbildningar i länet.

31 nya yrkeshögskoleutbildningar har blivit beviljade i Jönköpings län. Bland annat startas utbildningar till automation- och robotingenjör, CNC-tekniker, och tandsköterska. Detta kan jämföras med förra året då 15 utbildningar beviljades i länet. ”Alla som kan jobba ska jobba” – Vi vet att yrkeshögskolan är ett kraftigt verktyg för att få fler i arbete och på…

Läs mer

Strand (S) vill se digitalt system för bygglov

För att göra det enklare att ansöka om bygglov vill den socialdemokratiske riksdagsledamoten från Jönköpings län, Thomas Strand, att det införs ett nationellt digitalt system för bygglov. För att driva på i frågan har han skrivit en skriftlig fråga till bostadsminister Peter Eriksson.

En rapport som Teknikföretagen tagit fram visar att missnöjet ökar bland företag kring hur kommuner hanterar bygglovsansökningar och att detta bromsar företagens utveckling. Andra studier pekar på att skillnaden är stor kring hur olika kommuner hanterar bygglov vad gäller handläggningstider, avgifter och effektivitet. ”Vi ska ha höga ambitioner” – Samtidigt saknas i stor utsträckning nationella…

Läs mer

Regeringsstöd till flera projekt i länet

Fyra projekt i Jönköpings län har beviljats stöd av regeringens satsningar på tryggare och bättre utemiljöer. - Vi ser att intresset för det här stödet ökar, och det är positivt att kommuner i Jönköpings län får del av medlen, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen avsätter pengar för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Det handlar dels om upprustning av till exempel lekplatser och grönytor. Dels om nya anläggningar som gångbanor och multisportsarenor med mera. I Jönköpings län har tre projekt i Jönköpings kommun samt ett projekt i Tranås kommun beviljats bidrag från den senaste…

Läs mer

Nu förstärks förlossningsvården med drygt 32 miljoner

Från och med i år, 2018, förstärks förlossningsvården i Jönköpings län med drygt 32 miljoner kronor. Pengarna är en del av den socialdemokratiskt ledda regeringens miljardsatsning på förlossningsvården, och pengarna ska i första hand användas till att stärka personaltätheten.

En majoritet av Sveriges regioner och landsting uppger att de har svårt att rekrytera personal till förlossningsvården. För att förbättra arbetsvillkoren och på så vis få fler att vilja arbeta inom förlossningsvården satsar därför den socialdemokratiskt ledda regeringen en miljard kronor per år från 2018 till 2022. För Jönköpings län handlar detta om ett tillskott…

Läs mer

Nu förstärks försvaret med 2,7 miljarder

Från och med i år, 2018, förstärks anslagen till totalförsvaret med 2,7 miljarder kronor årligen. Höjningen sker som en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget och ska ge de svenska krigsförbanden, i bland annat Eksjö, ökad operativ förmåga samt förstärkt förmåga inom totalförsvaret.

Med tanke på det förändrade säkerhetsläget i omvärlden och händelser som visat på samhällets sårbarhet har den socialdemokratiskt ledda regeringen sett ett behov att förstärka totalförsvaret. Från och med i år höjs därför anslaget till totalförsvaret med 2,7 miljarder som bland annat ska stärka Sveriges förmåga att möta ett väpnat angrepp. Av dessa medel går…

Läs mer

Krafttag för jämställdhet

Hösten 2017 gick i #metoo-uppropets tecken, där miljontals kvinnor världen över delade med sig av hur mäns våld mot kvinnor tagit sig uttryck i deras liv. Arbetet med att skapa jämställda villkor mellan kvinnor och män intensifieras nu under 2018.

Ett led i att stärka arbetet med jämställdhet är instiftandet av den nya Jämställdhetsmyndigheten som öppnar i januari 2018. Myndigheten kommer att arbeta för en långsiktig och strategisk myndighetsstyrning inom jämställdhetsområdet, liksom andra politikområden. ”Arbeta på kort och lång sikt” – För att vi ska nå ett jämställt samhälle behöver vi arbeta på både kort…

Läs mer

Nu sänks skatten för 66 000 pensionärer i Jönköpings län

Från och med i årsskiftet har 66 000 antal pensionärer i Jönköpings län fått sänkt skatt med upp till 5 000 kronor per år. År 2020 ska klyftan mellan skatt på arbete och pension vara borttagen. Samtidigt har även bostadstillägget höjts med upp till 420 kronor per månad.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde 2014 har ett ekonomiskt underskott vänts till överskott. För att den svenska ekonomin ska komma alla till del har därför regeringen sänkt skatten för 77 procent av alla pensionärer över 65 år i Jönköpings län. Totalt handlar det om en genomsnittlig skattesänkning med 3 077 kronor per år. ”Utmärkt…

Läs mer

S motionerar om ökad jämlikhet

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län vill att regeringen får i uppdrag att tillsätta en jämlikhetsutredning. Syftet med utredningen är att ta fram konkreta reformförslag för att sluta de ekonomiska klyftorna.

I en motion till Sveriges riksdag föreslår de fyra socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län (Peter Persson, Helene Petersson, Thomas Strand och Johanna Haraldsson) att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en jämlikhetsutredning som ska studera utvecklingen för fördelning av inkomster och kapital samt ta fram konkreta förslag på hur jämlikheten i Sverige kan öka….

Läs mer

Förslag på ny sexualbrottslag

Sex ska vara frivilligt. Därför lägger den socialdemokratiskt ledda regeringen förslag på att införa en ny sexualbrottslag där en samtyckeslagstiftning inför.

Antalet sexualbrott ökar i Sverige, och detta drabbar framförallt yngre kvinnor. För att vända utvecklingen lägger den socialdemokratiskt ledda regeringen fram ett förslag på en ny sexualbrottslag där bland annat samtyckeslagstiftning införs.  – Det här är ett av de viktigaste förslagen som presenterats under mandatperioden. Sex ska vara frivilligt. Annars är det kriminell handling, säger…

Läs mer
facebook Twitter Email