Nyheter

Perssons (S) påtryckningar gav resultat – regeringen agerar i kontantfrågan

Riksdagsledamoten Peter Persson (S) har under flera år drivit på i frågan om kontanthanteringens framtid och bankernas ansvar. Nu har det givit resultat. I en lagrådsremiss föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen att storbankerna ska tillhandahålla platser för kontantuttag och insättning av dagskassor i hela landet.

Riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län har länge tagit strid för kontanterna som betalmedel och att storbankerna har ett särskilt ansvar att se till att säkra hanteringen i hela landet. Detta har han gjort bland annat genom motioner, skriftliga frågor och frågor i riksdagen. Nu har det givit resultat. I en lagrådsremiss föreslår den socialdemokratiskt…

Läs mer

S-regeringen gör stor satsning på mer tillgänglig vård och kortare köer

Vård av kroniker och de patienter med särskilda behov kommer att vara större underlag för ersättning från den nya uppdaterade kömiljarden som socialminister Lena Hallengren (S) presenterade under förmiddagen. Regionråd Rachel De Basso (S) ser väldigt positivt på att särskild hänsyn tagits till patienter som ofta besöker vården. Skillnaden mot den tidigare kömiljarden är att regioner inte behöver tävla mot varandra.

Socialminister Lena Hallengren (S) presenterade under förmiddagen den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på mer tillgänglig vård och kortare köer. Totalt rör det sig om 9,4 miljarder kronor. För Region Jönköpings län innebär det minst 263 miljoner till vården för 2019. Nästan häften är tänkta att gå till vårdens medarbetare, en stor del för att göra…

Läs mer

Stor satsning på behandling av hjärta och blodkärl

Länssjukhuset Ryhov ska få utökad kapacitet för att kunna göra avancerade undersökningar och behandlingar av hjärta och blodkärl. Äldre utrustning byts ut och satsningen på ny teknik och ombyggnation uppgår till nästan 140 miljoner kronor. Socialdemokraterna ser satsningen som en helhetslösning för patienter och personal.

S-ledda nämnden för folkhälsa och sjukvård har tidigare beslutat om att göra en stor satsning på ny teknik och utökad kapacitet för avancerad hjärt- och kärl-behandling på Länssjukhuset Ryhov. Under tisdagen röstade även regionfullmäktige igenom satsningen på ny röntgenutrustning och utrustning till tre labb för nästan 50 miljoner kronor samt för ombyggnationen på nästan 90…

Läs mer

Jämställdhet ska integreras inom all verksamhet i Region Jönköpings län

Region Jönköpings län kommer framöver att arbeta mer strategiskt med att integrera jämställdhet inom all egen verksamhet. På initiativ av Socialdemokraterna lyfts nu frågan upp till högsta politiska nivå. Målet är att vara ett föredöme och att fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner ska följa efter.

Regionfullmäktige röstade under tisdagen igenom motionen av regionråd Marcus Eskdahl (S) som innebär att Region Jönköpings län kommer att lyfta upp frågan om sin jämställdhetspolicy till högsta politiska nivån. Framöver kommer de folkvalda att fatta beslut om hur verksamheten inom Region Jönköpings län ska arbeta mer strategiskt för bättre jämställdhet i den egna organisationen. Tidigare…

Läs mer

Rachel De Basso (S) ska bedöma nya nationella screeningprogram

Regionråd Rachel De Basso (S) har blivit utsedd av Socialstyrelsen att ingå i myndighetens nationella screeningråd. Hon kommer att vara representant för Sydöstra sjukvårdsregionen och deltar på sitt första möte under fredagen. Som ledamot i screeningrådet kommer De Basso att värdera och göra en helhetsbedömning om det går att införa nya screeningprogram i Sverige.

Under fredagen den 14 juni kommer regionråd Rachel De Basso (S) att delta på sitt första möte i det nationella screeningrådet. Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram rekommendationer om nationella screeningprogram och att skapa en nationell samordning kring screening som ska ge bra förutsättningar för en jämlik vård. Screeningrådet fungerar som ett rådgivande organ…

Läs mer

Persson (S) pressar regeringen i frågan avgiftsbelagda kontantuttag

Riksdagsledamoten Peter Persson (S) fortsätter att agera i frågor som rör kontanthanteringen. I en skriftlig fråga till finansmarknadsminister Per Bolund undrar han vilka åtgärder som ministern kommer att vidta för att förhindra avgiftsbeläggning av kontantuttag.

Riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län har länge tagit strid för kontanterna som betalmedel. I flera motioner, skriftliga frågor och frågor har han lyft kontanthanteringen i riksdagen. I dagarna lämnade han in en ny skriftlig fråga till finansmarknadsminister Per Bolund där han undrar vilka åtgärder som ministern kommer att vidta för att förhindra avgiftsbeläggning av…

Läs mer

”En dörr in” och samarbete med kommuner ska förbättra folkhälsan

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att fokusera på att förflytta perspektivet från sjukhusvård till mer folkhälso- och förebyggande arbete i direktiven inför 2020. I förlängningen ska det resultera i att människor i ett så tidigt skede som möjligt ska få stöd. Barn och unga med psykisk ohälsa ska få ”en dörr in” och lätt kunna hänvisas till rätt vårdinstans. Äldre och kroniker ska få bättre personlig kontakt med vården.

Under måndagsförmiddagen presenterade koalitionen de politiska inriktningarna som rör budgetdelen för nämnden för folkhälsa- och sjukvård (FS) inför 2020. Målsättningen är att Jönköpings län ska vara både bästa platsen att växa upp på och bästa platsen att åldras på. Det ska ske med en jämlik vård som möter framtidens utmaningar genom ett större fokus på…

Läs mer

Koncept för personal och anropsstyrd trafik ska få fler att resa kollektivt

För att kunna öka andelen som reser kollektivt vill styrande Koalition för Region Jönköpings län arbeta mer med anropsstyrd trafik under 2020. Länets företag och organisationer ska även kunna erbjuda anställda billigare resor med Länstrafiken. Sjukresorna ska bli smidigare. Inom miljödelen vill koalitionen satsa på bättre biologisk mångfald. Region Jönköpings län ska även ta större ansvar för lokalproducerad mat.

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer i budgetdelen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) att lyfta fram värdet av smidig och tillgänglig kollektivtrafik. Ambitionen är att andelen som reser kollektivt ska bli större. Framförallt ska olika projekt och koncept påbörjas. Budgetdelen för 2020 läggs formellt till handlingarna på TIM-nämndens möte den 4…

Läs mer

Rachel De Basso (S) ser stora fördelar med examenstillstånd för tandhygienister

Regionråd Rachel De Basso (S) gläds åt att Jönköping University får examenstillstånd för den nya nationella tandhygienistutbildningen. Med den nya examensrätten ökar möjligheten för att kunna försörja tandvårdskliniker runt om i Jönköpings län med kompetens. Region Jönköpings län har stora rekryteringsbehov av personal inom tandvården.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gett Jönköping University rätt att få utfärda examen för den nya nationella tandhygienistutbildningen. Förra året förlängdes utbildningstiden för tandhygienistexamen från två till tre år. Examensrätten innebär att utbildningen klarar av de nationella kraven för utbildningen.    – Det är jättebra att den S-ledda regeringen nu ger Jönköping University möjligheten att…

Läs mer

Marcus Eskdahl (S) får nytt nationellt uppdrag inom Svensk kollektivtrafik

Eskdahl tar plats nationellt! Regionrådet Marcus Eskdahl (S) kommer att få ett nytt nationellt uppdrag i styrelsen för Svensk kollektivtrafik. Eskdahl kommer att väljas in under årsstämman den 22 maj. Region Jönköpings län har tidigare inte varit representerat inom branschorganisationen som arbetar för att utveckla och stärka kollektivtrafik som en naturlig del av ett hållbart samhälle.

Socialdemokratiska regionrådet Marcus Eskdahl från Habo är sedan årsskiftet ordförande för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län. Eskdahl är föreslagen att ingå som ersättare i styrelsen för Svensk kollektivtrafik och kommer formellt att väljas på årsstämman i Stockholm den 22 maj. Region Jönköpings län får därmed sin första egna representant i…

Läs mer
facebook Twitter Email