Nyheter

Rödgröna: Det här är satsningar som ger mer jämlik vård

Kvinnor kommer att kunna genomföra gynekologiska cellprov gratis i Region Jönköpings län. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin ska kortas. Dessutom riktas ännu mer pengar till förlossningsvården. Satsningarna genomförs genom en uppgörelse mellan Vänsterpartiet och regeringen.

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att tillföra ytterligare en miljard kronor om året till satsningen på förlossningsvården, från år 2018 fram till 2022. Pengarna ska framför allt användas till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön. De får också användas för insatser inom neonatalvården.    – När man föder barn ska man vara trygg…

Läs mer

Besöket hos tandläkaren ska bli billigare

Idag har den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterat en satsning på att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget. Det innebär att alla får ytterligare mellan 150-300 kronor per år för att bekosta tandläkarbesök.

För dem som är mellan 22 och 29 och för dem över 65 år blir det årliga bidraget nu 600 kronor. För gruppen som är mellan 30 och 64 blir bidraget 300 kronor per år. Före reformen var beloppen 300 respektive 150 kronor. Marcus Eskdahl, som är regionråd i opposition i Region Jönköpings län, välkomnar…

Läs mer

Glädjande besked från regeringen – skatten på pension sänks ytterligare

I dag berättade regeringen att skatten för pensionärer sänks kraftfullare än tidigare sagt. Satsningen fördubblas, och redan från 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år. I Jönköpings län får 77 procent av alla personer över 65 år en genomsnittlig skattesänkning med 3 077 kronor enligt förslaget.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde 2014 har ekonomiskt underskott vänts till överskott. För att den starka svenska ekonomin ska komma alla till del tar därför regeringen nya steg för att sänka skatten för pensionärer. År 2020 ska skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare vara borta. –De borgerliga regeringarnas stora ofinansierade skattesänkningar genom jobbskatteavdraget ledde till…

Läs mer

Ödebrink (S): Hög tid att införa ett seniorkort inom länstrafiken

Miljön, frihet och ett mer jämlikt resande. Det finns flera anledningar till att införa ett seniorkort inom länstrafiken, enligt regionråd Carina Ödebrink (S). Socialdemokraterna har länge drivit den frågan och nu inför Kalmar län ett seniorkort.

Under två dagar pågår budgetberedningen för de ledande politikerna inom Region Jönköpings län. Carina Ödebrink (S), som är regionråd i opposition, anser att det är hög tid att införa ett seniorkort för de äldre, liknande det ungdomskort som infördes för ett par år sedan. Båda dessa kort är förslag från Socialdemokraterna men som också stödjs…

Läs mer

Carina Ödebrink (S) gläds åt elektrifiering av Y:et

Regionråd Carina Ödebrink (S) är inte nöjd med förslaget om höghastighetsjärnvägen. Hon anser att finansieringen får lösas vid sidan av planen. Istället gläds hon åt att järnvägen mellan Nässjö, Värnamo och Jönköping, kallad Y:et, ska moderniseras och elektrifieras.

Under torsdagen presenterades Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet. Den har nu överlämnats till regeringen och ska gå ut på remiss. I förslaget framgår att den nya stambanan, den så kallade höghastighetsjärnvägen, ska byggas etappvis samt ska få en maxhastighet på 250 km/h istället för 320 km/h. Carina Ödebrink (S), som är regionråd…

Läs mer

Personalen firade Råslätts vårdcentrum med tårta

Under tisdagen tog regionfullmäktige beslut om att bygga Råslätts vårdcentrum. Under onsdagen firade personalen på Råslätts vårdcentral och folktandvård beslutet med tårta.

Det var glada miner både på Råslätts vårdcentral och på folktandvården efter att regionfullmäktige tagit det definitiva beslutet om att bygga ett nytt vårdcentrum på Råslätt utanför Jönköping. – Det gläder mig, roligt att höra. Det är lite av en labyrint här nu och en ny bra byggnad drar till sig fler läkare, säger Sulaiman…

Läs mer

Klart för Råslätts Vårdcentrum

Regionfullmäktige har nu tagit beslut om byggnation av Råslätts Vårdcentrum. Socialdemokraterna har drivit frågan om ett nytt vårdcentrum på Råslätt sedan valrörelsen 2010. Vårdcentrumet ska samla vårdcentral, folktandvård och familjecentral i gemensamma lokaler.

Under tisdagen 29 augusti tog regionfullmäktige beslut om byggnation av Råslätts Vårdcentrum. Regionråd Marcus Eskdahl (S) gläds över att även alliansledningen i Region Jönköpings län har sett behovet och möjligheterna för de boende på Råslätt.    – Den här frågan har vi Socialdemokrater drivit sedan valrörelsen 2010. Råslättsborna förtjänar ett nytt vårdcentrum. Det blir ett…

Läs mer

Ödebrink: ”Statsministerns agerande visar på handlingskraft”

Statsminister Stefan Löfvens agerande i den uppkomna situationen med Transportsstyrelsen och oppositionens ansvarslösa agerande visar på handlingskraft. Det säger Socialdemokraterna i Jönköpings läns distriktsordförande Carina Ödebrink.

Under torsdagen den 27 juli valde statsminister Stefan Löfven att ombilda Sveriges regering. Detta innebär bland annat att tidigare gruppledaren i riksdagen, Tomas Eneroth, blir ny infrastrukturminister efter Anna Johansson och att Heléne Fritzon blir migrationsminister och biträdande justitieminister.  – Stefan Löfvens agerande visar på handlingskraft och en vilja att fortsätta regera landet i en…

Läs mer

S och MP vill förädla produktionen hos länets industriföretag

I sitt förslag till budget i Region Jönköpings län vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet satsa på att utveckla och förädla produktionskedjorna hos industriföretagen. Partierna vill också förenkla vägen till arbete för invånarna i länet samt inrätta en regional preparandutbildning inom kultursektorn.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat sitt förslag till budget för 2018 i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) i Region Jönköpings län. Partierna framhåller vikten av att knyta till sig rätt kompetens till regionen för att både säkra välfärden och för att nå regional utveckling. Förädla industriarbetet Partierna ser ett behov hos industrin i…

Läs mer

Eskdahl (S) gläds åt byggnation av Råslätts Vårdcentrum

Regionråd Marcus Eskdahl (S) gläds åt att Råslätts Vårdcentrum äntligen ska börja byggas. Socialdemokraterna har drivit den här frågan sedan valrörelsen 2010. Vårdcentrumet ska samla vårdcentral, folktandvård och familjecentral i gemensamma lokaler.

Beslutet om byggnation av Råslätts Vårdcentrum är taget av regionstyrelsens arbetsutskott, vilket i praktiken innebär att samma beslut kommer att fattas av regionstyrelsen och sedan regionfullmäktige. Regionråd Marcus Eskdahl (S), som sitter i opposition, är glad för att även alliansledningen i regionen har sett behovet och för att beslutet nu äntligen är taget.    –…

Läs mer
facebook Twitter Email