Aktuellt

Läs årets första S-nytt i Region Jönköpings län!

Nu kan du läsa om det senaste från regionpolitiken genom nyhetsbladet S-nytt i Region Jönköpings län – nummer 1 för 2020. Läs eller ladda ner nyhetsbladet via länken.

S-nytt i Region Jönköpings län samlar nyheter om den aktuella politiken som förs av regiongruppen. Ta del av 2020 års första nyhetsblad via länkarna här nedan! Läs direkt eller ladda ner nyhetsbladet.

Läs mer

Jönköpings län ska vara helt uppkopplat år 2025

År 2025 ska Jönköpings län ha ett helt utbyggt bredband som når alla länets invånare. Region Jönköpings län har antagit två nya strategier som ska skynda på arbetet för att länet ska bli bäst i Sverige på digitalisering.

Region Jönköpings län har nu antagit både en ny digitaliseringsstrategi och en ny bredbandsstrategi. Huvudmålet är att Jönköpings län ska vara bäst i Sverige på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. För att komma dit krävs en kraftfull bredbandsutbyggnad som når alla hushåll, arbetsplatser och fritidsaktiviteter år 2025. – Ska vi få hela Jönköpings län…

Läs mer

Patienterna är nöjda med länets vårdcentraler

Länets vårdcentraler får bra betyg av patienterna enligt en ny undersökning. Ansvarigt regionråd Rachel De Basso (S) ser det som ett bra utgångsläge i arbetet med att ställa om till mer nära vård och där vårdcentralerna får än viktigare roll.

När Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade årets Nationell patientenkät primärvård tisdagen den 4 februari har vårdcentralerna i Jönköpings län förbättrat sitt omdöme inom sex av de sju områden som undersöks. Region Jönköpings län hamnar totalt på en sjunde plats av landets 21 regioner. – Resultatet visar att de invånare i Jönköpings län som besökt…

Läs mer

En väg in ska hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa

Nu startar Region Jönköpings län upp den nya enheten ”En väg in, barn och unga, psykisk hälsa”. Det nya arbetssättet ska bättre bedöma vilka insatser som barn och unga med psykisk ohälsa behöver och lättare kunna hänvisa till rätt vårdnivå.

Den nya enheten börjar arbeta idag, 28 januari 2020, och gör bedömningar av barn och ungas behov av vårdinsatser. Initiativet kommer från S-ledda nämnden för folkhälsa och sjukvård och är beslutat av Koalition för Region Jönköpings län genom budget och verksamhetsplan. – En väg in är en viktig satsning för att ge en likvärdig bedömning…

Läs mer

Koalitionen: Tack all vårdpersonal och grattis till länets invånare

Styrande Koalition för Region Jönköpings län gläds åt resultatet i Dagens Medicins rankning av Sveriges bästa sjukhus. Alla tre akutsjukhus i länet placerar sig på en topp sex-placering för hela landet i kategorin bästa mellanstora sjukhus. Ansvarigt regionråd Rachel De Basso (S) ser det som ett resultat av ständigt förbättringsarbete och som ett starkt betyg på all vård som personalen dagliga ger patienterna.

I Dagens Medicins rankning som presenterades under dagen rankas Värnamo sjukhus som näst bästa, Länssjukhuset Ryhov som fjärde bästa och Höglandssjukhuset i Eksjö som sjätte bästa mellanstora sjukhus i Sverige under 2019.    – Stort tack till alla medarbetare och chefer för allt arbete för att hela tiden utveckla sjukvården. Att alla tre akutsjukhus i…

Läs mer

Utskrivning av antibiotika fortsätter minska i Jönköpings län

Under 2019 har Region Jönköpings län uppnått det hittills lägsta antalet utskrivna antibiotikarecept. Regionråd Rachel De Basso (S) gläds åt resultatet eftersom länets invånare inte ska få i sig mer antibiotika än nödvändigt.

Region Jönköpings län fortsätter att minska förskrivningen av antibiotika. Under 2019 skrevs det ut 272 recept per 1000 invånare, vilket är det hittills lägsta antalet utskrivna antibiotikarecept. Under 2018 var det jämförelsevis 280 recept. Målet är att inte skriva ut mer än 250 recept per 1000 invånare. – Länsinvånarna ska inte använda mer antibiotika än…

Läs mer
facebook Twitter Email