Regionen

Rödgröna: Nu krävs ledarskap för att kunna satsa på personalen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att situationen i Region Jönköpings län kräver handling. Oppositionspartierna är beredda att samtala med alliansföreträdarna för att de så viktiga satsningarna på personalen ska kunna genomföras.

De rödgröna partiernas inställning är fortfarande att alliansens företrädare i Region Jönköpings län ska ställa sina platser till förfogande. I rådande läge anses det dock viktigt att samtal förs kring möjligheten att hitta samsyn kring satsningar på personalen.    – Vi är beredda att öppna upp för en dialog utifrån den rödgröna budgeten. Det är…

Läs mer

Rödgröna: Vi utgår från att Alliansen ställer sina platser till förfogande

Under sena onsdagskvällen röstade regionfullmäktige igenom oppositionspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget för 2018 med flerårsplan 2019-2020 för Region Jönköpings län. Beslutet skedde med stöd av Vänsterpartiet.

– Det känns oerhört skönt att vi kan satsa på välfärden och att den ambition vi har med den rödgröna regeringen nu kan komma länsinvånarna till del. Nu förväntar vi oss att borgarna ställer sina platser till förfogande, säger regionråd Carina Ödebrink (S). ”Stöd för en mer jämlik budget” – Det visar på att vi…

Läs mer

DEBATT: Vi satsar på vårdpersonalen för att garantera patientsäkerheten

Socialdemokraterna och Miljöpartiet skriver i en debattartikel om partiernas satsningar i det gemensamma budgetförslaget i Region Jönköpings län. Den 7-8 november beslutar regionfullmäktige om budgeten för 2018.

Vi vill investera i vårdpersonalen för att få fler att vilja arbeta inom Region Jönköpings län. Det här är en ödesfråga för vården och regionen. Vi vill ändra på utvecklingen där vårdpersonal säger upp sig och drar vidare. Den rödgröna regeringen gör det möjligt för regionen att storsatsa på hälso- och sjukvården och därmed på…

Läs mer

S och MP: Utan personal har vi ingen sjukvård att erbjuda

Socialdemokraterna och Miljöpartiet storsatsar på hälso- och sjukvården i sin budget för 2018 i Region Jönköpings län. Den rödgröna regeringen gör det möjligt att satsa över 170 miljoner kronor extra regionalt för att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen, öka tillgängligheten på vårdcentraler och garantera patientsäkerheten på sjukhusen.

Under måndag förmiddag presenterade oppositionspartierna S och MP sitt förslag till budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 för Region Jönköpings län. Satsningen innehåller en tydlig inriktning, att förbättra arbetssituationen för vårdpersonalen och därigenom garantera att patienter inte ska bli lidande och riskera att behandlas fel.    – Med en rödgrön regering kan vi visa att politik…

Läs mer

Eskdahl (S): Jönköpings län behöver en tandläkarutbildning

Regionråd Marcus Eskdahl (S) ser ett stort behov av att få fler tandläkare att arbeta i Jönköpings län. Idag är det kö på ungefär hälften av tandvårdsklinikerna i regionen för att bli ny patient. Eskdahl vill nu undersöka möjligheterna att starta en tandläkarutbildning i samarbete med Jönköping University.

Socialdemokraterna i Region Jönköpings län ser med stor oro på de problemen som regionen har med att hitta rätt personal. Det är svårt att hitta vårdpersonal och det finns för få tandläkare att anställa. Regionråd Marcus Eskdahl (S), som är i opposition, anser att något på allvar måste göras för att möta behovet av tandvård…

Läs mer

Rödgröna: Det här är satsningar som ger mer jämlik vård

Kvinnor kommer att kunna genomföra gynekologiska cellprov gratis i Region Jönköpings län. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin ska kortas. Dessutom riktas ännu mer pengar till förlossningsvården. Satsningarna genomförs genom en uppgörelse mellan Vänsterpartiet och regeringen.

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att tillföra ytterligare en miljard kronor om året till satsningen på förlossningsvården, från år 2018 fram till 2022. Pengarna ska framför allt användas till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön. De får också användas för insatser inom neonatalvården.    – När man föder barn ska man vara trygg…

Läs mer

Besöket hos tandläkaren ska bli billigare

Idag har den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterat en satsning på att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget. Det innebär att alla får ytterligare mellan 150-300 kronor per år för att bekosta tandläkarbesök.

För dem som är mellan 22 och 29 och för dem över 65 år blir det årliga bidraget nu 600 kronor. För gruppen som är mellan 30 och 64 blir bidraget 300 kronor per år. Före reformen var beloppen 300 respektive 150 kronor. Marcus Eskdahl, som är regionråd i opposition i Region Jönköpings län, välkomnar…

Läs mer

Ödebrink (S): Hög tid att införa ett seniorkort inom länstrafiken

Miljön, frihet och ett mer jämlikt resande. Det finns flera anledningar till att införa ett seniorkort inom länstrafiken, enligt regionråd Carina Ödebrink (S). Socialdemokraterna har länge drivit den frågan och nu inför Kalmar län ett seniorkort.

Under två dagar pågår budgetberedningen för de ledande politikerna inom Region Jönköpings län. Carina Ödebrink (S), som är regionråd i opposition, anser att det är hög tid att införa ett seniorkort för de äldre, liknande det ungdomskort som infördes för ett par år sedan. Båda dessa kort är förslag från Socialdemokraterna men som också stödjs…

Läs mer

Ledande S-politiker: Höj barnbidraget!

I samband med ett möte med länets socialdemokratiska kommunalråd, regionråd och riksdagsledamöter beslutade man att uppmana den socialdemokratisk ledda regeringen att höja barnbidraget i höstens budget.

Att höja barnbidraget är ett socialdemokratiskt vallöfte, och det har inte höjts på ett decennium trots kostnadsutvecklingen. I ett läge där den socialdemokratiskt ledda regeringen med ansvarsfull ekonomisk politik skapat ett reformutrymme i budgeten vill socialdemokratiska kommunalråd, regionråd och riksdagsledamöter från Jönköpings län att detta används för att höja barnbidraget. Detta krav enades man om…

Läs mer

Carina Ödebrink (S) gläds åt elektrifiering av Y:et

Regionråd Carina Ödebrink (S) är inte nöjd med förslaget om höghastighetsjärnvägen. Hon anser att finansieringen får lösas vid sidan av planen. Istället gläds hon åt att järnvägen mellan Nässjö, Värnamo och Jönköping, kallad Y:et, ska moderniseras och elektrifieras.

Under torsdagen presenterades Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet. Den har nu överlämnats till regeringen och ska gå ut på remiss. I förslaget framgår att den nya stambanan, den så kallade höghastighetsjärnvägen, ska byggas etappvis samt ska få en maxhastighet på 250 km/h istället för 320 km/h. Carina Ödebrink (S), som är regionråd…

Läs mer
facebook Twitter Email