Riksdagen

En budget för jobb och ökad jämlikhet

Höjt barnbidrag, sänkt pensionärsskatt, investeringar i polisen och försvaret. Det är några av de satsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen i dag lade fram i sitt budgetförslag för 2018.

– Den budgeten som lagts fram av regeringen är mycket positiv för Jönköpings län och dess invånare. Under två decennier har klyftorna i Sverige ökat. Budgetens inriktning är därför att minska klyftorna, säger riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköping.Budgeten innehåller bland annat sänkningar av pensionärsskatten, höjt bostadstillägg för de pensionärerna med lägst inkomst, en höjning av…

Läs mer

Glädjande besked från regeringen – skatten på pension sänks ytterligare

I dag berättade regeringen att skatten för pensionärer sänks kraftfullare än tidigare sagt. Satsningen fördubblas, och redan från 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år. I Jönköpings län får 77 procent av alla personer över 65 år en genomsnittlig skattesänkning med 3 077 kronor enligt förslaget.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde 2014 har ekonomiskt underskott vänts till överskott. För att den starka svenska ekonomin ska komma alla till del tar därför regeringen nya steg för att sänka skatten för pensionärer. År 2020 ska skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare vara borta. –De borgerliga regeringarnas stora ofinansierade skattesänkningar genom jobbskatteavdraget ledde till…

Läs mer

Strand (S): Ett viktigt besked för Jönköpings län

För att även gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet för högre utbildning har den socialdemokratiskt ledda regeringen lagt ett förslag om att utöka yrkesprogrammen från 2 500 poäng till 2 700 eller 2 800 poäng. – Detta är ett mycket bra förslag för att öka yrkesprogrammens attraktivitet, säger riksdagsledamoten Thomas Strand som tycker detta är ett viktigt besked för Jönköpings län.

På tolv år har andelen elever som väljer ett yrkesprogram på gymnasiet minskat med drygt 12 procentenheter. Enligt Skolverket beror det minskade intresset bland annat på att det blivit svårare att läsa in högskolebehörigheten. Med anledning av detta förslår regeringen därför att högskolebehörigheten ska ingå i yrkesprogrammens grundutförande, men att elever som vill ska kunna…

Läs mer

Ledande S-politiker: Höj barnbidraget!

I samband med ett möte med länets socialdemokratiska kommunalråd, regionråd och riksdagsledamöter beslutade man att uppmana den socialdemokratisk ledda regeringen att höja barnbidraget i höstens budget.

Att höja barnbidraget är ett socialdemokratiskt vallöfte, och det har inte höjts på ett decennium trots kostnadsutvecklingen. I ett läge där den socialdemokratiskt ledda regeringen med ansvarsfull ekonomisk politik skapat ett reformutrymme i budgeten vill socialdemokratiska kommunalråd, regionråd och riksdagsledamöter från Jönköpings län att detta används för att höja barnbidraget. Detta krav enades man om…

Läs mer

Regeringen höjer studiebidraget

Till höstens budget kommer den socialdemokratiskt ledda regeringen att föreslå en höjning av bidragsdelen av studiemedlet. En bra och viktig satsning anser riksdagsledamoten Thomas Strand från Jönköpings län som framförallt arbetar med frågor som berör högre studier.

Totalt föreslår regeringen att bidragsdelen av studiemedlet höjs med 300 kronor från den 1 juli 2018. Det innebär att totalbeloppet för studiebidrag och studielån blir cirka 11 300 kronor i månaden. – Jag tycker att det är jättebra att vi har en regering som stödjer studerande och väljer att höja bidragsdelen. Det här stärker studenternas…

Läs mer

Tryggare anställningar efter Strands påtryckningar

Riksdagsledamoten Thomas Strand från Jönköpings län har länge drivit på för att unga forskare ska få bättre villkor. Nu har arbetet gett resultat. Nyligen beslutade regeringen om en ändring i högskoleförordningen som ger unga forskare tydligare anställningar och en mer förutsägbar karriär.

Redan i april 2014 interpellerade riksdagsledamoten Thomas Strand dåvarande utbildningsminister Jan Björklund om de otrygga anställningsvillkoren för unga forskare. – På våra statliga universitet och högskolor var 28 procent visstidsanställda under förra året. Otrygga anställningsvillkor är ett stort kvalitetsproblem. I stället för att ha fokus på sin forskning tvingas lärarna spendera tid på att söka…

Läs mer

Regeringen satsar 1,5 miljarder till skolan

I höstens budget kommer den socialdemokratiskt ledda regeringen satsa ytterligare 1,5 miljarder på skolan. Pengarna ska fördelas utifrån elever socioekonomiska bakgrund för att på så vis bidra till en mer jämlik skola.

För att stärka välfärden kommer den socialdemokratiskt ledda regeringen i nästa budget satsa ytterligare miljarder för att stärka välfärden. Av dessa kommer 1,5 miljarder att gå till skolan och fördelas på ett sådant sätt att det motverkar skolsegregationen och öka jämlikheten. – Det är oerhört glädjande att regeringen nu satsar ytterligare 1,5 miljarder för att vi…

Läs mer

104 miljoner till Jönköpings län

I dag presenterade regeringen en välfärdssatsning för landets landsting. Denna gång rör det sig om en satsning på 2 miljarder för goda arbetsvillkor och utvecklande arbetssätt för vårdpersonal. Dessa tillskott kommer tillsammans med den tidigare presenterade patientmiljarden för en mer tillgänglig och samordnad vård innebära 104 nya miljoner för Region Jönköpings län.

– Vi välkomnar regeringens satsningar på sjukvården. Det behövs i en tid när hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Satsningarna behöver göras på personal och arbetsmiljö för att fler ska vilja arbeta inom vården, säger det socialdemokratiska regionrådet Marcus Eskdahl. Att utveckla arbetsmiljön och att satsa på att utbilda personal…

Läs mer

Helene Petersson slutar i riksdagen

Sedan 2002 har Helene Petersson från Stockaryd i Sävsjö kommun representerat Socialdemokraterna i riksdagen. Den här mandatperioden kommer bli henne sista, och efter 2018 lämnar hon uppdraget som riksdagsledamot. – Efter många år i demokratins tjänst känner jag att det är dags att lämna över till nya krafter, säger Helene Petersson om beslutet.

I valet 2002 blev Helene Petersson invald som riksdagsledamot för Socialdemokraterna, och hon är nu inne på sin fjärde mandatperiod. Det kommer också bli hennes sista, då hon har meddelat att hon inte kommer låta sig nomineras till en ny mandatperiod. – Det är ett beslut som har mognat fram under den här mandatperioden. Efter…

Läs mer

Riksdagsledamot fick frågor om cykelhjälmar och mopeder

När eleverna på Apladalsskolan i Värnamo ställde frågor till riksdagsledamoten Helene Petersson kretsade många kring cykelhjälmar och mopeder. Under sitt besök träffade hon också trygghetsgruppen och diskuterade fler idrottstimmar med en av skolans idrottslärare.

Måndagen den 29 maj besökte den socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Petersson Apladalsskolan i Värnamo. Under dagen träffade hon bland annat skolans trygghetsgrupp, besökte en lektion i årskurs åtta och samtalade med en idrottslärare om regeringens förslag att utöka antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa. ”Skolan är en viktig aktör” – Eftersom jag är gruppledare för Socialdemokraterna…

Läs mer
facebook Twitter Email