Regionen

Utbyggnaden av bredband går snabbare än riksgenomsnittet

Under det senaste året har andelen hushåll på landsbygden med fast bredband ökat från 42 till 53 procent i länet. Bredbandsutbyggnaden i länet går just nu snabbare än riksgenomsnittet. I oktober 2019 hade 82 procent av alla hushåll i Jönköpings län tillgång till fast bredband.

Nyligen presenterade Post- och telestyrelsen (PTS) sin Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2019. Kartläggningen visar att Jönköpings län fortfarande ligger efter riksgenomsnittet för utbyggnaden av fast bredband men att avståndet snabbt minskar. Fast bredband innebär minst 100 Mbit/sekund.    – Vi har en bit kvar men det är glädjande att utbyggnaden av bredband i länet går…

Läs mer

Ny tågdepå i Nässjö för framtidens Krösatåg

Regionstyrelsen har nu tagit beslut om att starta ett bolag som ska äga den nya tågdepån som är planerad att byggas i Nässjö. Tågdepån ska se till att Krösatågen i framtiden kan upprätthålla en hög klass och service för länets invånare och resenärer.

Den nuvarande depån kommer att vara för liten och inte ha tillräckligt med resurser för att klara av behovet om ett par år. Därför har styrande Koalition för Region Jönköpings län genom budget och verksamhetsplan för 2020 redan bestämt att det ska planeras för en ny tågdepå. – Region Jönköpings län behöver bygga en ny…

Läs mer

Jönköping University har lämnat in ansökan om tandläkarutbildning

Det finns en stor brist på tandläkare både nationellt och regionalt. Jönköping University har under en längre tid planerat för att kunna starta en ny tandläkarutbildning i samverkan med Region Jönköpings län. Nu har högskolan lämnat in en ansökan till regeringen.

Framförallt är det brist på tandläkare utanför storstadsregionerna. Som ett sätt att underlätta rekrytering på längre sikt och att öka tillgängligheten för länets invånare har både Region Jönköpings län och Jönköping University varit angelägna om att starta en ny tandläkarutbildning. Den 15 mars lämnades formellt ansökan in till regeringen. – Vi är glada för att…

Läs mer

Rachel De Basso (S): Vårdpersonalen gör ett fantastiskt arbete runt coronaviruset

Regionråd Rachel De Basso (S) träffade under onsdagen smittskyddsläkare Malin Bengnér för att få en uppdatering om situationen runt coronaviruset i Jönköpings län. Hon besökte även det nya tältet för provtagning. Budskapet är att alla rutiner följs och fungerar. Det finns inte någon anledning till ökad oro.

Under onsdagseftermiddagen började det nya tältet vid Länssjukhuset Ryhov att användas för provtagning av coronavirus. Tältet har kommit på plats för att dels öka kapaciteten för provtagning och dels för att det är god och naturlig ventilation eftersom ett besök i tältet är nästan som att vara utomhus. – Jag vill verkligen tacka vårdpersonalen och…

Läs mer

Nya operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus invigd

Regionråd Rachel De Basso (S) invigde under måndagen den nya och helt färdiga operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus. Nybyggnationen har pågått i etapper sedan 2014 men nu är de sista delarna helt klara av storinvesteringen.

Den nya operationsavdelningen och den steriltekniska enheten började användas redan 2017. Under måndagseftermiddagen den 24 februari invigdes slutligen den sista delen av operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus. Sista etappen var hjärtintensivvårdsavdelningen och intensivvårdsavdelningen. – Utvecklingen går i en otroligt snabb takt och vi investerar i samtliga tre akutsjukhus i länet för att vara rustade…

Läs mer

Fler patienter i Jönköpings län överlever sin cancersjukdom

Allt fler invånare i Jönköpings län överlever femårsgränsen för sin cancersjukdom. Andelen som lever fem år eller längre efter cancerdiagnos är högst i Sverige. Samtidigt sjunker kostnaden för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län.

Uppgifterna kommer från Socialstyrelsens årliga rapport ”Öppna jämförelser 2020 – Sex frågor om vården”. Rapporten redovisar hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det görs utifrån sex viktiga frågeställningar ur ett invånarperspektiv, som berör kostnader, tillgänglighet, prevention, kvalitet, hälsa och hållbarhet. – Den här rapporten visar att Region Jönköpings län bedriver hälso- sjukvård med mycket hög…

Läs mer

Läs årets första S-nytt i Region Jönköpings län!

Nu kan du läsa om det senaste från regionpolitiken genom nyhetsbladet S-nytt i Region Jönköpings län – nummer 1 för 2020. Läs eller ladda ner nyhetsbladet via länken.

S-nytt i Region Jönköpings län samlar nyheter om den aktuella politiken som förs av regiongruppen. Ta del av 2020 års första nyhetsblad via länkarna här nedan! Läs direkt eller ladda ner nyhetsbladet.

Läs mer

Jönköpings län ska vara helt uppkopplat år 2025

År 2025 ska Jönköpings län ha ett helt utbyggt bredband som når alla länets invånare. Region Jönköpings län har antagit två nya strategier som ska skynda på arbetet för att länet ska bli bäst i Sverige på digitalisering.

Region Jönköpings län har nu antagit både en ny digitaliseringsstrategi och en ny bredbandsstrategi. Huvudmålet är att Jönköpings län ska vara bäst i Sverige på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. För att komma dit krävs en kraftfull bredbandsutbyggnad som når alla hushåll, arbetsplatser och fritidsaktiviteter år 2025. – Ska vi få hela Jönköpings län…

Läs mer

Patienterna är nöjda med länets vårdcentraler

Länets vårdcentraler får bra betyg av patienterna enligt en ny undersökning. Ansvarigt regionråd Rachel De Basso (S) ser det som ett bra utgångsläge i arbetet med att ställa om till mer nära vård och där vårdcentralerna får än viktigare roll.

När Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade årets Nationell patientenkät primärvård tisdagen den 4 februari har vårdcentralerna i Jönköpings län förbättrat sitt omdöme inom sex av de sju områden som undersöks. Region Jönköpings län hamnar totalt på en sjunde plats av landets 21 regioner. – Resultatet visar att de invånare i Jönköpings län som besökt…

Läs mer

En väg in ska hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa

Nu startar Region Jönköpings län upp den nya enheten ”En väg in, barn och unga, psykisk hälsa”. Det nya arbetssättet ska bättre bedöma vilka insatser som barn och unga med psykisk ohälsa behöver och lättare kunna hänvisa till rätt vårdnivå.

Den nya enheten börjar arbeta idag, 28 januari 2020, och gör bedömningar av barn och ungas behov av vårdinsatser. Initiativet kommer från S-ledda nämnden för folkhälsa och sjukvård och är beslutat av Koalition för Region Jönköpings län genom budget och verksamhetsplan. – En väg in är en viktig satsning för att ge en likvärdig bedömning…

Läs mer
facebook Twitter Email