Regionen

Rödgröna får igenom oberoende extern utredning av SMOT

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har fått igenom att det ska tillsättas en oberoende granskning av Smålands musik och teater med anledning av de stora kostnaderna för musikalen Les Miserables. Alliansledningen i Region Jönköpings län gör en helomvändning och väljer att följa oppositionens förslag.

Oppositionspartierna S och MP har tidigare yrkat på att det ska göras en oberoende utredning av Smålands musik och teater (SMOT) med anledning av den stora extra kostnaden för musikalen Les Miserables. Förslaget om en extern utredning som ska granska verksamheten avslogs så sent som den 24 januari. Nu har alliansledningen lyssnat på oppositionen och…

Läs mer

Berry Lilja (S) kom med förslaget att säga upp avtal med Bombardier

Länstrafiken är redo att säga upp serviceavtalet med Bombardier. Under tisdagens möte med TIM-nämnden lyfte ledamoten Berry Lilja (S) frågan om att avtalet bör sägas upp eftersom det är oacceptabelt att verkstaden inte kan ge den service som Region Jönköpings län betalar för. En enig nämnd ställde sig bakom förslaget.

Berry Lilja (S) anser att tågtrafiken under en längre tid har fungerat väldigt dåligt i Jönköpings län. Tåg har fått ställas in eller ersatts med buss. Bombardier, bolaget som sköter reparation och servicen för tågen, har inte kunnat leverera service i tid, enligt det avtal som företaget har med Jönköpings länstrafik (JLT). Nämnden för trafik,…

Läs mer

Rödgröna: Pensionärer får rikare liv om de kan resa prisvärt

Att införa ett seniorkort inom länstrafiken är så pass viktigt för de rödgröna oppositionspartierna att de gör det till ett vallöfte. Partierna ser många fördelar med att pensionärer som ofta har det svårt ekonomiskt får möjligheten att kunna röra sig runt om i länet till en billig peng.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Region Jönköpings län vill öka andelen invånare som reser med länstrafiken och går nu till val på att införa ett prisvärt seniorkort inom länstrafiken. Seniorkortet gäller för dem som fyllt 65 år och för linjelagt kollektivtrafik inom länstrafiken. Det ska införas under 2019.    – På samma sätt som med…

Läs mer

Rödgröna: Så här tar vi kontroll över besöken hos nätdoktorer

De rödgröna oppositionspartierna ser fördelar men även stora risker med den explosionsartade marknaden för besök hos e-doktorer som sker utan att Region Jönköpings län har kontroll över den. Partierna vill därför att det inrättas en gemensam digital vårdtjänst som samtliga vårdcentraler i länet får bidra med kunskap och resurser till, ungefär som hos en jourcentral.

Som det ser ut i nuläget med besöken hos privata e-doktorer ser S, MP och V stora risker med att det inte är behovet av vård som får styra. Starka ekonomiska intressen kan påverka, vårdkedjan för patienten är osäker och det finns ingen gräns för hur mycket skattepengar som Region Jönköpings län måste betala ut…

Läs mer

Marcus Eskdahl (S): Ambulanssjukvården ska stärkas i hela länet

För regionråd Marcus Eskdahl (S) står det klart att det behöver satsas för att garantera att ambulansen kommer fram som den ska i hela Jönköpings län. På torsdagen tillbringade han en dag med ambulanspersonalen som utgår från länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Det var på torsdagen den 22 april som regionråd Marcus Eskdahl under en dag åkte med ambulanspersonalen ut på larm. Syftet var att skaffa sig en bättre bild över personalens villkor och arbetsdag. Socialdemokraterna har under den senaste tiden fokuserat på ambulanssjukvården.    – Nu får vi 250 miljoner kronor från den socialdemokratiskt ledda regeringen…

Läs mer

Gratis resor med tåg och bussar för ungdomar på sommarlovet

Till sommaren kan skolelever i Jönköpings län se fram mot att kunna resa gratis med länstrafikens tåg och bussar. Detta efter att Region Jönköpings län beslutat att införa den socialdemokratiskt ledda regeringens förslag om avgiftsfri linjelagd kollektivtrafik på sommarlovet för skolungdomar.

Beslutet är taget i Region Jönköpings läns nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) och finansieringen kommer från regeringen. Den avgiftsfria kollektivtrafiken införs redan till sommarlovet 2018 men gäller även för åren 2019-2020. Resorna gäller för linjelagd buss- och tågtrafik.    – Oavsett vilken bakgrund skolungdomarna har så ska det inte vara storleken på plånboken…

Läs mer

S vill satsa på ambulanssjukvården

Arbetstider, arbetsvillkor och kompetens. Det var i fokus när tre företrädare från Socialdemokraterna träffade ambulanssjuksköterskor i Värnamo. – Besöket övertygade mig om att vi är helt rätt ute när vi går till val på att satsa stort på sjukvården, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

”Vi är väldigt oroliga för hur framtiden ska se ut.” Det medskicket gjorde Sören Johansson, ambulanssjuksköterska i Värnamo och förtroendevald för Vårdförbundet, i samband med att han träffade riksdagsledamoten Johanna Haraldsson, regionrådet Marcus Eskdahl och kommunalrådskandidaten i Värnamo kommun Azra Muranovic. Han pekade bland annat på att jourarbetet innebär att ambulanspersonalen arbetar över 40 timmar…

Läs mer

Efter uppgörelse om statsbidrag införs patientkontraktet

Oppositionen och den styrande alliansen i Region Jönköpings län har gjort upp om fördelning av de återstående riktade statsbidragen för 2018. Bland annat innebär det ett införande av patientkontraktet och en satsning på att förbättra den psykiska hälsan hos framförallt barn och unga.

Efter att den styrande alliansen och Sverigedemokraterna stoppade ett antal förslag ur den rödgröna budgeten som röstades igenom för 2018 i Region Jönköpings län har det funnits en del ofördelade pengar. Nu har den S-ledda oppositionen och alliansen kommit överens om ett gemensamt förslag som läggs fram i regionstyrelsen om fördelning av pengarna. Statsbidragen kommer…

Läs mer

S sätter fullt fokus på länets vårdcentraler

Under de två kommande veckorna sätter Socialdemokraterna i Region Jönköpings län fullt fokus på länets vårdcentraler. Det görs genom besök på nästan samtliga vårdcentraler i länet och genom samtal med verksamhetschefer och anställda. Syftet är att skaffa sig ökad kunskap om vårdcentralernas villkor, vilket sedan ska ligga till grund för framtidens hälso- och sjukvård.

Det är de socialdemokratiska ledamöterna i regionfullmäktige som ska besöka nästan samtliga vårdcentraler i Region Jönköpings läns under veckorna 10-11. Socialdemokraterna besöker både regionens egna Bra liv samt de privata vårdcentralerna. På så sätt kan ledamöterna skaffa sig en ännu bättre uppfattning om arbetet i primärvården och om de anställdas situation. Bättre förutsättningar till jämlik…

Läs mer

Rödgrön politik ger 103 miljoner till satsningar på vårdpersonalen

Den rödgröna regeringen fördelar nu ut 103 miljoner kronor till satsningar på vårdpersonalen i Jönköpings län. Nu kan Region Jönköpings län börja genomföra de personalsatsningar som står med i den genomröstade budgeten från Socialdemokraterna och Miljöpartiet som gäller 2018.

I höstas röstades den rödgröna budgeten igenom i Region Jönköpings län för 2018. För Socialdemokraterna och Miljöpartiet löper satsningar på personalen som en röd tråd genom budgeten. Nu kommer regeringens fördelade pengar ut till regionerna och lanstingen. För Region Jönköpings län innebär det 103 miljoner kronor som ska förbättra personalens situation.    – Det här…

Läs mer
facebook Twitter Email