Regionen

Internationellt utbyte med Alaska om hur vården kan komma närmare människan

Doug Eby från Alaska besökte Region Jönköpings län och berättade om hur de arbetat med omställningen till nära vård. Rachel De Basso (S) ser det internationella utbytet som ett bra och viktigt inslag i det regionala arbetet för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården.

Under onsdagseftermiddagen genomfördes en workshop om nära vård och samtliga ledamöter och ersättare i nämnden för folkhälsa och sjukvård var inbjudna. Workshopen genomfördes vid Rosenlunds vårdcentrum och är en del i arbetet med omställningen till nära vård när planen för att möta framtidens hälso- och sjukvård ska tas fram i Region Jönköpings län. På workshopen…

Läs mer

Läs nya S-nytt i Region Jönköpings län!

Vill du veta vad som händer inom det politiska arbetet när det gäller sjukvården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen i länet? Då ska du läsa nya S-nytt i Region Jönköpings län! Här kan du läsa nyhetsbladet!

Vad händer i Region Jönköpings län? Vid årsskiftet tog Socialdemokraterna över den politiska ledningen tillsammans med fem andra partier. Hur går det egentligen? Här kan ni läsa nya S-nytt i Region Jönköpings län som ger en sammanfattning och en bild av vad som händer inom sjukvården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen under den första tiden….

Läs mer

Nya stambanor i fokus under Almedalsveckan

Jönköpings läns samlade aktörer har lyft behovet av nya stambanor för höghastighetståg på flera seminarier under Almedalsveckan. Regionråd Marcus Eskdahl (S) har argumenterat för att stambanorna kommer att underlätta rekryteringen av nya medarbetare till länets kommuner, företag och till Region Jönköpings län. Eskdahl har även träffat infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) om behovet av att snabba på processen för att få spaden i marken.

Marcus Eskdahl betonade under seminarierna på Jönköpings läns scen – En smart arena – under Almedalsveckan att det inte behövs några nya argument. Nya stambanor kommer att underlätta för företagen och offentlig sektor att hitta ny kompetent arbetskraft, det kommer att bidra till ett mer hållbart resande, restiderna kommer att kortas och det kommer att…

Läs mer

Rachel De Basso (S) diskuterade nära vård med socialministern

Regionråd Rachel De Basso (S) diskuterade hur den nära vården ska utvecklas med socialminister Lena Hallengren (S) under ett seminarium i Almedalen. För De Basso innebär det både att arbeta mer personcentrerat med patientkontrakt och fast vårdkontakt och att ställa om till mer digitaliserat arbetssätt. Region Jönköpings län behöver göra arbetet tillsammans med kommunerna.

Panelsamtalet under tisdagsmorgonen med rubriken ”Så utvecklar vi den nära vården” arrangerades i Jönköpings läns tält ”En smart arena” i Almedalen. Diskussionen leddes av sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och Anette Nilsson som är utvecklingsstrateg. Panelen bestod av bland andra regionråd Rachel De Basso (S) och socialminister Lena Hallengren (S).    – Äldre och kroniker är oftast…

Läs mer

S-regeringen gör stor satsning på mer tillgänglig vård och kortare köer

Vård av kroniker och de patienter med särskilda behov kommer att vara större underlag för ersättning från den nya uppdaterade kömiljarden som socialminister Lena Hallengren (S) presenterade under förmiddagen. Regionråd Rachel De Basso (S) ser väldigt positivt på att särskild hänsyn tagits till patienter som ofta besöker vården. Skillnaden mot den tidigare kömiljarden är att regioner inte behöver tävla mot varandra.

Socialminister Lena Hallengren (S) presenterade under förmiddagen den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på mer tillgänglig vård och kortare köer. Totalt rör det sig om 9,4 miljarder kronor. För Region Jönköpings län innebär det minst 263 miljoner till vården för 2019. Nästan häften är tänkta att gå till vårdens medarbetare, en stor del för att göra…

Läs mer

Stor satsning på behandling av hjärta och blodkärl

Länssjukhuset Ryhov ska få utökad kapacitet för att kunna göra avancerade undersökningar och behandlingar av hjärta och blodkärl. Äldre utrustning byts ut och satsningen på ny teknik och ombyggnation uppgår till nästan 140 miljoner kronor. Socialdemokraterna ser satsningen som en helhetslösning för patienter och personal.

S-ledda nämnden för folkhälsa och sjukvård har tidigare beslutat om att göra en stor satsning på ny teknik och utökad kapacitet för avancerad hjärt- och kärl-behandling på Länssjukhuset Ryhov. Under tisdagen röstade även regionfullmäktige igenom satsningen på ny röntgenutrustning och utrustning till tre labb för nästan 50 miljoner kronor samt för ombyggnationen på nästan 90…

Läs mer

Jämställdhet ska integreras inom all verksamhet i Region Jönköpings län

Region Jönköpings län kommer framöver att arbeta mer strategiskt med att integrera jämställdhet inom all egen verksamhet. På initiativ av Socialdemokraterna lyfts nu frågan upp till högsta politiska nivå. Målet är att vara ett föredöme och att fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner ska följa efter.

Regionfullmäktige röstade under tisdagen igenom motionen av regionråd Marcus Eskdahl (S) som innebär att Region Jönköpings län kommer att lyfta upp frågan om sin jämställdhetspolicy till högsta politiska nivån. Framöver kommer de folkvalda att fatta beslut om hur verksamheten inom Region Jönköpings län ska arbeta mer strategiskt för bättre jämställdhet i den egna organisationen. Tidigare…

Läs mer

Rachel De Basso (S) ska bedöma nya nationella screeningprogram

Regionråd Rachel De Basso (S) har blivit utsedd av Socialstyrelsen att ingå i myndighetens nationella screeningråd. Hon kommer att vara representant för Sydöstra sjukvårdsregionen och deltar på sitt första möte under fredagen. Som ledamot i screeningrådet kommer De Basso att värdera och göra en helhetsbedömning om det går att införa nya screeningprogram i Sverige.

Under fredagen den 14 juni kommer regionråd Rachel De Basso (S) att delta på sitt första möte i det nationella screeningrådet. Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram rekommendationer om nationella screeningprogram och att skapa en nationell samordning kring screening som ska ge bra förutsättningar för en jämlik vård. Screeningrådet fungerar som ett rådgivande organ…

Läs mer

”En dörr in” och samarbete med kommuner ska förbättra folkhälsan

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att fokusera på att förflytta perspektivet från sjukhusvård till mer folkhälso- och förebyggande arbete i direktiven inför 2020. I förlängningen ska det resultera i att människor i ett så tidigt skede som möjligt ska få stöd. Barn och unga med psykisk ohälsa ska få ”en dörr in” och lätt kunna hänvisas till rätt vårdinstans. Äldre och kroniker ska få bättre personlig kontakt med vården.

Under måndagsförmiddagen presenterade koalitionen de politiska inriktningarna som rör budgetdelen för nämnden för folkhälsa- och sjukvård (FS) inför 2020. Målsättningen är att Jönköpings län ska vara både bästa platsen att växa upp på och bästa platsen att åldras på. Det ska ske med en jämlik vård som möter framtidens utmaningar genom ett större fokus på…

Läs mer

Koncept för personal och anropsstyrd trafik ska få fler att resa kollektivt

För att kunna öka andelen som reser kollektivt vill styrande Koalition för Region Jönköpings län arbeta mer med anropsstyrd trafik under 2020. Länets företag och organisationer ska även kunna erbjuda anställda billigare resor med Länstrafiken. Sjukresorna ska bli smidigare. Inom miljödelen vill koalitionen satsa på bättre biologisk mångfald. Region Jönköpings län ska även ta större ansvar för lokalproducerad mat.

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer i budgetdelen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) att lyfta fram värdet av smidig och tillgänglig kollektivtrafik. Ambitionen är att andelen som reser kollektivt ska bli större. Framförallt ska olika projekt och koncept påbörjas. Budgetdelen för 2020 läggs formellt till handlingarna på TIM-nämndens möte den 4…

Läs mer
facebook Twitter Email