Debatt

Debatt: Rödgrön politik ska färga regionens verksamhet

Den rödgröna budgeten som röstades igenom för 2018 innebär en ny och annan inriktning för Region Jönköpings län. Mer fokus på jämlikhet, solidaritet, klimatomställning och hållbarhet. Läs debattartikeln från de rödgröna företrädarna.

Det var ett historiskt beslut som fattades på sena kvällen den 8 november. För första gången, sedan alliansen tillträdde 2006, röstades oppositionens budget igenom i landstinget/regionen. Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget, som också fick stöd av Vänsterpartiet, innebär en tydlig värderingsförskjutning för Region Jönköpings läns verksamhet. Det innebär också en ny och annan inriktning för den…

Läs mer

DEBATT: Vi satsar på vårdpersonalen för att garantera patientsäkerheten

Socialdemokraterna och Miljöpartiet skriver i en debattartikel om partiernas satsningar i det gemensamma budgetförslaget i Region Jönköpings län. Den 7-8 november beslutar regionfullmäktige om budgeten för 2018.

Vi vill investera i vårdpersonalen för att få fler att vilja arbeta inom Region Jönköpings län. Det här är en ödesfråga för vården och regionen. Vi vill ändra på utvecklingen där vårdpersonal säger upp sig och drar vidare. Den rödgröna regeringen gör det möjligt för regionen att storsatsa på hälso- och sjukvården och därmed på…

Läs mer

Debatt: Regionen måste visa tydligare ledarskap

Företrädare för Socialdemokraterna regionen och i samtliga kommuner i Jönköpings län skriver i en gemensam debattartikel att Region Jönköpings län måste visa tydligare ledarskap. De 16 företrädarna känner frustration över att regionen i dag inte tar sig an både dagens och framtidens viktiga utmaningar.

Jönköpings län är dess människor – som tillsammans skapar tillväxt, kultur, företag, bygger identitet och formar samhället. Region Jönköpings län företräder länets invånare och ska ta tillvara länets intressen. Med bildandet av region 2015 fick Region Jönköpings län ansvar för de regionala utvecklingsområdena. Genom att flytta delar av det regionala utvecklingsansvaret från staten till regionen…

Läs mer

Debatt: Vem styr regionen?

Med anledning av senaste regionfullmäktige skriver Eva Eliasson, Per Svenberg och Rachel De Basso ett debattinlägg med frågan om vem som styr Region Jönköpings län. De tre socialdemokratiska ledamöterna anser det väldigt märkligt att oppositionen ska ställas till svars för alliansledningens beslut.

Det är märkligt att oppositionen ska ställas till svars för hur vården inom Region Jönköpings län sköts. Under senaste regionfullmäktige diskuterades vad den politiska alliansledningen gör för att säkerställa patientsäkerheten under kommande sommar. Det dras ner på ännu fler vårdplatser och det är svårt att rekrytera personal till sommarperioden. Tidigare har både läkare och sjuksköterskor…

Läs mer

Debatt: Vinsten ska återinvesteras i välfärden

Att låta regelverket vara kvar som det är nu är detsamma som att godkänna att svenska skattepengar slungas ut till privatpersoner och ut ur landet. Så skriver Carina Ödebrink, oppositionsråd i Region Jönköpings län, och Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Småland och Blekinge.

För oss är det solklart, vi vill att våra gemensamma skattemedel som är avsedda för välfärden, ska gå till just skola, vård och omsorg. Vi vill utveckla och stärka välfärden genom att säkerställa att våra avsatta medel går till det de är avsedda för istället för vinstuttag i privata välfärdsbolag.  Att en samlad näringslivslobby tillsammans…

Läs mer

Debatt: Förläng Ostlänken till Jönköping

Carina Ödebrink, oppositionsråd i Region Jönköpings län, och Mats Johansson, ordförande region Östergötland, vill förlänga första steget av höghastighetsjärnvägen till Jönköping och finansiera det med lån.

Östergötland och Jönköpingsregionen är två av landets viktigaste godscentrum. Den nya infrastrukturstrategin pekar på att mer gods ska fraktas på järnväg och med sjöfart. För att det ska kunna förverkligas krävs fler järnvägsspår. När de nya stambanorna för höghastighetståg är klara kommer godstrafiken på tåg att få bättre plats på södra stambanan. Regeringen har fått…

Läs mer
facebook Twitter Email