Nyheter

Ökade kommunala kostnader för LSS – nu vill Haraldsson (S) ha svar från ministern

Från många kommuner i Jönköpings län rapporteras det om skenande kostnader när det gäller assistansersättning. Med anledning av detta har riksdagsledamoten Johanna Haraldsson (S) ställt en skriftlig fråga till statsrådet Åsa Regnér där hon undrar på vilket sätt staten avser att kompensera kommunerna för dessa ökade kostnader.

Sedan tillämpningen av LSS-lagstiftningen (Lagen om Stöd och Service) förändrades, i samband med ett antal vägledande domar från Högsta förvaltningsdomstolen, har kostnader för personlig assistans i hög grad flyttats från statlig till kommunal nivå. 30 miljoner dyrare än budget Detta har inneburit skenande kostnader för assistansersättningen för många kommuner i Jönköpings län. Media har bland…

Läs mer

Persson (S) nöjd med finansministerns svar

I samband med avslöjandet om Paradisläckan skrev riksdagsledamoten Peter Persson (S) en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson där han frågade vilka åtgärder som regeringen vidtar för att reglera skattekonsultbranschen. Nu har finansministerns svar kommit.

I samband med den så kallade Paradisläckan uppdagades det att tusentals svenskar flyr skatt genom olika bolagskonstruktioner. Detta möjliggörs bland annat av skattekonsulter. I en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson frågade riksdagsledamoten Peter Persson vilka åtgärder som vidtas för att reglera den här branschen. Tillsatt en utredning I sitt svar skriver finansministern att regeringen…

Läs mer

53 miljoner kronor – så mycket får länets kommuner för att öka bostadsbyggandet

Elva av länets kommuner har beviljats att få ta del av regeringens byggbonus för att stimulera bostadsbyggandet i kommunen. En av kommunerna är Vetlanda där man använder pengarna för att anställa ytterligare en person på plansidan för att snabba på planprocesserna. – Det är en jättebra satsning, tycker kommunalrådet Henrik Tvarnö (S).

För att möta det ökade behovet av bostäder har den socialdemokratiskt ledda regeringen infört en så kallad byggbonus som ska stimulera kommuner till att bygga mer. För 2017 är det 11 av länets 13 kommuner som får ta del av byggbonusen.   – För Vetlanda kommun får vi ett tillskott på drygt 3,9 miljoner kronor. Det…

Läs mer

Rödgröna: Nu krävs ledarskap för att kunna satsa på personalen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att situationen i Region Jönköpings län kräver handling. Oppositionspartierna är beredda att samtala med alliansföreträdarna för att de så viktiga satsningarna på personalen ska kunna genomföras.

De rödgröna partiernas inställning är fortfarande att alliansens företrädare i Region Jönköpings län ska ställa sina platser till förfogande. I rådande läge anses det dock viktigt att samtal förs kring möjligheten att hitta samsyn kring satsningar på personalen.    – Vi är beredda att öppna upp för en dialog utifrån den rödgröna budgeten. Det är…

Läs mer
VIKTIG NYHET

De föreslås bli toppnamn efter valet

Nu har Socialdemokraterna i Jönköpings läns valberedning presenterat sitt förslag på riksdagslista och regionlistor. Valberedningen föreslog också två regionrådskandidater.

När valberedningen presenterade sitt förslag till riksdagslista för 2018-2022 toppar partidistriktets ordförande och det nuvarande regionrådet Carina Ödebrink. – Jag känner mig fantastiskt glad och hedrad över förtroendet som visas mig och känner mig ödmjuk inför uppdraget. Jag har trivts bra i mitt uppdrag i regionen, men känner mig samtidigt stimulerad att ta mig an…

Läs mer

Peter Persson pressar på regeringen i två aktuella frågor

SMS-lån och skatteplanering. De två aktuella ämnena är i fokus för två skriftliga frågor som riksdagsledamoten Peter Persson (S) har skickat till finansmarknadsminister Per Bolund respektive finansminister Magdalena Andersson.

I SVT:s konsumentprogram Plus togs frågan om dyra SMS-lån nyligen upp. Med anledning av det har riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköping skrivit en fråga till finansmarknadsminister Per Bolund där han undrar vilka åtgärder som vidtas för att åtgärda problemen med dessa lån. – SMS-lån bidrar till att fattiga människor får låna pengar oerhört dyrt och…

Läs mer

Rödgröna: Vi utgår från att Alliansen ställer sina platser till förfogande

Under sena onsdagskvällen röstade regionfullmäktige igenom oppositionspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget för 2018 med flerårsplan 2019-2020 för Region Jönköpings län. Beslutet skedde med stöd av Vänsterpartiet.

– Det känns oerhört skönt att vi kan satsa på välfärden och att den ambition vi har med den rödgröna regeringen nu kan komma länsinvånarna till del. Nu förväntar vi oss att borgarna ställer sina platser till förfogande, säger regionråd Carina Ödebrink (S). ”Stöd för en mer jämlik budget” – Det visar på att vi…

Läs mer

DEBATT: Vi satsar på vårdpersonalen för att garantera patientsäkerheten

Socialdemokraterna och Miljöpartiet skriver i en debattartikel om partiernas satsningar i det gemensamma budgetförslaget i Region Jönköpings län. Den 7-8 november beslutar regionfullmäktige om budgeten för 2018.

Vi vill investera i vårdpersonalen för att få fler att vilja arbeta inom Region Jönköpings län. Det här är en ödesfråga för vården och regionen. Vi vill ändra på utvecklingen där vårdpersonal säger upp sig och drar vidare. Den rödgröna regeringen gör det möjligt för regionen att storsatsa på hälso- och sjukvården och därmed på…

Läs mer

Tar fortsatt strid för kontanthanteringen

Riksdagsledamoten Peter Persson fortsätter att ta strid för kontanthanteringen, och han har tillsammans med partikollegan Erik Ezelius skrivit en motion där de bland annat skriver att banker bör tvingas att erbjuda kontanthantering.

Just nu genomförs en parlamentarisk utredning om det penningpolitiska ramverket som bland annat ska titta på Riksbankens ansvar för en väl fungerande kontanthantering. I en motion till Sveriges riksdag föreslår riksdagsledamoten Peter Persson, tillsammans med partikollegan Erik Ezelius, att åtgärder snabbt ska presenteras så snart utredningen lämnat sitt förslag. Lämna inte grupper i sticket –…

Läs mer

Persson (S) vill se snabbspår på högskolan

För att fler ska få möjlighet att komma i arbete vill riksdagsledamoten Peter Persson att Jönköping University får ta del av snabbspåren för akademiker. Med anledning av detta har han skrivit en skriftlig fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

För att fler nyanlända ska komma snabbt ut i arbetslivet satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen på snabbspår som kombinerar praktik, språkträning och utbildning. Bland annat finns det snabbspår för lärare och förskollärare, men inte i Jönköpings län. Snabbspår i hela landet – När jag träffade Arbetsförmedlingen i Jönköping tryckte de på vikten av att snabbspåren…

Läs mer
facebook Twitter Email