Nyheter

Perssons (S) påtryckningar gav resultat – från årsskiftet måste bankerna hantera kontanter

Riksdagsledamoten Peter Persson (S) har under flera år drivit på i frågan om kontanthanteringens framtid och bankernas ansvar. Nu har det givit resultat. Från och med 1 januari blir det lag på att storbankerna ska hantera kontantuttag och insättning av dagskassor i hela landet.

Riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län har länge tagit strid för kontanterna som betalmedel. Han har också pekat på att storbankerna har ett särskilt ansvar att se till att säkra hanteringen i hela landet. Detta har han gjort bland annat genom motioner, skriftliga frågor och frågor i riksdagen. Nu har det givit resultat. Under torsdagen…

Läs mer

Persson (S) vill att regeringen agerar för att stoppa penningtvätt

Rapporterna om att svenska storbanker tvättat pengar i Baltikum har fått riksdagsledamoten Peter Persson att agera. I en skriftlig fråga till finansmarknadsminister Per Bolund undrar han vilka åtgärder som regeringen tänker vidta för att stoppa penningtvätt genom svenska penninginstitut och växlingsföretag.

Uppdrag granskning har i ett antal program beskrivit hur svenska storbanker medverkat till penningtvätt genom filialer i Baltikum. Detta upprör den socialdemokratiska riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län.  ”Det är uppenbart att något måste göras” – Storbankernas agerande är generande för Sverige! Vi har alltid hävdat vikten av en hög affärsmoral och att korruption inte…

Läs mer

Första spadtaget för nya bussdepån är taget!

Regionråd Marcus Eskdahl (S) tog idag det första spadtaget för den nya bussdepån som ska byggas på Ljungarum i Jönköping. Bussdepån ska dagligen kunna hantera upp mot 150 bussar. Den ska vara färdigbyggd i mars 2021.

Idag, den 13 november, på förmiddagen talade regionråd Marcus Eskdahl för åhörarna som hade kommit till Ljungarum i Jönköping för att se första spadtaget för den nya bussdepån. Marcus pratade om tankarna bakom byggnationen och satte sig sedan i grävskopan och tog det första spadtaget.    – Det här är en stor dag för Region…

Läs mer

Budgeten för 2020 i Region Jönköpings län är fastställd!

Under gårdagen beslutade regionfullmäktige att anta Socialdemokraterna och Koalition för Region Jönköpings läns budget och verksamhetsplan för 2020. Ordförande Desiré Törnqvist (S) klubbade beslutet på tidiga onsdagskvällen.

Innan beslutet om budget för 2020 fattades hade S-ledamöterna varit flitiga i debatten. Från talarstolen hördes följande: Carina Stende: Det är viktigt att det finns ett jämställdhetsperspektiv i alla nivåer av beslutsfattande. Då kan Region Jönköpings län göra skillnad, både i den egna organisationen och visa övriga samhället hur det går att arbeta. Simon Johansson:…

Läs mer

Rachel De Basso (S): Digitalisering av 1177 gör vården mer tillgänglig

Regionråd Rachel De Basso (S) ser stora fördelar med att regeringen väljer att satsa på att utveckla 1177 Vårdguiden tillsammans med SKL. Personer som besöker 1177 ska genom nya möjligheter kunna beskriva sina symtom digitalt och sedan hänvisas fram till rätt vårdnivå, antingen till råd för egenvård eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök.

Idag gick socialminister Lena Hallengren (S) ut och berättade att den socialdemokratiskt ledda regeringen vill utveckla och modernisera första linjens digitala vård, 1177 Vårdguiden. Utvecklingen av 1177 kommer att ske stegvis under 2019-2021. Sveriges kommuner och landsting (SKL) får 33 miljoner under 2019 och Regeringen beräknar att avsätta ytterligare medel under 2020 och 2021.   …

Läs mer

10,5 miljoner ska förstärka barn- och ungdomspsykiatrin i regionen

För att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga vill Socialdemokraterna satsa på barn- och ungdomspsykiatrin på flera nivåer. För att öka tillgängligheten och ta steg mot en köfri verksamhet skjuter den socialdemokratiskt ledda regeringen till 10,5 miljoner kronor till Region Jönköpings län. Samtidigt arbetar Region Jönköpings län med arbetssättet En dörr in för att stärka samverkan mellan olika instanser.

Psykisk ohälsa är en av de största folkhälsoutmaningarna. Att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga är en prioriterad satsning för Socialdemokraterna på alla nivåer. För att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin tillskjuter därför den socialdemokratiskt ledda regeringen ytterligare medel i budgeten för 2020. 10,5 miljoner för att öka tillgängligheten – För Region Jönköpings län innebär…

Läs mer

Ödebrink (S) talade om jämlikhet på OSSE:s möte i Marocko

I början av oktober deltog riksdagsledamoten Carina Ödebrink (S) i OSSE:s möte i Marocko. Under förhandlingarna pekade hon på vikten av att arbeta med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor samt effekten jämställdhetsarbete har för att utveckla samhället framåt.

Den 4-6 oktober höll den parlamentariska församlingen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) sitt årliga höstmöte. Temat för mötet var stärkt säkerhet i Medelhavsområdet, och mötet arrangerades i Marrakech, Marocko. För Sveriges del medverkade sju riksdagsledamöter, och en av dessa var socialdemokraten Carina Ödebrink från Jönköpings län. ”Ojämlikhet skadar allvarligt samhället” –…

Läs mer

Persson (S) vill att regeringen vidtar åtgärder för att strama åt arbetskraftsinvandringen

Riksdagsledamoten Peter Persson vill att åtgärder vidtas för att få bättre ordning och reda när det gäller arbetskraftsinvandringen. För att driva på i frågan lyfter han detta i en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

En undersökning som Kommunalarbetaren gjort, med siffror från SCB, visar att de flesta som arbetar inom RUT-branschen kommer från andra EU-länder för att arbeta i Sverige. Professor Johanna Rickne kallar det i Kommunalarbetaren (190911) för ”skattesubventionerad arbetskraftsinvandring”. –  Regeringen Reinfeldt gjorde under 2008 Sverige till en av västvärldens liberalaste stater när det gäller arbetskraftsinvandring. Jobb som kräver kort eller…

Läs mer

Nya hållbara satsningar på personal och resande i budget för 2020

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer i budgeten för 2020 att fokusera på flera nya hållbara satsningar. Omställningsarbetet till mer nära vård får stora utökade resurser. Till personalgrupper som arbetar i kliniskt nära verksamhet satsar koalitionen 50 miljoner kronor för att kunna höja löner. Det hållbara resandet ska öka genom att både patienter och personal ska få bättre möjligheter att välja kollektivtrafiken.

Under måndagsförmiddagen presenterade koalitionen budget och verksamhetsplan för 2020 samt flerårsplan 2021-2022 i Region Jönköpings län. Ingången är att det är ett bra ekonomiskt läge som ska förvaltas väl i kombination med nödvändiga satsningar och omställningsarbete.    – Region Jönköpings län har i jämförelse med andra regioner i Sverige en bra ekonomisk situation och balans…

Läs mer

Internationellt utbyte med Alaska om hur vården kan komma närmare människan

Doug Eby från Alaska besökte Region Jönköpings län och berättade om hur de arbetat med omställningen till nära vård. Rachel De Basso (S) ser det internationella utbytet som ett bra och viktigt inslag i det regionala arbetet för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården.

Under onsdagseftermiddagen genomfördes en workshop om nära vård och samtliga ledamöter och ersättare i nämnden för folkhälsa och sjukvård var inbjudna. Workshopen genomfördes vid Rosenlunds vårdcentrum och är en del i arbetet med omställningen till nära vård när planen för att möta framtidens hälso- och sjukvård ska tas fram i Region Jönköpings län. På workshopen…

Läs mer
facebook Twitter Email