Nyheter

Välkommen till frukostmöte

Den 23 september arrangerar Socialdemokraterna och LO ett gemensamt frukostmöte på Byggnads expedition i Jönköping, Fabriksgatan 12. Temat för frukostmötet är regeringens budget för 2020 och riksdagsledamoten Johanna Haraldsson, som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott, kommer att redogöra för vilka satsningar som görs i samband med denna. Tid: 23 september, frukosten serveras från 07.30.Plats: Byggnads expedition,…

Läs mer

Nya stambanor i fokus under Almedalsveckan

Jönköpings läns samlade aktörer har lyft behovet av nya stambanor för höghastighetståg på flera seminarier under Almedalsveckan. Regionråd Marcus Eskdahl (S) har argumenterat för att stambanorna kommer att underlätta rekryteringen av nya medarbetare till länets kommuner, företag och till Region Jönköpings län. Eskdahl har även träffat infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) om behovet av att snabba på processen för att få spaden i marken.

Marcus Eskdahl betonade under seminarierna på Jönköpings läns scen – En smart arena – under Almedalsveckan att det inte behövs några nya argument. Nya stambanor kommer att underlätta för företagen och offentlig sektor att hitta ny kompetent arbetskraft, det kommer att bidra till ett mer hållbart resande, restiderna kommer att kortas och det kommer att…

Läs mer

Rachel De Basso (S) diskuterade nära vård med socialministern

Regionråd Rachel De Basso (S) diskuterade hur den nära vården ska utvecklas med socialminister Lena Hallengren (S) under ett seminarium i Almedalen. För De Basso innebär det både att arbeta mer personcentrerat med patientkontrakt och fast vårdkontakt och att ställa om till mer digitaliserat arbetssätt. Region Jönköpings län behöver göra arbetet tillsammans med kommunerna.

Panelsamtalet under tisdagsmorgonen med rubriken ”Så utvecklar vi den nära vården” arrangerades i Jönköpings läns tält ”En smart arena” i Almedalen. Diskussionen leddes av sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och Anette Nilsson som är utvecklingsstrateg. Panelen bestod av bland andra regionråd Rachel De Basso (S) och socialminister Lena Hallengren (S).    – Äldre och kroniker är oftast…

Läs mer

Perssons (S) påtryckningar gav resultat – regeringen agerar i kontantfrågan

Riksdagsledamoten Peter Persson (S) har under flera år drivit på i frågan om kontanthanteringens framtid och bankernas ansvar. Nu har det givit resultat. I en lagrådsremiss föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen att storbankerna ska tillhandahålla platser för kontantuttag och insättning av dagskassor i hela landet.

Riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län har länge tagit strid för kontanterna som betalmedel och att storbankerna har ett särskilt ansvar att se till att säkra hanteringen i hela landet. Detta har han gjort bland annat genom motioner, skriftliga frågor och frågor i riksdagen. Nu har det givit resultat. I en lagrådsremiss föreslår den socialdemokratiskt…

Läs mer

S-regeringen gör stor satsning på mer tillgänglig vård och kortare köer

Vård av kroniker och de patienter med särskilda behov kommer att vara större underlag för ersättning från den nya uppdaterade kömiljarden som socialminister Lena Hallengren (S) presenterade under förmiddagen. Regionråd Rachel De Basso (S) ser väldigt positivt på att särskild hänsyn tagits till patienter som ofta besöker vården. Skillnaden mot den tidigare kömiljarden är att regioner inte behöver tävla mot varandra.

Socialminister Lena Hallengren (S) presenterade under förmiddagen den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på mer tillgänglig vård och kortare köer. Totalt rör det sig om 9,4 miljarder kronor. För Region Jönköpings län innebär det minst 263 miljoner till vården för 2019. Nästan häften är tänkta att gå till vårdens medarbetare, en stor del för att göra…

Läs mer

Stor satsning på behandling av hjärta och blodkärl

Länssjukhuset Ryhov ska få utökad kapacitet för att kunna göra avancerade undersökningar och behandlingar av hjärta och blodkärl. Äldre utrustning byts ut och satsningen på ny teknik och ombyggnation uppgår till nästan 140 miljoner kronor. Socialdemokraterna ser satsningen som en helhetslösning för patienter och personal.

S-ledda nämnden för folkhälsa och sjukvård har tidigare beslutat om att göra en stor satsning på ny teknik och utökad kapacitet för avancerad hjärt- och kärl-behandling på Länssjukhuset Ryhov. Under tisdagen röstade även regionfullmäktige igenom satsningen på ny röntgenutrustning och utrustning till tre labb för nästan 50 miljoner kronor samt för ombyggnationen på nästan 90…

Läs mer

Jämställdhet ska integreras inom all verksamhet i Region Jönköpings län

Region Jönköpings län kommer framöver att arbeta mer strategiskt med att integrera jämställdhet inom all egen verksamhet. På initiativ av Socialdemokraterna lyfts nu frågan upp till högsta politiska nivå. Målet är att vara ett föredöme och att fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner ska följa efter.

Regionfullmäktige röstade under tisdagen igenom motionen av regionråd Marcus Eskdahl (S) som innebär att Region Jönköpings län kommer att lyfta upp frågan om sin jämställdhetspolicy till högsta politiska nivån. Framöver kommer de folkvalda att fatta beslut om hur verksamheten inom Region Jönköpings län ska arbeta mer strategiskt för bättre jämställdhet i den egna organisationen. Tidigare…

Läs mer

Rachel De Basso (S) ska bedöma nya nationella screeningprogram

Regionråd Rachel De Basso (S) har blivit utsedd av Socialstyrelsen att ingå i myndighetens nationella screeningråd. Hon kommer att vara representant för Sydöstra sjukvårdsregionen och deltar på sitt första möte under fredagen. Som ledamot i screeningrådet kommer De Basso att värdera och göra en helhetsbedömning om det går att införa nya screeningprogram i Sverige.

Under fredagen den 14 juni kommer regionråd Rachel De Basso (S) att delta på sitt första möte i det nationella screeningrådet. Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram rekommendationer om nationella screeningprogram och att skapa en nationell samordning kring screening som ska ge bra förutsättningar för en jämlik vård. Screeningrådet fungerar som ett rådgivande organ…

Läs mer

Persson (S) pressar regeringen i frågan avgiftsbelagda kontantuttag

Riksdagsledamoten Peter Persson (S) fortsätter att agera i frågor som rör kontanthanteringen. I en skriftlig fråga till finansmarknadsminister Per Bolund undrar han vilka åtgärder som ministern kommer att vidta för att förhindra avgiftsbeläggning av kontantuttag.

Riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län har länge tagit strid för kontanterna som betalmedel. I flera motioner, skriftliga frågor och frågor har han lyft kontanthanteringen i riksdagen. I dagarna lämnade han in en ny skriftlig fråga till finansmarknadsminister Per Bolund där han undrar vilka åtgärder som ministern kommer att vidta för att förhindra avgiftsbeläggning av…

Läs mer

”En dörr in” och samarbete med kommuner ska förbättra folkhälsan

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att fokusera på att förflytta perspektivet från sjukhusvård till mer folkhälso- och förebyggande arbete i direktiven inför 2020. I förlängningen ska det resultera i att människor i ett så tidigt skede som möjligt ska få stöd. Barn och unga med psykisk ohälsa ska få ”en dörr in” och lätt kunna hänvisas till rätt vårdinstans. Äldre och kroniker ska få bättre personlig kontakt med vården.

Under måndagsförmiddagen presenterade koalitionen de politiska inriktningarna som rör budgetdelen för nämnden för folkhälsa- och sjukvård (FS) inför 2020. Målsättningen är att Jönköpings län ska vara både bästa platsen att växa upp på och bästa platsen att åldras på. Det ska ske med en jämlik vård som möter framtidens utmaningar genom ett större fokus på…

Läs mer
facebook Twitter Email