Regionen

Rachel De Basso tog första spadtaget på Råslätt

Regionråd Rachel De Basso (S) var med och tog det första symboliska spadtaget för byggnationen av nya Råslätts vårdcentrum. För Socialdemokraterna var det ett ”äntligen!” Frågan har drivits sedan valrörelsen 2010.

Spadtaget togs strax efter klockan 13.30 på måndagen den 25 mars. Byggnationen av ett nytt vårdcentrum i Råslätt strax söder om Jönköping har länge varit efterfrågat och väldigt efterlängtat. Den nya byggnaden kommer bland annat att inrymma vårdcentral, Folktandvård och familjecentral. Rachel De Basso (S), som är ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, ser…

Läs mer

Äntligen! Nu byggs Råslätts vårdcentrum

Nu äntligen börjar byggnationen av nya Råslätts vårdcentrum. Den 25 mars sätts spaden i marken. Socialdemokraterna har som opposition i Region Jönköpings län drivit frågan om ett nytt vårdcentrum på Råslätt sedan valrörelsen 2010. Det tog sin tid men det visar på värdet av att inte ge upp.

Nya vårdcentrum blir ett lyft för Råslätt och för de boende i området. Personalen som arbetar i nuvarande vårdcentral, folktandvård och familjecentral förtjänar nya funktionella lokaler som är bättre anpassade efter dagens behov. Lokalerna som används idag är 30 år gamla. På Råslätt med omnejd bor väldigt många människor och det ställer krav på samhället…

Läs mer

Marcus Eskdahl (S): Med ett prisvärt seniorkort får äldre ett rikare liv

Under fredagseftermiddagen valde PRO Habo och Socialdemokraterna att gemensamt fira det nya seniorkortet som kan börja användas inom Länstrafiken den 31 mars. Idag, den 15 mars, släpps det till försäljning och omkring 100 pensionärer bjöds på tårta. Marcus Eskdahl (S) pratade om varför det varit så viktigt att driva frågan om att införa ett prisvärt resekort för äldre i kollektivtrafiken.

När regionråd Marcus Eskdahl (S) besökte PRO Habo under deras månadsmöte i Salemkyrkan på fredagseftermiddagen bjöds alla cirka 100 deltagarna på tårta vid 15.00-tiden. Eskdahl, som själv även bor i Habo, berättade då om att Socialdemokraterna har drivit frågan om seniorkort i många år som opposition men att det är först nu, som en del…

Läs mer

Rachel De Basso (S): Patienter och anhöriga behöver bättre stöd i alla länsdelar

När regionråd Rachel De Basso (S) träffade patientföreningarna berättade hon om värdet av att bättre möta patienter och anhörigas behov i alla tre länsdelar. Under mötet fördes även en diskussion om hur det går att förbättra samarbetet mellan vården och patientföreningarna. Rachel De Basso redogjorde även för de inriktningar som finns i budgeten för att förbättra den personcentrerade vården.

Under torsdag eftermiddag träffade regionråd Rachel De Basso (S) 20 patientförening från hela länet under ett möte på Träcentrum i Nässjö. De Basso redogjorde kort om den politiska organisationen och berättade om den politik som styrande Koalition för Region Jönköpings län för via budgeten för 2019. Ungefär 50 personer deltog, därav åtta politiker. Ämnen för…

Läs mer

Rachel De Basso (S): Viljan och drivet visar varför vi har Sveriges bästa sjukvård

Efter en intensiv vårdturné har regionråd Rachel De Basso (S) både sett nya arbetsformer och hur hårt vårdpersonalen arbetar. Hon är nu ännu mer övertygad om hur viktigt det är att förbättra arbetsmiljön för att personalen ska få möjlighet att även fortsättningsvis kunna erbjuda Sveriges bästa sjukhusvård till länsinvånarna.

Regionråd Rachel De Basso (S) har nu avslutat en intensiv miniturné på länets tre akutsjukhus. Under tre dagar har hon i tur och ordning besökt Värnamo sjukhus, Länssjukhuset Ryhov och Höglandssjukhuset. Det här var hennes första verksamhetsbesök som ny ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län. Sammanlagt besöktes 15 avdelningar på…

Läs mer

Så fördelar S sina ledande uppdrag i Region Jönköpings län

Marcus Eskdahl blir ny ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö och förste vice ordförande i regionstyrelsen. Rachel De Basso blir ny ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Så fördelar Socialdemokraterna sina ledande uppdrag i Region Jönköpings län.

Sedan tidigare är det klart vilka partier som får vilka ledande poster i styrelser och nämnder i Region Jönköpings län. Nu är det även bestämt vilka personer från Socialdemokraterna som får de ledande uppdragen. Regionråd Marcus Eskdahl kommer att leda nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) under de kommande fyra åren. Han blir även…

Läs mer

Klart! Socialdemokraterna är med och styr Region Jönköpings län

Region Jönköpings län får en ny blocköverskridande majoritetsledning. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet kommer tillsammans att styra under benämningen Koalition för Region Jönköpings län. Partierna har arbetat fram en ny gemensam budget för 2019 som kommer att fastställas på regionfullmäktige nästa vecka.

Efter elva veckors förhandlingar är det nu klart att en ny stark majoritet bildas för att styra Region Jönköpings län under mandatperioden 2019-2022. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet väljer att samarbeta under benämningen Koalition för Region Jönköpings län. Ny budget Partierna är överens om en gemensam politisk plattform, om budgeten för 2019…

Läs mer

S och MP: Håll nere avgifterna och investera i personalen

Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer att hålla nere avgifterna för besök hos tandläkare, besök på akuten och inom kollektivtrafiken. En ökad skattesats ska gå till att investera i personalen inom Region Jönköpings län. Den regionala utvecklingen går för långsamt och därför väljer de rödgröna att göra en ökad satsning för att få en bättre samverkan mellan de olika samhällsaktörerna i Jönköpings län.

Under en presskonferens på måndagen 22 oktober presenterade Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt gemensamma budgetförslag för 2019 i Region Jönköpings län. Skattesatsen på 11 kronor och 76 öre ska gå till att göra nödvändiga investeringar i personalen och för att säkra tillgången till kompetens framöver. Tandvårdstaxan för besök hos tandläkare eller tandhygienist ska inte ökas utan…

Läs mer

Söderström (S): Låt Länstrafiken driva busstrafiken i Jönköping

Socialdemokraterna vill att Länstrafiken ges möjlighet att ta över busstrafiken i Jönköping i egen regi. Skattepengarna anses då kunna användas på bättre sätt. För att den kommande upphandlingen ska ske på lika villkor ska en fristående aktör sedan utvärdera vem som lämnat det mest lämpliga anbudet.

Under tisdagens möte med nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) i Region Jönköpings län togs den kommande upphandlingen av stadstrafiken i Jönköping upp som ärende. Socialdemokraterna föreslog då att Länstrafiken ska lägga ett eget anbud på att driva kollektivtrafiken och bussdepån i Jönköpings kommun. Förslaget röstades ner av allianspartierna och Sverigedemokraterna.  – Vi vill…

Läs mer

Eskdahl (S): Nu när jourcentral blir närakut kan vi korta vårdköerna

I november ska jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov och samtidigt byta namn till närakut. Patienterna ska ha lättare att hitta rätt dörr till rätt vård utefter behovet. Samtidigt har den socialdemokratiskt ledda regeringens statsbidrag fördelats i handlingsplaner och totalt rör det sig om 205 miljoner som ska gå bland annat till att förbättra tillgängligheten på vårdcentraler, åtgärder mot psykisk ohälsa och till en bättre bemanning inom förlossningsvården i Region Jönköpings län.

Att jourcentralen i Jönköping ska flyttas till Ryhov-området fanns med i den sedan tidigare beslutade rödgröna budgeten som gäller för 2018. Nu har presidiet i nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län beslutat att föreslå nämnden att jourcentraler ska bli närakuter i hela länet i samband med att jourcentralen i Jönköping flyttas till…

Läs mer
facebook Twitter Email