Regionen

Rödgrön politik ger 103 miljoner till satsningar på vårdpersonalen

Den rödgröna regeringen fördelar nu ut 103 miljoner kronor till satsningar på vårdpersonalen i Jönköpings län. Nu kan Region Jönköpings län börja genomföra de personalsatsningar som står med i den genomröstade budgeten från Socialdemokraterna och Miljöpartiet som gäller 2018.

I höstas röstades den rödgröna budgeten igenom i Region Jönköpings län för 2018. För Socialdemokraterna och Miljöpartiet löper satsningar på personalen som en röd tråd genom budgeten. Nu kommer regeringens fördelade pengar ut till regionerna och lanstingen. För Region Jönköpings län innebär det 103 miljoner kronor som ska förbättra personalens situation.    – Det här…

Läs mer

Debatt: Rödgrön politik ska färga regionens verksamhet

Den rödgröna budgeten som röstades igenom för 2018 innebär en ny och annan inriktning för Region Jönköpings län. Mer fokus på jämlikhet, solidaritet, klimatomställning och hållbarhet. Läs debattartikeln från de rödgröna företrädarna.

Det var ett historiskt beslut som fattades på sena kvällen den 8 november. För första gången, sedan alliansen tillträdde 2006, röstades oppositionens budget igenom i landstinget/regionen. Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget, som också fick stöd av Vänsterpartiet, innebär en tydlig värderingsförskjutning för Region Jönköpings läns verksamhet. Det innebär också en ny och annan inriktning för den…

Läs mer

Magnusson (S): SMOT behöver tydligare politisk styrning

Efter den ekonomiska smällen med Les Miserables och nu fackens skrivelse om orimliga arbetsförhållanden anser Jonas Magnusson (S) att det finns än större anledning att tillsätta en tydligare politisk styrning av Smålands musik och teater.

Under onsdagen mottog ledande politiker i Region Jönköpings län ett brev från fackorganisationerna på kulturhuset Spira där arbetssituationen under hösten beskrivs som orimlig. Bland annat har anställda sagt upp sig. För Jonas Magnusson (S), andre vice ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) i Region Jönköpings län, är det tydligt att det krävs…

Läs mer

Eskdahl (S): Det tar tid att bygga upp vårdkvalitén runt stroke igen

Regionråd Marcus Eskdahl (S) säger att det tar tid att bygga upp kvalitén igen inom strokevården. De neddragningar som gjordes av antalet vårdplatser satte sina spår i hur personalen upplevde vården av strokepatienter. Enligt Eskdahl ökade riskerna för patienterna och personalen fick ett arbetsmiljöproblem.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en granskning av strokevården i Jönköpings län. Där framgår det att vårdpersonalen på Länssjukhuset Ryhov upplever att vården av strokepatienter i stor utsträckning inte är av god kvalité. Marcus Eskdahl (S), regionråd i opposition, ser det här som en tydlig konsekvens av de neddragningar av vårdplatser som…

Läs mer

Rödgröna: Nu krävs ledarskap för att kunna satsa på personalen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att situationen i Region Jönköpings län kräver handling. Oppositionspartierna är beredda att samtala med alliansföreträdarna för att de så viktiga satsningarna på personalen ska kunna genomföras.

De rödgröna partiernas inställning är fortfarande att alliansens företrädare i Region Jönköpings län ska ställa sina platser till förfogande. I rådande läge anses det dock viktigt att samtal förs kring möjligheten att hitta samsyn kring satsningar på personalen.    – Vi är beredda att öppna upp för en dialog utifrån den rödgröna budgeten. Det är…

Läs mer

Rödgröna: Vi utgår från att Alliansen ställer sina platser till förfogande

Under sena onsdagskvällen röstade regionfullmäktige igenom oppositionspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget för 2018 med flerårsplan 2019-2020 för Region Jönköpings län. Beslutet skedde med stöd av Vänsterpartiet.

– Det känns oerhört skönt att vi kan satsa på välfärden och att den ambition vi har med den rödgröna regeringen nu kan komma länsinvånarna till del. Nu förväntar vi oss att borgarna ställer sina platser till förfogande, säger regionråd Carina Ödebrink (S). ”Stöd för en mer jämlik budget” – Det visar på att vi…

Läs mer

DEBATT: Vi satsar på vårdpersonalen för att garantera patientsäkerheten

Socialdemokraterna och Miljöpartiet skriver i en debattartikel om partiernas satsningar i det gemensamma budgetförslaget i Region Jönköpings län. Den 7-8 november beslutar regionfullmäktige om budgeten för 2018.

Vi vill investera i vårdpersonalen för att få fler att vilja arbeta inom Region Jönköpings län. Det här är en ödesfråga för vården och regionen. Vi vill ändra på utvecklingen där vårdpersonal säger upp sig och drar vidare. Den rödgröna regeringen gör det möjligt för regionen att storsatsa på hälso- och sjukvården och därmed på…

Läs mer

S och MP: Utan personal har vi ingen sjukvård att erbjuda

Socialdemokraterna och Miljöpartiet storsatsar på hälso- och sjukvården i sin budget för 2018 i Region Jönköpings län. Den rödgröna regeringen gör det möjligt att satsa över 170 miljoner kronor extra regionalt för att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen, öka tillgängligheten på vårdcentraler och garantera patientsäkerheten på sjukhusen.

Under måndag förmiddag presenterade oppositionspartierna S och MP sitt förslag till budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 för Region Jönköpings län. Satsningen innehåller en tydlig inriktning, att förbättra arbetssituationen för vårdpersonalen och därigenom garantera att patienter inte ska bli lidande och riskera att behandlas fel.    – Med en rödgrön regering kan vi visa att politik…

Läs mer

Eskdahl (S): Jönköpings län behöver en tandläkarutbildning

Regionråd Marcus Eskdahl (S) ser ett stort behov av att få fler tandläkare att arbeta i Jönköpings län. Idag är det kö på ungefär hälften av tandvårdsklinikerna i regionen för att bli ny patient. Eskdahl vill nu undersöka möjligheterna att starta en tandläkarutbildning i samarbete med Jönköping University.

Socialdemokraterna i Region Jönköpings län ser med stor oro på de problemen som regionen har med att hitta rätt personal. Det är svårt att hitta vårdpersonal och det finns för få tandläkare att anställa. Regionråd Marcus Eskdahl (S), som är i opposition, anser att något på allvar måste göras för att möta behovet av tandvård…

Läs mer

Rödgröna: Det här är satsningar som ger mer jämlik vård

Kvinnor kommer att kunna genomföra gynekologiska cellprov gratis i Region Jönköpings län. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin ska kortas. Dessutom riktas ännu mer pengar till förlossningsvården. Satsningarna genomförs genom en uppgörelse mellan Vänsterpartiet och regeringen.

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att tillföra ytterligare en miljard kronor om året till satsningen på förlossningsvården, från år 2018 fram till 2022. Pengarna ska framför allt användas till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön. De får också användas för insatser inom neonatalvården.    – När man föder barn ska man vara trygg…

Läs mer
facebook Twitter Email